Privacybeleid, versie 2.10

De bescherming van uw gegevens is voor STRATO AG van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u tevens informeren over uw rechten.

 • 1. Contactgegevens

  Verwerkingsverantwoordelijke:
  STRATO AG
  Otto-Ostrowski-Straße 7
  10249 Berlin

  U kunt contact met ons opnemen via het volgende contactformulier: link .

  Functionaris voor gegevensbescherming:
  STRATO AG
  Otto-Ostrowski-Straße 7
  10249 Berlin

  Als u uw wettelijke rechten wilt doen gelden of als u algemene vragen hebt, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming van STRATO AG via .

 • 2. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

  a) Contractuele gegevens
  Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze. Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrondslag van de contractprestatie, Art. 6 (1) lit. b AVG.

  b) Gegevens die u opslaat op onze servers
  Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backupsystemen. Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrondslag van de contractprestatie, Art. 6 (1) lit. b AVG.

  c) Loggegevens
  Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Dit is met name het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u inlogt of wanneer u gegevens uploadt of downloadt. Loggegevens worden ook verzameld door onze servers wanneer bezoekers uw websites bezoeken. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. We slaan IP-adressen alleen op voor zover dit nodig is voor de verlening van onze diensten. Zoniet worden de IP-adressen gewist of anoniem gemaakt. Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. De IP-adressen van de bezoekers van uw websites worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen. Dit maakt het voor ons mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen. Wij baseren ons op de rechtsgrondslag van legitieme belangen, Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

  d) Correspondentie met de klant
  Wij verwerken de gegevens die worden verzameld als u bijvoorbeeld per e-mail, fax of post contact met ons opneemt. Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrondslag van de contractprestatie, Art. 6 (1) lit. b AVG.

  e) Cookies, pixels en andere methodes
  Cookies zijn kleine bestanden die een server opslaat op het eindapparaat waarmee je toegang krijgt tot onze website of diensten. Deze bestandjes bevatten informatie die kan worden opgehaald zodra je onze diensten gebruikt. Ze maken zo een efficiënter en beter gebruik van onze diensten mogelijk.

  We gebruiken permanente en sessiecookies. Sessiecookies worden meteen verwijderd zodra je jouw browser sluit. Permanente cookies blijven op je eindapparaat tot ze niet meer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden pas dan verwijderd.

  • We gebruiken first party cookies om bijvoorbeeld informatie over het gebruikersgedrag op onze website vast te leggen.
  • Third party cookies zijn niet afkomstig van STRATO, maar van een derde partij. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten.
  Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina’s waarmee informatie in logbestanden wordt opgeslagen en geanalyseerd. Dit wordt vaak gebruikt voor statistische evaluatie.

  Tag is een overkoepelende term voor stukjes code die op websites kunnen worden geplaatst. Ze zijn geschikt voor verschillende functies, zoals eenvoudig tellen (‘telpixels’) of complexe datatransmissies (zoals ‘conversietags’).

  Een script (ook JavaScript) is een programmeertaal waarmee complexere instructies kunnen worden uitgevoerd.

  We gebruiken de term ‘cookies’ als een algemene overkoepelende term, die ook tags, pixels en scripts als technische alternatieven omvat.

  De methodes die we gebruiken, beslaan diverse categorieën. Je bepaalt zelf welke cookies je toestaat, met uitzondering van de technisch noodzakelijke cookies.

  Je instellingen kun je later wijzigen door onder aan de pagina te kiezen voor “cookie-instellingen”.

  Sommige van de gebruikte cookies verwerken gegevens in derde landen. Welke dit zijn, kunt u vinden onder de respectievelijke cookie-categorieën. Bij de verwerking van uw gegevens op basis van deze cookies is het mogelijk dat het Europese niveau van gegevensbescherming niet kan worden gegarandeerd. Indien u akkoord gaat met de verwerking door deze cookies, stemt u ook in met de overdracht en verwerking van uw gegevens in deze derde landen in overeenstemming met artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.

  Technisch noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de navigatie op onze website. Zonder deze cookies zijn veel basisfuncties niet mogelijk, waaronder de weergave en selectie van producten, het vullen van de winkelwagen of het inloggen.Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrondslag van de contractprestatie, Art. 6 (1) lit. b AVG.

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  hk_session STRATO AG Sessie van het FAQ-portaal 1 uur Nee
  ksb_session STRATO AG Sessie van de klantenlogin Sessie Nee
  phpmyadmin_host STRATO AG Nodig voor de phpMyAdmin-login Sessie Nee
  sfm.lang STRATO AG Ingestelde taal van HiDrive 10 jaar Nee
  stratopro_session STRATO AG Ingestelde taal van HiDrive 2 jaar Nee
  dsgvo_cookie STRATO AG Overeenkomst, of tracking is toegestaan/geanonimiseerd 10000 dagen Nee
  auth_server_session STRATO AG Vereist voor authenticatie in de server login 1 uur Nee
  DPX STRATO AG Detecteer en voorkom aanvallen van DDo's op servers die inhoud afspelen in de klantenlogin. 1 uur Nee
  Lang locale STRATO AG Handmatige taalkeuze in de server login 10 jaar Nee
  cookiecookie STRATO AG Bewaart de cookie-instellingen 2 jaar Nee
  visid_incap_$somenumber STRATO AG DDoS-Bescherming 1 jaar Nee
  incap_ses_259_$somenumber STRATO AG DDoS-Bescherming Sessie Nee

  Cookies bij HiDrive:

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  sfm.lang STRATO AG Ingestelde taal bij HiDrive 10 jaar Nee
  privacy_content STRATO AG Slaat de cookie-instellingen op 2 jaar Nee

  Cookies in de producten van rankingCoach:

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  logged_in rankingCoach GmbH Herkenning of een gebruiker is aangemeld. Sessie Nee
  authautologin rankingCoach GmbH Single-Sign On 1 jaar 2 maanden Nee
  session_redis rankingCoach GmbH Sessie-herkenning 4 uur Nee
  language_redirection rankingCoach GmbH Herkenning van de taal van de gebruiker 2 maanden Nee
  initial_subscription_id rankingCoach GmbH Bepaling van de oorspronkelijke account-ID Sessie Nee
  referrer rankingCoach GmbH Interne referrer 2 maanden Nee
  hide_trustpilot rankingCoach GmbH Een externe leverancier verwijderen 2 jaar Nee
  documentHighlights rankingCoach GmbH Wordt gebruikt om trefwoorden te markeren in de inhoud van het klantengebied onbeperkt Nee
  wistia Wistia, Inc. Streamingdienst voor het afspelen van video's/video-instructies onbeperkt Ja / VS
  intercom-session-ea1oqsui Intercom, Inc. Intercom wordt gebruikt voor de in-app-support / support-chat van rankingCoach. 1 week Ja / VS
  intercom-id-ea1oqsui Intercom, Inc. Intercom wordt gebruikt voor de in-app-support / support-chat van rankingCoach. 1 jaar Ja / VS
  personalization_id
  guest_id
  _twitter_sess
  ct0
  external_referer
  gt
  auth_token
  remember_checked_on
  dnt
  twid
  kdt
  ads_prefs
  twitter.com. De STRATO-producten "STRATO marketingRadar", "STRATO rankingCoach", "STRATO listingCoach" en "STRATO adCoach" kunnen als essentieel onderdeel van de toepassing social media monitoring bevatten. Berichten/reacties op Twitter die betrekking hebben op het bedrijf van de gebruiker of op zijn geselecteerde concurrenten, worden binnen de toepassing als berichtenstroom weergegeven. Daarnaast worden functies aangeboden om uw eigen Twitter-account aan de toepassing te koppelen. Om dit technisch mogelijk te maken en zo de basisfunctie van de toepassing te realiseren, moeten deze cookies door Twitter worden opgeslagen. 2 jaar
  2 jaar
  Sessie
  160 minuten
  7 dagen
  30 minuten
  Sessie
  5 jaar
  5 jaar
  Sessie
  1 jaar
  5 jaar
  Ja / VS
  fr
  locale
  xs
  spin
  sb
  c_user
  datr
  wd
  dpr
  facebook.com De STRATO-producten "STRATO marketingRadar", "STRATO rankingCoach", "STRATO listingCoach" en "STRATO adCoach" kunnen als essentieel onderdeel van de toepassing social media monitoring bevatten. Berichten/reacties op Facebook die betrekking hebben op het bedrijf van de gebruiker of op zijn geselecteerde concurrenten, worden binnen de toepassing als berichtenstroom weergegeven. Daarnaast worden functies aangeboden om uw eigen Facebook-account aan de toepassing te koppelen. Om dit technisch mogelijk te maken en zo de basisfunctie van de toepassing te realiseren, moeten deze cookies door Facebook worden opgeslagen. 90 dagen
  7 dagen
  1 jaar
  1 dag
  2 jaar
  1 jaar
  2 jaar
  7 dagen
  7 dagen
  Ja / VS

  Wij gebruiken cookies om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en om je te helpen bij de navigatie op onze website. We gebruiken deze gegevens ook om de website nog beter aan te passen aan je behoeften. Wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag hiervoor, Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  swtsguid STRATO AG Interne analysetool om de klikpaden van onze gebruikers op onze website te volgen 5000 dagen Nee
  _pk_id.*
  _pk_ses.*
  STRATO AG /
  Matomo
  Pseudoniemen-analyse van statistische gegevens van
  websitebezoekers. Ingebed als first party cookie. Geen
  gegevensoverdracht aan derden.
  13 maanden
  30 minuten
  Nee
  dsgvo_tracking STRATO AG "Overeenkomst, of tracking is toegestaan/ geanonimiseerd" 1 jaar Nee
  Geen eigen cookie XAD spoteffects
  GmbH
  Spoteffects gebruikt de gegevens die Econda heeft verzameld en
  analyseert daarmee het effect van onze tv-reclame. Wil je deze
  gegevensverwerking stoppen? Maak dan bezwaar tegen de
  Econda-gegevensverwerking.

  Nee
  abtestmarker
  abcdtestmarker
  STRATO AG Cookie voor A/B-tests. Anoniem en geen gegevensoverdracht aan
  derden.
  1 maand Nee
  kameleoonVisitorCode
  kameleoonTestCookie
  Kameleeon A/B-test: via JavaScript-code worden alternatieve versies van onze
  website aangemaakt en aan bezoekers getoond. Dit maakt een
  analyse van het gebruikersgedrag mogelijk. De resulterende
  gebruikersgegevens worden opgeslagen in een interne identifier,
  waarbij het IP-adres wordt geanonimiseerd. Verdere persoonlijke
  gegevens worden niet verzameld.
  1 jaar of 14 dagen
  Afhankelijk van de
  duur van de A/B-test
  Nee
  stratoCookie STRATO AG o.a. oude koekjesteken en voor de benodigde commentaarfunctie 1 jaar Nee
  Google Tag Manager Google LLC. De Google Tag Manager is een service die ons in staat stelt om
  verdere Google-analyse- en marketingservices te integreren in
  onze website. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen
  persoonlijke gegevens, maar zorgt ervoor dat andere tags worden
  geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
  186 dagen Nee
  emos_jcsid
  emos_jcvid
  emos-session
  emos-visitor
  STRATO AG /
  Econda GmbH
  Analyse van gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Er worden pseudoniemen voor gebruikersprofielen opgesteld. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten. Econda wordt gebruikt als first party-cookie. Sessie
  3 jaar
  Sessie
  2 jaar
  Nee
  o4ocl4042099280 STRATO AG e-mailverzending
  (Kliks inclusief tijdstempel, clientID, MailingID, Mailing2UserID, LinkID worden gecodeerd en gepseudonimiseerd doorgegeven aan Episerver Campaigns)
  31 dage Nee

  Cookies bij HiDrive:

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  emos_jcsid
  emos_jcvid
  emos-session
  emos-visitor
  STRATO AG / Econda GmbH Analyse van gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Er worden pseudoniemen voor gebruikersprofielen opgesteld. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten. Econda wordt gebruikt als first party-cookie. Sessie
  3 jaar
  Sessie
  2 jaar
  Nee

  Cookies in de producten van rankingCoach:

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  fs_uid FullStory, Inc. Met FullStory worden gebruikerssessies geregistreerd om problemen van gebruikers bij de bediening van de software op te sporen en om bugs eenvoudiger te kunnen identificeren. 11 maanden Ja / VS
  mp_(hexdigits)_mixpanel
  mp_mixpanel_c
  Mixpanel International, Inc. Met Mixpanel wordt het gebruikersgedrag in de rankingCoach geanalyseerd en in online rapportages samengevoegd. 1 jaar
  1 maand
  Ja / VS

  Wij slaan informatie op over hoe je onze website gebruikt. Zo kunnen we je aanbiedingen op maat doen, bijvoorbeeld voor campagnes en direct-marketingactiviteiten. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze data en oefenen hierop de controle uit. Ook je persoonlijke website-instellingen vallen onder deze categorie. Wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag hiervoor, Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  package_view STRATO AG Weergave van het pakketoverzicht als lijst of tegels in de klantenlogin
  (geanonimiseerd)
  2 jaar Nee
  collapseFooter STRATO AG Status van het in/uitklappen van de footer in de klantenlogin
  (geanonimiseerd)
  Sessie Nee
  rating_link STRATO AG
  Weergave van de Google-beoordelingslink in de klantenlogin
  (geanonimiseerd)
  20 jaar Nee
  hasNewPackage STRATO AG Highlightenvan de nieuwe WordPress-pakketten in de klantenlogin
  (geanonimiseerd)
  Sessie Nee
  survey STRATO AG Cookie die wordt ingesteld wanneer u vrijwillig deelneemt aan een onderzoek. Geldig tot het vastgestelde einde van het onderzoek Nee

  We gebruiken cookies om je individuele product- en serviceaanbiedingen buiten onze website te laten zien. Hierbij wordt informatie over je gebruikersgedrag doorgegeven aan partnerbedrijven. Zo kan gepersonaliseerde inhoud van ons of van deze partners worden weergeven, aansluitend op je interesses.

  Deze campagnes kunnen door ons of onze partners worden geëvalueerd, gevolgd en gefactureerd. Andere reclamebedrijven kunnen ook cookies uit deze categorie lezen en je gepersonaliseerde content tonen. Voor zover het gebruik van deze data onze eigen gegevensverwerking overstijgt, zijn deze andere bedrijven verantwoordelijk. Dit gebeurt zonder onze medewerking. Wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag hiervoor, Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

  Naam Aanbieder Functie Geldigheid Overdracht naar een derde land?
  _fbp
  fr
  AA003
  ATN
  Facebook Inc. Om gebruikersgroepgestuurde marketing in sociale netwerken mogelijk te maken, heeft deze website een volgsysteem met behulp van een pixel. Wanneer je onze website bezoekt, wordt de pixel geladen door je webbrowser. De informatie wordt naar Facebook gestuurd. Deze informatie wordt gebruikt om de browsersessie aan een persoon toe te wijzen. Deze opdracht is gepseudonimiseerd en is alleen gebaseerd op een Facebook-ID, zodat er voor ons geen persoonlijke referentie kan worden vastgesteld. Facebook gebruikt de gegevens om gerichte advertenties weer te geven op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. We gebruiken alleen de Facebook-pixel in het standaardmodel zonder uitgebreide gegevensmatching. Je kunt in je Facebook-gebruikersprofiel de instellingen voor reclame wijzigen.

  Meer informatie en het privacybeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policy.php
  3 maanden
  3 maanden
  3 maanden
  2 jaar
  Ja / VS
  1P_JAR
  ANID
  NID
  Google LLC

  Google Analytics
  Advertising
  Op deze website gebruiken we zowel de standaardfuncties als de geavanceerde functies van Google Analytics.
  Voor dit doel worden niet alleen de gegevens via de analysetool van Google Analytics gebruikt. Ook via Google-cookies wordt data verzameld voor reclamespecificaties en anonieme informatie over website-oproepen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google vind je hier:
  https://policies.google.com/privacy

  Je kunt je Google-privacyinstellingen hier wijzigen:
  https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  1 maand
  2 jaar
  5 maanden
  Ja / VS
  CONSENT

  _gcl_au
  Google LLC

  Google Ads
  We gebruiken deze cookie om gebruikersvoorkeuren en andere informatie op te slaan. Dit omvat de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven en de beslissing om het Google SafeSearch-filter al dan niet in te schakelen.

  Conversie-linker-tags worden gebruikt om tags te helpen bij het meten van klikgegevens, zodat de conversie efficiënt kan worden gemeten.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google vind je hier:
  https://policies.google.com/privacy

  Je kunt je Google-privacyinstellingen hier wijzigen:
  https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  20 jaar

  90 dagen
  Ja / VS
  IDE Google LLC

  Google Ads/
  DoubleClick
  Met deze cookie maken we reclame aantrekkelijker voor je. De reclame wordt getoond op basis van wat relevant is voor een gebruiker. Dit verbetert de rapportage over de campagneprestaties. Ook vermijden we zo reclame die de gebruiker al heeft gezien. Een van de belangrijkste reclamecookies op niet-Google-websites heet 'IDE' en wordt in browsers opgeslagen onder het domein doubleclick.net.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google vind je hier:
  https://policies.google.com/privacy

  Je kunt je Google-privacyinstellingen hier wijzigen:
  https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  2 jaar Ja / VS
  _ga
  _gat_UA-40858965-1
  _gid
  Google LLC

  Google Analytic Statistics
  Met Google Analytic Statistics analyseren we de bezoekersstromen op onze website en maken zo online rapporten op. Google Analytics plaatst hiervoor een cookie in je browser. Elke keer dat je een website oproept waarop een Google Analytics- component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gevraagd om gegevens naar Google te verzenden. Google werkt alleen met anonieme IP-adressen.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google lees je hier:
  https://policies.google.com/privacy

  Je kunt je privacyinstellingen in Google hier wijzigen:
  https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  2 jaar
  1 dag
  24 uur
  Ja / VS
  MUID,
  MUIDB
  bing.com/
  Microsoft
  Deze cookies worden gebruikt voor reclame, site-analyse en andere operationele doeleinden. 365 dagen Ja / VS
  mf_[session] mouseflow Mouseflow Tracking (Deze cookie identificeert een browsersessie terwijl deze actief is). sessie Nee
  mf_user mouseflow Mouseflow Tracking (Deze cookie bepaalt of een gebruiker een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker is). 90 dagen Nee
  _vt2 Strato AG/Google LLC De cookie bevat het gepseudonimiseerde klantnummer en de aanmeldingsstatus voor de gegevensoverdracht binnen het betreffende STRATO-domein. De cookie zelf geeft geen gegevens door aan derden, maar zorgt ervoor dat het gepseudonimiseerde klantnummer domeinbreed bekend is en kan worden gebruikt voor andere trackingmethoden, bv. Google Analytics. 30 dagen Ja / VS
  enc_aff_session_* TUNE Inc. Dit is een aanbieding-specifieke cookie. Hij is geldig voor de klikduur van de aanbieding en bevat de transactie-ID en het IP-adres van de gebruiker om conversies te volgen. De * staat voor de aanbiedings-ID. Er is een verschillende versie van de cookie voor elke aangeklikte aanbieding. 30 dagen Ja / VS
  ho_mob* TUNE Inc. Dit is een base64-gecodeerde json-waarde van de apparaat-/verbindingsinformatie van de gebruiker. Dit wordt gebruikt voor gerichte aanbiedingen. 30 dagen Ja / VS
  swtssaCookie Strato Identificeert gebruikers die via Tune (affiliate) naar het portaal zijn gekomen. 30 dagen Nee
  tdl_strato TUNE Inc. Loopt de TransactieID in de Bestelling door naar de Bedankpagina. 400 dagen Ja / VS
  tunesdktest TUNE Inc. Dit is een testcookie dat ervoor zorgt dat de transactie-ID kan worden opgeslagen in de cookie tdl_strato. 1 - 2 minuten Ja / VS

  e) Plaatsen van cookies door YouTube Video en inbedding van Trustpilot:
  We plaatsen video's van youtube.com op onze website, met name op onze pagina Help&Contact en in ons blog. We hebben de video's ingebed in de zogenaamde "extended privacy mode". Dit heeft tot gevolg dat YouTube pas cookies op het door u gebruikte eindapparaat plaatst nadat u fe weergavefunctie gebruikt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor een analyse van het gebruikersgedrag voor marktonderzoek- en marketingdoeleinden.

  Als u geen toestemming hebt gegeven voor cookies van de categorie Partnerschap, moet u akkoord gaan met de overdracht van gegevens naar YouTube voordat u een video afspeelt. U kunt uw instelling op elk moment aan het einde van de pagina wijzigen onder „Cookie-instellingen”. Wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag hiervoor, Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

  Meer informatie over het gebruik van cookies door YouTube vindt u in het cookiebeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl.

  We hebben onze Trustpilot-ratings in de vorm van een widget op onze pagina's geïntegreerd. Er worden geen gegevens doorgegeven aan Trustpilot wanneer u onze website bezoekt. Als u echter op de widget klikt, opent de Trustpilot-pagina in een nieuw venster. Dit heeft tot gevolg dat er Trustpilot-cookies worden geplaatst. Meer informatie vindt u hier: https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. Het plaatsen van cookies valt onder de verantwoordelijkheid van Trustpilot onder de wet bescherming persoonsgegevens.

  f) Registratie van het gebruik van de nieuwsbrief:
  Deze toepassing wordt uitgevoerd door Episerver GmbH.

  Episerver voorziet de nieuwsbrieven van een pixelbestand. Bij het openen van de nieuwsbrief wordt dit bestand gedownload. Hierdoor wordt informatie verzameld over je browser, je systeem en je IP-adres. Ook kan zo gemeten worden of en wanneer je een nieuwsbrief opent.

  Links in nieuwsbrieven zijn individueel, zodat kan worden nagegaan of u erop hebt geklikt.

  Daarnaast plaatst Episerver een post-click-tracking-cookie. Daarmee kunnen acties van gebruikers ook na het verlaten van de nieuwsbrief gevolgd worden. Zo worden onder andere aankopen, registraties en downloads op de STRATO website geregistreerd.

  De analyses die Episerver op basis van de verzamelde gegevens uitvoert, worden in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. We kunnen er dus geen conclusies over de acties van individuele ontvangers meer aan verbinden.

  Wij gebruiken deze statistische analyses om de toegankelijkheid van onze aanbiedingen te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u alleen inhoud van ons ontvangt die overeenkomt met uw interesses. Ons doel is ook websites te optimaliseren en het succes van reclamecampagnes te beoordelen. Terwijl de post-click tracking cookie alleen met uw toestemming wordt geplaatst (Art. 6 lid 1 lit. a AVG), worden de andere tracking maatregelen uitgevoerd in het kader van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

  Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door Episerver. Dit doe je in de STRATO klantenlogin via 'Klantgegevens wijzigen' -> 'Contactmogelijkheden'.

  g) Reactiemogelijkheden op het blog
  Wij bieden de gebruikers van ons blog de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogberichten.
  Indien een gebruiker een reactie achterlaat op het blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden naast de reacties ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van de reactie evenals de gebruikersnaam (het pseudoniem) gekozen door de persoon in kwestie opgeslagen en gepubliceerd. Het e-mailadres wordt eveneens gelogd. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dit vereist. Wij baseren ons hierbij op de rechtsgrondslag van de uitvoering van de overeenkomst, art. 6 lid 1 lit. b AVG en onze legitieme belangen, art. 6 lid 1 lit. f AVG.

  h) Sociale media
  Op de pagina's van ons blog maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken "Facebook", "Twitter" en "Google+". Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, Google Inc. en Twitter Inc.
  Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn de snelkoppelingen statische links die geïntegreerd zijn door middel van een zogenaamd "Shariff"-project. Dit voorkomt dat uw gegevens naar sociale netwerken worden verzonden wanneer u onze website bezoekt. Een contact tussen u en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als u actief op de knop klikt. De verdere verwerking van gegevens na het aanklikken van de knop valt onder de verantwoordelijkheid van de sociale netwerken.

  Om u informatie en een verdere contactmogelijkheid te kunnen bieden, zijn wij op diverse sociale media-platformen aanwezig.

  De verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze platformen valt grotendeels buiten onze controle. Wanneer u gebruik maakt van onze social media-diensten, slaat de platformexploitant doorgaans cookies op in uw browser waarin uw gebruiksgedrag of informatie over uw interesses wordt opgeslagen ten behoeve van marktonderzoek en reclamedoeleinden. Aangezien de diensten van de platforms ook zonder registratie kunnen worden gebruikt, kan niet worden uitgesloten dat ook personen die niet op het betreffende platform zijn geregistreerd, onder de gegevensverwerking vallen.
  De verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan een van onze social media-diensten, is gebaseerd op onze legitieme belangen in onze bedrijfsactiviteiten (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Hiertoe behoort ook de presentatie van ons bedrijf aan de buitenwereld en het gebruik van social media als aanvullend informatie- en communicatiekanaal.
  Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van onze social media-diensten, bezwaarmogelijkheden en het uitoefenen van informatierechten, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende platformexploitant.

  • Facebook
   Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
   De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) volgens artikel 26 van de AVG.
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link .
  • Google+/YouTube
   Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link
  • Twitter
   Aanbieder: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link
  • Sprout sociaal
   Aanbieder: Sprout Social Inc., 131 Dearborn St. Floor 7, Chicago, IL 60603

   Met deze tool beheren we gebruikersaanvragen die ons publiekelijk bereiken via Facebook en Twitter en via privéberichten. Sprout Social heeft toegang tot gegevens van Facebook en Twitter, waardoor een social media-analyse mogelijk is. Meer informatie vindt u hier: link
  • Bing Ads
   Aanbieder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
   Privacyverklaring: link
   Opt-out: link
 • i) Gespreksopnamen contact callcenter
  Als je ons belt, kunnen we het gesprek opnemen voor training en kwaliteitsbewaking. We informeren je hierover en vragen je toestemming vóór we de opname starten. Je kunt de opname op elk moment stoppen. Hiertoe hoef je alleen de persoon met wie je belt, te laten weten dat je jouw toestemming intrekt. Ben je het achteraf niet eens bent met de opname? Neem dan contact met ons op en vertel ons ongeveer het tijdstip van het gesprek en je telefoonnummer. We verwijderen de opname dan onmiddellijk.

  Slechts een klein aantal opnamen blijft na het gesprek bewaard, de meeste opnamen worden onmiddellijk gewist. We verwijderen die resterende opnamen gewoonlijk na 30 dagen. Slechts in uitzonderlijke situaties bewaren we opnames maximaal 2 jaar. We gebruiken deze dan voor trainingsdoeleinden.

  Is de opname een bewijs van je toestemming dat we je mogen terugbellen voor advies over het bouwen van een website? Dan bewaren we deze opname 3 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de opname plaatsvond. Wij baseren ons op uw toestemming als rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

  o) Gebruik van onze website in het klantenlogin-gedeelte.
  Wij slaan informatie op over hoe u onze website gebruikt in de klantenlogin om betere product- en dienstaanbiedingen te creëren. Er is geen locatie-overschrijdende analyse. We gebruiken het script JSON Request. Persoonsgegevens worden gedeeltelijk geanonimiseerd. De verantwoordelijkheid voor en de controle over de gegevensverwerking berusten bij ons. Wij baseren dit op onze legitieme belangen, art. 6 lid 1 lit. f AVG.

 • 3. Rechtsgrondslag van de verwerking

  Wij verwerken en gebruiken uw gegevens om het contract uit te voeren en onze diensten te verlenen, om onze diensten en onze websites te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften, om updates en upgrades te leveren, om u kennisgevingen betreffende de dienst te sturen, en om u te factureren en onze vorderingen te innen.

  Artikel 6, I, letter a van de AVG dient voor ons als rechtsgrondslag voor de verwerkingshandelingen in het kader waarvan wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter c van de AVG. Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen nog gebaseerd zijn op artikel 6, lid I, letter f van de AVG. Onder dat artikel vallen verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures mogen we met name gebruiken omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Een rechtmatig belang wordt doorgaans geacht aanwezig te zijn wanneer de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

  Indien de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op artikel 6, I, letter f van de AVG, bestaat dit gerechtvaardigde belang in de uitvoering van onze commerciële activiteiten. Dit omvat ook gegevensanalyse om onze producten en diensten te verbeteren alsmede de nakoming van wettelijke verplichtingen, voor zover de verwerking niet valt onder artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

 • 4. Categorieën van ontvangers

  Registrars en registers: Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers. Meer informatie hierover vindt u hier: link

  Escrow Services: Alle registrators die geaccrediteerd zijn door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) moeten overeenkomstig de voorschriften van ICANN inzake generieke domeinen de door hen beheerde domeingegevens discretionair opslaan in een veilige omgeving. Dit moet zorgen voor een betrouwbaar beheer van het naamsysteem. Wij maken gebruik van Escrow Services van DENIC e.g., Kaiserstraße 75 - 77, 60329 Frankfurt am Main.

  Incassobedrijven: Zij verzorgen incassodiensten voor ons.

  Verwerkers: In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens. Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

  • Verrichten van diensten: Dit omvat het verzenden van nieuwsbrieven, het afdrukken en verzenden van facturen, klantonderzoeken, betalingsdiensten, evenals de vernietiging van gegevensdragers.
  • Exploitatie van diensten, onderhoud van en zorg voor hardware en software

  Wij geven gegevens alleen door aan autoriteiten en derden als de wetgeving dit voorschrijft of als een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht. Informatie aan de autoriteiten kan worden verstrekt op basis van een wettelijke bepaling inzake risicopreventie of in het kader van strafrechtelijke vervolging. Derden verkrijgen alleen informatie wanneer een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij inbreuken op het auteursrecht.

 • 5. Doorgeven van gegevens aan derde landen

  Microsoft Wij treden op als tussenpersoon bij het verkrijgen en onderhouden van Microsoft Office 365 Business Accounts. Wij geven de volgende gegevens door aan Microsoft Ireland Operations Ltd. zodat Microsoft haar dienst kan verlenen: Naam, adres, emailadres en taal. Wij baseren de verwerking van deze gegevens op § 6 I b) AVG. Voor zover uw gegevens door Microsoft worden verwerkt, verwijzen wij u naar uw klantenovereenkomst met Microsoft https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.

  Registries voor de registratie van Top Level Domains. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG of Art. 49 para. 1 lit. c AVG indien u geen klant van ons bent.

  Dropsuite: om u te kunnen voorzien van STRATO Mail Archivering, gebruiken wij software die is ontwikkeld en wordt gebruikt door Dropsuite Ltd. In geval van ondersteuning is toegang op afstand mogelijk vanuit Singapore. De eigenlijke gearchiveerde content wordt opgeslagen op onze servers in Duitsland. De verwerking vindt plaats op basis van de EU-modelbepalingen inzake gegevensbescherming volgens artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.

  Digicert bij het verstrekken en het onderhoud van SSL-certificaten treden wij op als tussenpersoon. Wij dragen uw gegevens over aan Digicert Inc. in de VS, zodat Digicert zijn service kan leveren. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG.

  Sitelock bij gebruik van SiteLock, LCC, wordt malware in uw webspace automatisch gedetecteerd en verwijderd. Wij handelen als tussenpersoon en sturen uw domeinnamen door naar Sitelock. SiteLock slaat uw webspace 7 dagen op. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 49, lid 1, onder b) van de AVG.

  Hewlett-Packard-Enterprise voor het onderhoud en de ondersteuning van uw servers kan de fabrikant Hewlett-Packard-Enterprise Company uit de VS in individuele gevallen van storing ondersteuning bieden (toegang op afstand). Hiervoor vindt in individuele gevallen een vrijschakeling plaats, die na gebruik weer wordt gesloten. Om de rechtmatigheid te waarborgen, hebben wij EU-modelbepalingen inzake gegevensbescherming afgesloten in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.

  Salesforce onze verwerker we22 voor de design-service van de Strato-homepage maakt gebruik van de CRM-software Salesforce. In supportgevallen is externe toegang door Salesforce Inc. uit de VS mogelijk. Hierbij vindt verwerking plaats op basis van de EU-modelbepalingen inzake gegevensbescherming volgens artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.

  Webhelp: Webhelp Germany GmbH verleent voor ons callcenter diensten vanuit Kosovo via externe toegang, voor zover de verzoeken om support dit vereisen. (Om de rechtmatigheid te waarborgen, hebben wij EU-modelbepalingen inzake gegevensbescherming afgesloten in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.)

  Virtuozzo: Als u V-Server Linux gebruikt, kunnen uw loggegevens en crashdumps in geval van ondersteuning worden doorgegeven aan Virtuozzo International GmbH, gevestigd in Zwitserland, en haar bedrijven gevestigd in de VS en Servië. Om de wettigheid te waarborgen, hebben wij EU-standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 lid 2 lit. c AVG gesloten.

 • 6. Duur van de opslag

  Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. In de regel is het verwerkingsdoel bereikt zodra het contract ten einde loopt.

  U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen. Na beëindiging van het contract verwijderen wij de gegevens die zijn opgeslagen in de diensten.

  Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

  Voor contractgegevens wordt de verwerking beperkt na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van de wettelijke opslagtermijn worden ze verwijderd.

  De gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure invoert, worden maximaal zes maanden bewaard.

  Nieuwsbrieven worden uiterlijk na twee weken verwijderd. Wij bewaren informatie in verband met uw gebruik van de nieuwsbrief 365 dagen.

  Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de klantenlogin worden uiterlijk na 90 dagen gewist.

 • 7. Uw rechten

  a) Recht op inzage en recht op bevestiging
  U heeft te allen tijde het recht om kostenloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

  b) Recht van rectificatie
  U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  c) Recht op verwijdering
  U heeft recht op onmiddellijke wissing van uw persoonlijke gegevens, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

  • De persoonlijke gegevens werden verzameld of andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • U dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
  • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.
  • De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG-richtlijn.

  d) Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.
  • We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

  e) Recht van verzet tegen de verwerking
  U heeft te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  In geval van bezwaar zullen wij niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van rechtstreekse reclame.

  f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en ons zijn verstrekt. U ontvangt deze gegevens dan in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft bovendien het recht om deze gegevens, zonder dat wij dit verhinderen, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak opgelegd door een openbare macht.

  Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens op grond van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  g) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

  h) Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

 • 8. Wettelijke of contractuele regelingen die verplichten tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, noodzaak voor het sluiten van het contract, verplichting tot het verstrekken van de persoonlijke gegevens, mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens kan deels wettelijk verplicht zijn (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Om een overeenkomst af te sluiten kan het soms nodig zijn dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt, die wij vervolgens zullen moeten verwerken. U bent bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer wij met u een contract sluiten. Het niet-verstrekken van deze persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract niet kan worden gesloten.

 • 9. Bestaan van automatische besluitvorming / profilering

  We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of van profilering.