Privacybeleid, versie 2.3

De bescherming van uw gegevens is voor STRATO van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u informeren over uw rechten.

 • 1. Contactgegevens

  Verwerkingsverantwoordelijke:
  STRATO AG
  Pascalstraße 10
  10587 Berlin

  U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier .

  Functionaris voor gegevensbescherming:
  Functionaris voor gegevensbescherming
  STRATO AG
  Pascalstraße 10
  10587 Berlin

  Als u uw wettelijke rechten wilt doen gelden of als u algemene vragen heeft, neem dan contact op met of met de functionaris voor gegevensbescherming van STRATO AG.

 • 2. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

  a) Contractuele gegevens
  Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze.

  b) Gegevens die u opslaat op onze servers
  Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backupsystemen.

  c) Loggegevens
  Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Dit is met name het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u inlogt of wanneer u gegevens uploadt of downloadt. Loggegevens worden ook verzameld door onze servers wanneer bezoekers uw websites bezoeken. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. We slaan IP-adressen alleen op voor zover dit nodig is voor de verlening van onze diensten. Zoniet worden de IP-adressen gewist of anoniem gemaakt. Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. De IP-adressen van de bezoekers van uw websites worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen. Dit maakt het voor ons mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen.

  d) Cookies en pixels
  Op verschillende plaatsen op onze website maken we gebruik van cookies en pixels.
  Cookies zijn kleine identificatiebestandjes die een server opslaat op het eindapparaat waarmee u onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd bij gebruikmaking van onze diensten en die zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk maakt.
  Wij maken gebruik van zowel permanente als zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat ze niet langer nodig zijn voor hun doel en worden verwijderd.
  Cookies dienen om onze diensten en het gebruik van bepaalde functies te verbeteren. Zo is het bestelproces van onze website alleen mogelijk met behulp van cookies en worden cookies ook gebruikt om op onze website statistische gegevens te verzamelen over onze website, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.
  U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door dit zo in te stellen in de browser die u gebruikt. Zo vermijdt u op permanente wijze dat cookies worden opgeslagen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of ander software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website worden gebruikt.
  Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina's waarmee logbestanden bijgehouden en loggegevens geanalyseerd kunnen worden. Deze worden vaak gebruikt voor statistische analyses.

  We maken gebruik van de volgende tracking- en analysetools:

  • Matomo: Wanneer u de STRATO website gebruikt, wordt in uw browser een uniek webanalysecookie opgeslagen om verschillende statistische gegevens te verzamelen en te analyseren.
   Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt uw huidige bezoek geregistreerd door Matomo voor webanalyse. Schakel dit selectievakje uit zodat uw bezoek niet langer wordt geregistreerd.
  • Econda: De werkmaatschappij van econda is econda GmbH. Econda slaat een cookie op via uw internetbrowser. Elke keer dat u een website bezoekt, wordt uw internetbrowser gevraagd om gegevens door te sturen naar econda voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De hieruit resulterende gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers aan onze websites te analyseren. Het doel hiervan is om de site te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.
   Tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door econda kan bezwaar worden ingediend (link ).
   Het huidige privacybeleid van econda vindt u hier .
  • A/B-test: We gebruiken de softwaretoepassing Kameleoon van Kameleoon SAS. Deze creëert varianten van elementen op onze website met behulp van Javascript-code en toont deze aan de bezoekers van onze website. Op deze manier kan het gedrag van de gebruiker worden geanalyseerd. De resulterende gebruikersgegevens worden opgeslagen voor interne identificatie, waarbij het IP-adres wordt geanonimiseerd. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verwerken van de aanvraag gewist. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld. Dit dataverwerkingsproces levert informatie op die we kunnen gebruiken om onze websites te verbeteren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Kameleoon door op de volgende link te klikken: link .
  • Nieuwsbrief-tracking van Episerver: deze toepassing wordt uitgevoerd door Episerver GmbH: Episerver voorziet de nieuwsbrieven van een pixelbestand. Bij het openen van de nieuwsbrief wordt dit bestand gedownload. Hierdoor wordt informatie verzameld over je browser, je systeem en je IP-adres. Ook kan zo gemeten worden of en wanneer je een nieuwsbrief opent.

   Daarnaast plaatst Episerver een post-click-tracking-cookie. Daarmee kunnen acties van gebruikers ook na het verlaten van de nieuwsbrief gevolgd worden. Zo worden onder andere aankopen, registraties en downloads op de STRATO website geregistreerd.

   De analyses die Episerver op basis van de verzamelde gegevens uitvoert, worden in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. We kunnen er dus geen conclusies over de acties van individuele ontvangers meer aan verbinden.

   Met deze statistische evaluaties verbeteren we de relevantie van onze aanbiedingen, zodat je alleen inhoud van ons ontvangt die aan je interesses voldoet. Daarnaast optimaliseren we er onze pagina's mee en analyseren we het succes van reclamecampagnes. Het gebruik van deze tracking-maatregelen vindt dus plaats in het kader van onze legitieme belangen.

   Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door Episerver. Dit doe je in de STRATO klantenlogin via 'Klantgegevens wijzigen' -> 'Contactmogelijkheden'.

  e) Reactiemogelijkheden op het blog
  Wij bieden de gebruikers van ons blog de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogberichten.
  Indien een gebruiker een reactie achterlaat op het blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden naast de reacties ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van de reactie evenals de gebruikersnaam (het pseudoniem) gekozen door de persoon in kwestie opgeslagen en gepubliceerd. Het e-mailadres wordt eveneens gelogd. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dit vereist.

  f) Sociale media
  Op de pagina's van ons blog maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken "Facebook", "Twitter" en "Google+". Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, Google Inc. en Twitter Inc.
  Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn de snelkoppelingen statische links die geïntegreerd zijn door middel van een zogenaamd "Shariff"-project. Dit voorkomt dat uw gegevens naar sociale netwerken worden verzonden wanneer u onze website bezoekt. Een contact tussen u en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als u actief op de knop klikt.
  Om u informatie en een verdere contactmogelijkheid te kunnen bieden, zijn wij op diverse sociale media-platformen aanwezig.
  De verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze platformen valt grotendeels buiten onze controle. Wanneer u gebruik maakt van onze social media-diensten, slaat de platformexploitant doorgaans cookies op in uw browser waarin uw gebruiksgedrag of informatie over uw interesses wordt opgeslagen ten behoeve van marktonderzoek en reclamedoeleinden. Aangezien de diensten van de platforms ook zonder registratie kunnen worden gebruikt, kan niet worden uitgesloten dat ook personen die niet op het betreffende platform zijn geregistreerd, onder de gegevensverwerking vallen.
  De verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan een van onze social media-diensten, is gebaseerd op onze legitieme belangen in onze bedrijfsactiviteiten. Hiertoe behoort ook de presentatie van ons bedrijf aan de buitenwereld en het gebruik van social media als aanvullend informatie- en communicatiekanaal.
  Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van onze social media-diensten, bezwaarmogelijkheden en het uitoefenen van informatierechten, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende platformexploitant.

  • Facebook
   Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link .
   Facebook verbindt zich ertoe de privacywetgeving van de EU na te leven als onderdeel van het Privacy Shield: link
  • Google+/YouTube
   Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link
   Google verbindt zich ertoe de gegevensbescherming van de EU in het kader van het Privacy Shield te respecteren: link
  • Twitter
   Aanbieder: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link
   Twitter verbindt zich ertoe de privacywetgeving van de EU na te leven als onderdeel van het Privacy Shield: link
  • Sprout Social
   Aanbieder: Sprout Social Inc., 131 Dearborn St. Floor 7, Chicago, IL 60603
   Met deze tool beheren we gebruikersaanvragen die ons publiekelijk bereiken via Facebook en Twitter en via privéberichten. Sprout Social heeft toegang tot gegevens van Facebook en Twitter, waardoor een social media-analyse mogelijk is. Meer informatie vindt u hier: link
   Sprout Social zet zich in om te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingswetten als onderdeel van het Privacy Shield:
   link
 • 3. Rechtsgrondslag van de verwerking

  Wij verwerken en gebruiken uw gegevens om het contract uit te voeren en onze diensten te verlenen, om onze diensten en onze websites te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften, om updates en upgrades te leveren, om u kennisgevingen betreffende de dienst te sturen, en om u te factureren en onze vorderingen te innen.

  Artikel 6, I, letter a van de AVG dient voor ons als rechtsgrondslag voor de verwerkingshandelingen in het kader waarvan wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter c van de AVG. Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen nog gebaseerd zijn op artikel 6, lid I, letter f van de AVG. Onder dat artikel vallen verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures mogen we met name gebruiken omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Een rechtmatig belang wordt doorgaans geacht aanwezig te zijn wanneer de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

  Indien de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op artikel 6, I, letter f van de AVG, bestaat dit gerechtvaardigde belang in de uitvoering van onze commerciële activiteiten.

  De gegevens van sollicitanten verwerken we overeenkomstig artikel 88 AVG in combinatie met § 26 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (nieuw).

 • 4. Categorieën van ontvangers

  Registrars en registers: Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers. Meer informatie hierover vindt u hier: link

  Escrow Services: Alle registrars die geaccrediteerd zijn door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) moeten overeenkomstig de voorschriften van ICANN inzake generieke domeinen de door hen beheerde domeingegevens discretionair opslaan in een veilige omgeving. Dit moet zorgen voor een betrouwbaar beheer van het naamsysteem. Wij maken gebruik van Escrow Services van DENIC e.g., Kaiserstraße 75 - 77, 60329 Frankfurt am Main.

  Incassobedrijven: Zij verzorgen incassodiensten voor ons.

  Verwerkers: In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens. Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

  • Verrichten van diensten: Dit omvat het verzenden van nieuwsbrieven, het afdrukken en verzenden van facturen, klantonderzoeken, betalingsdiensten, evenals de vernietiging van gegevensdragers.
  • Exploitatie van diensten, onderhoud van en zorg voor hardware en software

  Wij geven gegevens alleen door aan autoriteiten en derden als de wetgeving dit voorschrijft of als een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht. Informatie aan de autoriteiten kan worden verstrekt op basis van een wettelijke bepaling inzake risicopreventie of in het kader van strafrechtelijke vervolging. Derden verkrijgen alleen informatie wanneer een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij inbreuken op het auteursrecht.

 • 5. Doorgeven van gegevens aan derde landen

  Microsoft: Om uw account voor Microsoft Office 365 Business te kunnen aanmaken, geven wij de volgende gegevens door aan Microsoft Ireland Operations Ltd, South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18P521: Naam, adres, e-mailadres en taal. Deze gegevens kunnen wereldwijd in verschillende datacenters van Microsoft worden verwerkt. De toezending is gebaseerd op het besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016 (EU-US Privacy Shield) waarbij een passend beschermingsniveau wordt vastgelegd.

  Gegevens die u opslaat in Microsoft Office 365 Business, worden wereldwijd in verschillende datacenters van Microsoft verwerkt. Microsoft heeft zelf geen toegang tot de gegevens die u heeft opgeslagen.

  Acronis: Om de dienst "Backup Powered by Acronis" te kunnen leveren, sturen we accountaanmaakgegevens door naar Acronis International GmbH. Deze krijgt af en toe toegang tot de dienst voor foutenanalyse. De verstrekking van de gegevens die hierbij plaatsvindt, is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Reservekopieën worden opgeslagen in onze datacenters.

  Registries: Voor de registratie van topleveldomeinen. De overdracht is gebaseerd op artikel 49, lid 1, letter b van de AVG.

 • 6. Duur van de opslag

  Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. In de regel is het verwerkingsdoel bereikt zodra het contract ten einde loopt.

  U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen. Na beëindiging van het contract verwijderen wij de gegevens die zijn opgeslagen in de diensten.

  Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

  Voor contractgegevens wordt de verwerking beperkt na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van de wettelijke opslagtermijn worden ze verwijderd.

  De gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure invoert, worden maximaal zes maanden bewaard.

 • 7. Uw rechten

  a) Recht op inzage en recht op bevestiging
  U heeft te allen tijde het recht om kostenloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

  b) Recht van rectificatie
  U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  c) Recht op verwijdering
  U heeft recht op onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

  • De persoonlijke gegevens werden verzameld of andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • U dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
  • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.
  • De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG-richtlijn.

  d) Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.
  • We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

  e) Recht van verzet tegen de verwerking
  U heeft te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  In geval van bezwaar zullen wij niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van rechtstreekse reclame.

  f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en ons zijn verstrekt. U ontvangt deze gegevens dan in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft bovendien het recht om deze gegevens, zonder dat wij dit verhinderen, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak opgelegd door een openbare macht.
  Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens op grond van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  g) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

  h) Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

 • 8. Wettelijke of contractuele regelingen die verplichten tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, noodzaak voor het sluiten van het contract, verplichting tot het verstrekken van de persoonlijke gegevens, mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens kan deels wettelijk verplicht zijn (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Om een overeenkomst af te sluiten kan het soms nodig zijn dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt, die wij vervolgens zullen moeten verwerken. U bent bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer wij met u een contract sluiten. Het niet-verstrekken van deze persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract niet kan worden gesloten.

 • 9. Bestaan van automatische besluitvorming / profilering

  We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of van profilering.