Wat is affiliate marketing

Affiliate marketing: één van de basics van online marketing

Affiliate marketing behoort tot de klassieke disciplines binnen de online marketing. Het leggen van de basis voor dit marketingmodel, waar inmiddels wereldwijd gebruik van wordt gemaakt, kan worden toegeschreven aan het internationaal bekende platform Amazon. Het idee van Amazon was om eigen producten aan te bieden op andere, thematisch passende websites en de beheerders van deze websites een kleine provisie te doen betalen bij het binnenhalen van nieuwe klanten. Deze eenvoudige opzet heeft zich krap 20 jaar later ontwikkeld tot een machtig marketinginstrument, dat een vast onderdeel van elke online marketing-strategie zou moeten zijn.


Wat is het principe van affiliate marketing

Het principe van affiliate marketing

Affiliate marketing is per definitie een marketingmodel dat is gebaseerd op resultaten. De afrekening gebeurt op basis van een bemiddelingsprovisie, waarbij twee partners een rol spelen: de adverteerder en de affiliate.

  • De adverteerder (ook wel merchant of verkoper) wil zijn producten of diensten aanbieden op externe websites. Daarvoor stelt hij reclamemiddelen zoals banners beschikbaar en betaalt hij provisie aan de hand van een bepaald vergoedingsmodel (zie hieronder).
  • Een affiliate (ook wel publisher of websitebeheerder) stelt zijn vrije advertentieruimte ter beschikking aan de adverteerder, en daarmee het bereik van zijn website. Hij plaatst banner-advertenties op zijn website of zet affiliate links in redactionele bijdragen, en fungeert zo als een koppeling tussen de adverteerder en potentiële klanten.

Affiliate netwerken of affiliate service providers (ASP) bemiddelen tussen affiliates en adverteerders. Affiliate software maakt de technische uitvoering en tracking mogelijk. Via affiliate links of banners kan de adverteerder nagaan of een klant via de website van een affiliate partner is geworven. Telkens als het vastgelegde doel is bereikt (bijvoorbeeld als een product is verkocht), betaalt de adverteerder de affiliate de afgesproken provisie.

Vaak gaat affiliate marketing via de website van de affiliate. Affiliate programma’s kunnen echter ook worden geïntegreerd in e-mailmarketingcampagnes (nieuwsbrieven, mailings) of in sociale netwerken.


Vergoedingsmodellen affiliate marketing

Vergoedingsmodellen binnen de affiliate marketing

Zoals gezegd worden bij het betalen van affiliates verschillende vergoedingsmodellen gehanteerd. De volgende modellen behoren tot de meest voorkomende:


Pay-per-sale

Pay-per-sale of pay-per-order is de bekendste vergoedingsvorm bij affiliate marketing. De afrekening volgt nadat een klant succesvol is bemiddeld. Provisie wordt betaald als een gebruiker via de affiliate link of banner op de website van de adverteerder is gekomen en een product koopt of een bestelling plaatst. Er wordt een vaste of een procentuele vergoeding per product betaald, maar een mix hiervan is ook mogelijk. Voor klanten die pas later tot aankoop overgaan, krijgt de affiliate normaal gesproken ook een provisie; met behulp van cookies kan de productlink ca. 30 tot 60 dagen geldig blijven.


Pay-per-click

Bij deze methode wordt het aantal kliks op de advertentie afgerekend. Dit model wordt echter steeds minder vaak gehanteerd. In de beginperiode van de affiliate marketing werd de pay-per-click-methode veel toegepast; vooral omdat deze technisch gezien eenvoudig uit te voeren is. Maar inmiddels is gebleken dat de ROI (return on investment) voor de adverteerder gering blijft en dat er tegelijkertijd een kans bestaat dat de affiliatie de uitkomsten manipuleert. De prijs per klik is doorgaans zeer laag.


Pay-per-click-out

Bij pay-per-click-out moet de bezoeker op de website van de adverteerder nog minstens een keer extra klikken (click out). Dat moet de nadelen van het pure pay-per-click-model beperken. Pas wanneer een potentiële klant een tweede handeling heeft uitgevoerd, wordt de provisie betaald.


Pay-per-lead

Bij pay-per-lead wordt er betaald wanneer potentiële klanten contact hebben opgenomen met het adverterende bedrijf; bijvoorbeeld als ze een contactformulier hebben ingevuld of informatie hebben aangevraagd. Pay-per-lead wordt regelmatig ingezet bij producten die doorgaans pas na enig beraad worden aangeschaft, zoals verzekeringen. Vaak wordt een verzekering niet meteen afgesloten, waardoor pay-per-sale niet heel zinvol zou zijn. De adverteerder betaalt al provisie aan de affiliate voor de contactbemiddeling, de zogenaamde lead.


Pay-per-sign-up

Pay-per-sign-up is een vorm van het pay-per-lead-model. De affiliate ontvangt provisie als de gebruiker zich aanmeldt op de website van de adverteerder.


Pay-per-install

Pay-per-install is een vorm van het pay-per-sale-model. De (eerste) installatie van bepaalde software door de gebruiker levert provisie op. Dit model wordt vaak gebruikt bij browser-werkbalken of gratis demoversies.


Pay-per-link

Pay-per-link komt vaak voor bij zogenaamde advertorials of sponsored posts. Als bijvoorbeeld bloggers in een artikel een product van de adverteerder verlinken, ontvangen zij een eenmalige provisie.


Lifetime-vergoeding

Bij een zogenaamde lifetime-vergoeding ontvangt de affiliate ook na de eerste actie van de klant een vergoeding. ‘Lifetime’ heeft hier betrekking op de periode waarin de nieuw geworven klant het bedrijf van de adverteerder trouw blijft. Zo’n vergoeding betalen adverteerders vaak als ze abonnementen aanbieden (bijvoorbeeld op datingsites). De affiliate ontvangt provisie wanneer het abonnement wordt afgesloten en bij elke verlenging van het contract.


Airtime-vergoeding

Het principe van airtime-vergoeding bestaat specifiek voor de telecommunicatiesector en wordt gebruikt door bijvoorbeeld aanbieders van mobiele telefonie. Daarbij ontvangt de affiliate (gedurende een vooraf vastgelegde periode) provisie voor elke betaalde gespreksminuut van de door hem geworven klant.


Affiliate marketing voor bedrijven

Affiliate marketing voor bedrijven: minimale risico’s

Affiliate marketing biedt voor de adverteerder een groot voordeel: er ontstaan vooraf geen advertentiekosten. Bij het provisiemodel dat is gebaseerd op behaalde resultaten, wordt de affiliate alleen betaald in het geval van een geleverde click, lead of sale. Per saldo is het – afhankelijk van het vergoedingsmodel – een zeer voordelige manier van klantenwerving en draagt het bij aan de vergroting van de naamsbekendheid van een merk. Met behulp van onderzoek en analyse kunnen geschikte affiliate partners of affiliate netwerken worden gevonden, waardoor doelgroepen gericht worden bereikt (cosmeticaverkopers zouden bijvoorbeeld een beautyblog kunnen inschakelen) en inefficiënte advertentie-uitgaven worden voorkomen. Door het tracken van elke affiliate link afzonderlijk is het resultaat exact te meten en kan worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor optimalisatie.

Als er echter geen geschikt affiliate netwerk kan worden gevonden, wordt het ontbreken van infrastructuur voor advertenties een nadeel. Dan moet het bedrijf veel tijd en geld steken in de ontwikkeling daarvan.


Affiliate marketing voor publishers

Affiliate marketing voor publishers: geen financiële zekerheid

Voor de affiliate, bijvoorbeeld een blogger, vormen affiliate links en banners een extra inkomstenbron. Omdat de advertentiecontent door de adverteerder wordt geleverd, heeft de affiliate daar weinig werk aan. Bovendien bestaat er inmiddels een zeer uitgebreid aanbod aan verschillende affiliate programma’s, waardoor elke publisher, klein of groot, de mogelijkheid heeft om te beginnen met affiliate marketing. Affiliate links bieden echter geen vaststaande inkomsten.

Als affiliate ben je altijd afhankelijk van de adverteerder. De kwaliteit van de verlinkte aanbiedingen speelt bijvoorbeeld bij pay-per-sale-contracten een grote rol. Wanneer de lezer teleurgesteld is in de inhoud van een affiliate link of de banner-reclame, heeft dat weerslag op de blogger; deze kan daardoor bezoekers verliezen. Een ander probleem is het gebrek aan transparantie bij de afwikkeling van de provisie. Het is bijna onmogelijk voor affiliates om adverteerders te controleren.