Uniek domein

Wat is het doel van een uniek domein?

Een website wordt altijd opgeroepen via een uniek domein. Dit internetadres bepaalt ook het voorkomen van een website: het kan bijvoorbeeld een bepaald thema vastleggen of een bedrijfs- of merknaam op de voorgrond plaatsen.

Als je niet meer tevreden bent met je webadres, kun je het domein natuurlijk veranderen. Daarvoor moet je alleen een nieuw domein registreren en dit aan je website koppelen. Als je wilt dat je nieuwe domein profiteert van de hoge zoekmachineranking van je oude domein, dan moet je bovendien rekening houden met enkele aspecten van de zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization; SEO) en domeinomleidingen instellen.


Domein verhuizen

Het verschil tussen een domein veranderen en een domein verhuizen

Een domein veranderen betekent dat het internetadres van een website wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft in de eerste plaats alleen betrekking op de domeinnaam, dat is ook meteen het verschil ten opzichte van een domein verhuizen.

Als een domein wordt verhuisd, wordt er van internetaanbieder (provider) gewisseld. Daarbij wordt de website inclusief het webadres op een andere server overgedragen. Het veranderen en opnieuw registreren van een domein is daarbij slechts een aanvullende optie (normaal gesproken kan men bij de nieuwe provider ook een nieuw domein aanvragen). Bij het veranderen van een domein gaat het puur en alleen om de wijziging van het webadres. De provider blijft daarentegen dezelfde. Een korte samenvatting:

 • Domein verhuizen: de internetaanbieder (provider) verandert, daarom wordt het ook wel ‘van provider wisselen’ genoemd. De website en het domein verhuizen zodoende naar een andere webserver. In dit artikel wordt beschreven hoe je een domein verhuist.
 • Domein veranderen: het internetadres (domein) verandert. Bij het veranderen van een domein wordt een bestaande website aan een nieuw domein gekoppeld.

Domein veranderen

Wanneer moet je van domein veranderen?

Vaak zijn de redenen om een nieuw internetadres te kopen alledaags: zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het huidige webadres de eigenaar niet meer bevalt. Of dat het niet meer past bij het aanbod van de website, omdat die inmiddels op een ander onderwerp gericht is. De domeinnaam past in zulke gevallen vaak niet meer bij de inhoud van de website.

Ook een nieuwe merk- of bedrijfsnaam die in het internetadres moet voorkomen, kan een reden zijn om van domein te veranderen, of men kiest een veelbelovender domein, waarmee meer bezoekers worden verwacht. Daarnaast is het dankzij veel nieuwe topleveldomeinen mogelijk een webadres van een geografische, thematische of branche specifieke uitgang te voorzien. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, maar nog een oud topleveldomein gebruikt, moet eveneens van domein veranderen.

Als je nieuwe content hebt gepland of zelfs al beschikbaar hebt, die qua onderwerp niet goed bij het bestaande thema van de website past, kan het zinvol zijn het domein te veranderen. Dat is echter niet altijd de beste oplossing. Soms is het voldoende de website aan te passen. Dat hangt er echter ook van af hoe sterk de nieuwe content afwijkt van de oude. Ga daarom altijd eerst na of het veranderen van het domein echt de beste stap is. Als de nieuwe inhoud die je op de website wilt aanbieden in principe te combineren valt met de identiteit van de website en de domeinnaam, dan is het vaak zinvol de website door middel van subdomeinen of submappen uit te breiden. Als je echter een geheel nieuw inhoudelijk concept wilt toepassen en de huidige domeinnaam hier niet bij past, is het raadzaam het adres voor je website te veranderen.


Hoe kun je een domein veranderen

Hoe kun je een domein veranderen?

Je kunt je domein niet zomaar omwisselen bij de provider of domeinnaamregistrar waarbij je het adres hebt aangemeld. Als een webadres door de ICANN – de hoogste instantie bij het verstrekken van domeinen – in de database van het Domain Name System is opgeslagen, kan het niet zomaar worden veranderd. Een domein kan dan alleen maar op een andere eigenaar worden overgedragen of worden gewist. Daarom moet je in ieder geval een nieuw domein reserveren en dit aan je website koppelen.


Domein registreren

Voordat je het domein kunt veranderen, heb je de rechten op het internetadres nodig die je voor je website wilt gaan gebruiken. Zodra je een geschikt domein hebt gevonden en geregistreerd, moet je alleen nog het nieuwe adres aan je website koppelen. Uitgebreide wijzigingen in je hostingpakket en de websitecontent zijn niet nodig, omdat de inhoud en de randvoorwaarden van de website in principe blijven bestaan. Er moeten echter wel enkele wijzigingen aan de webserverinstellingen worden uitgevoerd, om de website op het nieuwe domein over te dragen.


Configuratie van de webserver

Bij sommige contentmanagementsystemen (bijvoorbeeld WordPress of TYPO3) kun je in de backend instellingen uitvoeren om de inhoud van je website aan het nieuwe domein te koppelen. Ook zijn er voor veel CMS speciale plug-ins die het veranderen van het webadres gemakkelijker maken.

Ook al kan een CMS of plug-in je bij het veranderen van een domein enkele stappen uit handen nemen, je moet toch ook een paar systeeminterne aanpassingsprocessen handmatig uitvoeren. Hoe het wijzigen van het webadres precies verloopt, is sterk afhankelijk van de gebruikte software. Er zijn wel enkele fundamentele handelingen die altijd moeten worden opgevolgd:

 • De configuratie van de webserver moet aan het nieuwe domein worden aangepast.
 • Als je de inhoud versleuteld wilt overdragen, heb je bovendien een nieuw SSL-certificaat nodig. Vraag dit aan bij je provider en installeer de public key op de webserver.
 • Eventueel moet je ingestelde herschrijfregels aanpassen. Als je via de regels voor het doorsturen de naam en het adres van afzonderlijke websites wijzigt, moet je ook overeenstemmende wijzigingen in het .htaccess-bestand aanbrengen.

Zoekmachineranking op het nieuwe domein overdragen

Zoekmachineranking van het oude op het nieuwe domein overdragen

Als je het domein alleen via de hierboven beschreven webserverconfiguratie verandert, doet zich de volgende situatie voor: je website is nu via een nieuw adres te bereiken, maar wordt door zoekmachines als een compleet nieuwe website behandeld – met een navenant lage ranking.

Als je het domein verandert, gaan echter niet automatisch linkpower en trust van je oude adres verloren. Als je website door Google, Bing en andere zoekmachines een goede ranking krijgt, is het verstandig je bezig te houden met de SEO-aspecten bij het veranderen van een webadres, anders verliest je website samen met het oude domein ook alle bereikte zoekmachinerankings.

Met betrekking tot Google moet je daarom als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar de website van Google Search Console (vroeger Google Webmaster Tools). Hier verifieer je je nieuwe domein en deel je Google het nieuwe webadres mee. Hierbij moet je hetzelfde account gebruiken dat je voor de registratie van je oude domein hebt gebruikt.
 2. Als je nog steeds rechten op je oude domein hebt, kun je een 301-redirect naar je nieuwe webadres aanmaken. Hierdoor worden bezoekers die je website via het oude domein bezoeken, automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres. Bovendien voorkom je op die manier dat bladwijzers van vroegere websitebezoekers en backlinks naar een lege pagina leiden. Hoe je een domein-redirect instelt, lees je in dit artikel. Natuurlijk kun je je provider of registrar vragen het oude domein te wissen, om de kosten voor het domein te besparen. Het is echter raadzaam hiermee te wachten tot je nieuwe adres zich heeft gevestigd. De aanbevolen minimale periode hiervoor bedraagt ongeveer een halfjaar.
 3. Nu open je Google Search Console opnieuw om de XML-sitemap van de website aan te geven, zodat je website door de Google Webcrawler kan worden geanalyseerd. Vervolgens vraag je het crawlen van de website meteen nog een keer aan, opdat deze zo snel mogelijk met het nieuwe domein in de Google-index wordt opgenomen.
 4. Tot slot is het belangrijk de ranking van het nieuwe domein en de website gedurende meerdere weken in de gaten te houden. Google adviseert deze periode bij zeer grote websites tot ongeveer een halfjaar te verlengen. Analysehulpmiddelen zoals de Google Search Console en andere tools kunnen daarbij helpen.

De domeinnaam kan vanuit SEO-perspectief worden verwaarloosd, omdat deze vrijwel geen invloed heeft op de zoekmachineranking van de website. Het belangrijkste is dus dat je je webadres een zo opvallend mogelijke naam geeft en het afstemt op de doelgroep. In het ideale geval is het domein gemakkelijk te onthouden en past het goed bij het aanbod van de website.


Domeinnaam veranderen

Waar je nog rekening mee moet houden

Het veranderen van het internetadres heeft invloed op nog andere gebieden:

 • Wie zijn domein wil veranderen en hulpprogramma’s zoals webanalysetools of CMS-uitbreidingen gebruikt, moet bedenken dat ook deze met betrekking tot het nieuwe internetadres moeten worden geconfigureerd. Dit is ook het geval als je website een advertentieserver gebruikt.
 • Interne links moeten volledig in de domeinstructuur worden geïntegreerd (en niet alleen via een redirect worden doorgeschakeld).
 • Neem contact op met eigenaren van websites die (belangrijke) backlinks naar je website bevatten en informeer ze over de nieuwe URL van de gelinkte content.
 • Vergeet niet e-mailadressen aan te maken die met het domein overeenstemmen. Pas alle gegevens en vermeldingen van je e-mailadres en je internetadres aan (bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening, op sociale netwerken of op visitekaartjes).

Als je je domein wilt veranderen, moet je je echter eerst op de aanpassingen van de server van je website concentreren, anders is je website niet via het nieuwe adres te bereiken. In veel gevallen kan naast het veranderen van het domein ook de zoekmachineranking op het nieuwe webadres worden overgedragen: als de zoekmachineoptimalisatie van je oude domein lonend is geweest en het domein door Google goed werd geclassificeerd, kun je de classificatie in ieder geval op de lange termijn op het nieuwe domein overdragen.