Klimaatbewust uit overtuiging STRATO host energie-efficiënt en klimaatvriendelijk

STRATO – dat is verantwoordelijke hosting, ook richting het klimaat. We willen als bedrijf toonaangevend zijn op het gebied van milieu- en klimaatbescherming. Als een van de eerste hostingbedrijven draaien onze datacenters dan ook al sinds 2008 volledig op groene stroom.

We verbeteren de energie-efficiëntie in onze datacenters voortdurend dankzij energiemanagement volgens ISO-norm 50001. We houden altijd rekening met onze impact op het klimaat: bij het optimaliseren van onze IT-infrastructuur, het verbeteren van onze producten en bedrijfsprocessen, en de keuze van onze partners. Bovendien investeren we in klimaatprojecten.

Icon: groen blad

De klimaatcrisis is één van de grootste uitdagingen waarmee de mens op dit moment wordt geconfronteerd. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid voor de oplossing nemen en een actieve bijdrage leveren – ook STRATO.
In de komende jaren willen we onze CO₂-uitstoot nog verder terugdringen.

Portret van STRATO CEO Claudia Frese

"De klimaatcrisis is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en vereist de inzet van alle mensen en bedrijven. STRATO neemt deze verantwoordelijkheid: klimaatbewustzijn is bij al onze bedrijfsprocessen vanzelfsprekend. Ieder jaar benutten we mogelijkheden om onze energie-efficiëntie te verbeteren, minder hulpbronnen te verbruiken en onze CO₂-uitstoot te verlagen. Vermijden is de beste strategie om duurzamer te worden."

Claudia Frese, CEO van STRATO

Klimaatbescherming bij STRATO: de reis tot nu toe

Klimaatvriendelijk We meten onze CO₂-voetafdruk volgens de gangbare standaard en investeren voor het eerst in klimaatprojecten.

Zo worden we stap voor stap nog duurzamer

Stap 1:
Analyse

Hoeveel koolstofdioxide stoten we eigenlijk uit? Samen met onze partner South Pole hebben we activiteits- en emissiegegevens uit verschillende bronnen verzameld en de CO₂-uitstoot van STRATO berekend.

Stap 2:
Engagement

Met deze informatie zijn we gecertificeerde regionale en internationale milieuprojecten gaan ondersteunen die de lokale CO₂-uitstoot verminderen.

Stap 3:
Reductie

Voorkomen verbetert duurzaamheid. Elk jaar grijpen we kansen om minder hulpbronnen te verbruiken en onze CO₂-uitstoot te verminderen.

Ondersteunde projecten

Het moerasgebied Königsmoor in Noord-Duitsland

Herstel van het Königsmoor in Noord-Duitsland

Het Königsmoor in Sleeswijk-Holstein werd decennialang drooggelegd om het bruikbaarder te maken voor de landbouw. De gevolgen: een lagere grondwaterstand waardoor broeikasgassen die voorheen in de veengrond werden vastgehouden, ontsnappen uit de nu droge bodem. Daarom steunen we het project om het veengebied te herstellen.
Hierdoor wordt het equivalent van meer dan 1.000 ton CO₂ per jaar bespaard.

Meerdere windmolens op het eiland Nieuw-Caledonië

Windenergie op Nieuw-Caledonië

Als archipel in de Grote Oceaan wordt Nieuw-Caledonië bijzonder hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering - de bewoners hebben vaak last van extreem en sterk wisselvallig weer. Tegelijkertijd dekken de eilanden nog steeds 80% van hun energiebehoefte met fossiele brandstoffen.
Hier komt het Prony-windenergieproject om de hoek kijken: er worden zes windparken gebouwd met in totaal 116 turbines. Het project produceert jaarlijks zo'n 40 gigawattuur groene stroom, die rechtstreeks het lokale elektriciteitsnet instroomt.

Vragen en antwoorden

Er zijn verschillende modellen die kunnen worden gebruikt om zo'n voetafdruk te berekenen. We kozen voor een berekening die zoveel mogelijk factoren bevat. Naast de CO₂ die we zelf uitstoten of die het directe gevolg is van ons elektriciteitsverbruik, omvat dit ook onze toeleveringsketens (bijvoorbeeld voor hardwarebestellingen) en het woon-werkverkeer van onze medewerkers. We hebben zelfs rekening gehouden met de elektriciteit die laptops of mobiele telefoons gebruiken bij het bezoeken van de websites die we hosten. Onze partner South Pole ondersteunde ons bij het verzamelen van deze gegevens en de omzetting naar CO₂-equivalenten.
Ja, absoluut! De door ons gesteunde projecten zijn gecertificeerd. Daarbij moeten de projectontwikkelaars bewijzen dat hun project de CO₂-uitstoot vermindert en dat het project zonder financiering niet uitgevoerd zou kunnen worden. Deze twee punten werden dan ook bevestigd door een onafhankelijke instantie. De Prony-windparken zijn gecertificeerd volgens de zogenaamde Gold Standard. Het herstel van het Königsmoor is ISO-gecertificeerd en ook volgens de Gold Standard geclassificeerd.
Duurzaamheid zien wij niet als een bereikt resultaat, maar als een constante reis met continu nieuwe data en inzichten – en deze reis gaat verder. We hebben ons voorgenomen om onze resterende CO₂-voetafdruk de komende jaren nog verder te verkleinen.