Domeinnaamhouder, admin-c en tech-c: verplicht bij domeinnaamregistratie

admin contact

Admin-c voor de Whois

Als je een domeinnaam wilt registreren, dan moet je niet alleen je contactgegevens voor de Whois doorgeven, maar ook een Whois administrative contact en een Whois technical contact benoemen. In dit geval heeft men het ook wel over admin-c en tech-c, respectievelijk. Als er daarnaast nog een nameserver aangewezen moet worden, dan is het tevens verplicht om aan de desbetreffende registry de contactgegevens van een zonecontact (zone-c) door te geven. Wij gaan je uitleggen wat deze vermeldingen inhouden en welke rechten en plichten deze contacten hebben.


admin c

Domeinnaamhouder

Een domeinnaamhouder staat bij een domeinnaamregistratie als contracterende partij tegenover de registry. Als je beslist om het internetadres daadwerkelijk te registreren, dan krijg je het naamhouderschap en de materiële bevoegdheid over het domein. Een domeinnaamhouder hoeft niet noodzakelijkerwijs een persoon te zijn. Als je bijvoorbeeld een internetadres wilt registreren voor je bedrijf, dan kun je het bedrijf ook als houder opgeven. Bovendien is het mogelijk om het naamhouderschap te delen. Als de domeinnaamhouder geen natuurlijk persoon betreft, wordt de volledige naam van het bedrijf inclusief bedrijfsvorm geregistreerd. Verder zijn het postadres, telefoonnummer en e-mailadres verplichte gegevens voor registratie. Alleen een postbus volstaat niet.


Tip!
Registreer nu bij STRATO voordelig je domeinnaam!

administrative contact

Admin-c

Bij de aanvraag moet er naast de domeinnaamhouder ook een persoon als Whois admin contact aangewezen worden. Deze admin-c krijgt volledige toegang tot het domein. Hierdoor is hij of zij voor de registry bevoegd om voor alle zaken omtrent het domein zelfstandig besluiten te nemen. Bij particuliere domeinnaamregistraties neemt de domeineigenaar in de regel ook de functie van de admin-c op zich. Sommige bedrijven besteden deze taak uit aan professionals, vooral als ze een domein hebben met een ccTLD uit een land waar wordt vereist dat de admin-c een fysiek adres heeft in dat betreffende land. Voor .nl-domeinextensies is dit echter niet nodig, aangezien de algemene voorwaarden van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) aangeven dat de meeste belangrijke communicatie via het e-mailadres van het admin-contact verloopt.

Wel krijgen domeineigenaren zonder fysiek Nederlands adres automatisch het adres van de SIDN zelf als domicilieadres. In dat geval wordt alle post die voor de domeineigenaar hiernaartoe wordt gestuurd, inclusief exploten en andere communicatie van deurwaarders, door de SIDN opgestuurd naar de admin-c en de domeineigenaar in een redelijk uitgebreide procedure. Toch is het natuurlijk altijd handiger als de domeineigenaar, of op zijn minst de admin-c, in Nederland is gevestigd. Voor de admin-c en de domeinnaamhouder moeten dezelfde gegevens doorgegeven worden voor de registratie, zoals de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De Whois toont echter alleen voor zakelijke registraties de naam van de domeinnaamhouder; in geval van een particuliere domeinregistratie wordt niet de naam van de houder, maar alleen het e-mailadres van de admin-c getoond.

Aansprakelijkheid

Over het algemeen is de admin-c bevoegd om plaatsvervangend voor de domeinnaamhouder te handelen. Daarom wordt het admin-contact van een domein ook regelmatig bij misdrijven die met het domein te maken hebben op zijn of haar verantwoordelijkheid aangesproken. De vraag of en in welke mate de admin-c voor de inhoud van de site en voor inbreuk op het merkenrecht van de houder aansprakelijk gesteld kan worden bij de registratie van een domeinnaam is in het verleden meermaals behandeld in Nederlandse gerechtshoven met verschillende resultaten. Over het algemeen is de domeinhouder echter de eindverantwoordelijke.


whois technical contact

Tech-c en zone-c

De contactpersoon van een internetdomein voor technische vragen wordt tech-c genoemd. Dit kan een natuurlijk persoon zijn, maar dit kan ook een algemene benoeming van een groep personen (bv. de ICT-afdeling van een bedrijf) betreffen. Ook de tech-c wordt door de domeinnaamhouder benoemd, maar in tegenstelling tot de admin-c beschikt deze niet over de handelingsvolmacht om een domeinnaam te verhuizen of te laten schrappen. Vaak neemt de registrar de verplichtingen van de tech-c op zich.

De zonebeheerder wordt aangeduid als zone-c. Deze is verantwoordelijk voor het onderhoud van de nameserver van het domein, waardoor hij of zij dus het aanspreekpunt is m.b.t. de DNS-records van een domein. Als er geen nameserver voor een domein is aangewezen, doet de registrar of hostingprovider dit. De Whois-registraties voor de tech-c en de zone-c bestaan, net zoals bij de domeinnaamhouder en de admin-c, uit de naam (bij bedrijven inclusief bedrijfsvorm), het postadres, een telefoonnummer en het e-mailadres.


whois admin contact

Openbaar vs. anoniem registeren

Bij het SIDN is het in principe niet meer mogelijk om een .nl-domeinnaam anoniem te registreren. Dit heeft te maken met regelgeving die gericht is op veiligheid, waarbij het van belang is dat er direct contact kan worden opgenomen met de naamhouder in geval van misbruik van het domein. Dat betekent in de praktijk dat de openbare Whois altijd het e-mailadres van de admin-c en tech-c toont en in zakelijke gevallen ook de namen. Voorheen stonden hier ook de fysieke adresgegevens van de domeinnaamhouder bij, maar dat wordt al jaren door de SIDN afgeschermd, evenals het telefoonnummer. Sommige hosters bieden de mogelijkheid om de registratie te anonimiseren. Hierbij wordt er feitelijk niets bij het SIDN afgeschermd, maar registreert de hostingaanbieder zich als de domeinnaamhouder, met de afspraak dat jij de eigenlijke eigenaar blijft. Dit levert iets meer privacy op, maar ook een extra omweg als het gaat om communicatie of acties die je als domeineigenaar zelfstandig zou willen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het heractiveren van je domein nadat het in quarantaine is geplaatst. Om eventuele problemen te voorkomen en het overzicht te bewaren, biedt STRATO daarom niet de mogelijkheid om je domein anoniem te registreren.

Mocht je nu een zwaarwegende reden hebben om anoniem te willen blijven bij de Whois, maar wil je niet met een extra tussenpersoon te maken hebben, dan is er nog de optie om bij de SIDN bezwaar te maken via een opt-out-verzoek. Dit proces heeft weliswaar nogal wat voeten in de aarde, maar is het waard om nader te onderzoeken wanneer:

  • je concreet belang hebt bij anonimiteit
  • je al een aangifte bij de politie hebt lopen
  • je al andere maatregelen hebt genomen, zoals het afschermen van je privégegevens.

Hier vind je meer informatie over hoe je een opt-out-verzoek indient.