Je e-mail is verstuurd.

Belangrijke informatie over domeinomleiding

Inhoudsopgave InhoudsopgaveHoe werkt domeinomleiding (routing)?

De omleiding van een domein is beschikbaar voor klanten met het STRATO Domein-pakket en hoger. Deze functie roept een ander domein inclusief de inhoud op als iemand naar jouw .nl-domein gaat. Welk domein dat is, bepaal je zelf. Het kan bijvoorbeeld een website zijn die je elders hebt gehost.
De ingevoerde .nl-domeinnaam blijft in de browser zichtbaar, dus de oorspronkelijke, meestal veel langere URL is niet herkenbaar. Omleiding (routing) is ook zonder beperking mogelijk naar subdomeinen van andere adressen (www.subdomein.jouwdomeinnaam.nl) en naar eventueel daaraan verbonden ondergeschikte namen zoals ‘www.jouwdomeinnaam.nl/extranaam/etc.’


Zo stel je een domeinomleiding in

Bij STRATO kun jij je geregistreerde domeinen of subdomeinen omleiden naar een placeholder, een willekeurige submap van je webspace of naar een externe bestemming (zoals een ander domein of een map op dat andere domein). Je kunt de omleiding in een paar stappen eenvoudig in de STRATO klantenlogin instellen. Hiervoor heb je uiteraard je klantnummer en je wachtwoord nodig.

Ga eerst naar de klantenlogin en kies je pakket door op de pakketnaam te klikken. Kies dan het menu Domeinen -> Domeinbeheer aan de linkerkant van het scherm.

In het hoofdvenster rechts zie je de domeinen die bij het pakket horen. Dat overzicht biedt je ook verdere informatie, zoals geconfigureerde DNS-functies, aangemaakte subdomeinen of al ingestelde omleidingen.

Klik naast het geselecteerde domein op het tandwiel  voor het beheer.

SKL_Instelling_omleiding

In het volgende venster vind je onder Webserver de optie Forward instellen.

SKL_Forward_instellen

Je kunt nu een externe of een interne omleiding instellen voor je domein.

De subdomeinen die je hebt aangemaakt worden direct onder de domeinnaam weergegeven en kunnen op de volgende pagina worden bewerkt via het tandwiel .

SKL_Subdomein


Placeholder-pagina activeren

Als je nog geen eigen website hebt of deze momenteel niet wilt laten zien, kan je via de optie 'placeholder' een standaardpagina laten weergeven. Deze pagina laat alleen zien dat de domeinnaam gereserveerd is en de website op dit moment nog geen eigen inhoud heeft.

Om de placeholder te activeren selecteer je → Placeholder geactiveerd in het domeinbeheer onder Forward instellen en klik je op Opslaan. Je ziet een bevestiging van de nieuwe instelling.

Placeholder_geactiveerd

Als je teruggaat naar het domeinoverzicht zie je ook daar een bevestiging van de omleiding.

Domainbeheer_Placeholder

Als je vervolgens je domein oproept in een webbrowser, verschijnt de standaardpagina van STRATO.

Platzhalter-Seite


Externe omleiding

Met een externe omleiding kun je het domein doorsturen naar elk internetadres (beginnend met https:// of http://), bijvoorbeeld bij een online dienst, een andere provider of naar een URL van een ander STRATO pakket.

externe-forward.png

Zo kan de bestemming van een externe omleiding eruit zien:

Permanente omleiding 301

Het 301- omleidingstype is het eenvoudigste en snelste type. Dit is een permanente omleiding. Het bestemmingsadres verschijnt na de omleiding in de adresbalk van de browser.

Tijdelijke omleiding 302

Het 302-omleidingstype 302 (redirect) werkt als een 301, maar is een tijdelijke omleiding.

URL Anchor ( www.domain.tld#anchor )

Met deze redirect stuur je jouw bezoekers naar een specifiek punt (anker) op je website.


Interne omleiding

Met een interne omleiding kun je elke map op de webserver aan een domein of subdomein toewijzen. Als het domein wordt opgeroepen, wordt de inhoud van de opgegeven map getoond (meestal de index.html). De map ‘/’ staat voor de hoofdmap van je webserver. De rootmap is de bovenste map van je hosting pakket.
Heb je bijvoorbeeld WordPress geïnstalleerd in de map /wordpress/ voor je domein jouwstratodomein.nl? Dan wordt je blog alleen getoond als de bezoeker jouwstratodomein.nl/wordpress in de adresregel van zijn browser intikt. Het is veel eleganter en praktischer als je een interne omleiding instelt naar deze map /wordpress. De gebruiker krijgt dan de inhoud van het blog direct te zien als hij jouwstratodomein.nl oproept.

Let op: stel je bij een bestaande WordPress-installatie zo’n domeinomleiding naar een interne map in? Dan moet je de waarden voor SITEURL en HOME in de databasetabel OPTIONS aanpassen, evenals het pad voor RewriteBase en RewriteRule in het .htaccess-bestand.

forward-intern

Let op: de bestaande mappen van je webspace staan onder het invoervak. Je kunt direct de gewenste map kiezen door erop te klikken.

Voorbeelden van bestemmingen van interne omleidingen:

  • /shop/
  • /familie/kinderen/

intern-mappen

Let op: geef alleen mappen op als bestemming, geen bestanden zoals index.htm, index.html of index.php?parameter=abc .

 

Omdat de omleiding meteen actief is, kun je dit nu ook direct in je browser testen.


Een omleiding verwijderen

Wil je een aangemaakte omleiding verwijderen? Gebruik dan de optie Forward verwijderen.

forward-verwijderen


Waarop je moet letten bij een domeinomleiding

Alleen omleidingen naar mappen zijn mogelijk, niet naar bestanden. Een juiste omleiding is dus bijvoorbeeld  ‘/map/’ (intern) of ‘https://www.jouwstratodomein.nl/map/’ (extern). Het startbestand (meestal ‘index.html’) dat in deze map staat, wordt dan automatisch getoond.
Let er ook op dat umlauten niet mogelijk zijn in de mapnamen, net als sommige speciale tekens. We raden je aan alleen letters, cijfers en ‘-’, ‘_’, ‘~’ te gebruiken. Gebruik het teken ‘/’ om de namen van geneste submappen van elkaar te scheiden.

Let op: de hoofdletters en kleine letters van je ingevoerde adres moeten kloppen met het adres van de mapnamen.

Als je in de omleiding ‘/jouwmap’ opgeeft, moet de map op de server echt met kleine letters geschreven zijn, anders verschijnt er een foutmelding:
forward-fout

De reden is dat het Unix-besturingssysteem dat op onze server draait hoofdletters en kleine letters als verschillende tekens behandelt.


Tip voor omleiding naar een interne bestemming

Bij ons heb je intern één servergedeelte waar je jouw websites opslaat. Je kunt je dit voorstellen als een huis op Internet met vele deuren. In het omleidingsbeheer bepaal je welke deur (domeinnaam of subdomeinnaam) naar welke kamer (map) leidt.


Wil je de domeinen of subdomeinen naar onafhankelijke delen van je website verwijzen? Dan raden we je aan voor elk van je domeinen een map met de naam van het domein aan te maken, direct in je map op onze server. Heb je bijvoorbeeld dit domeinen ‘jouwstratodomein.nl’, ‘jouwdomein-1.nl’ en ‘jouwdomein-2.nl’? Dan ziet dit er als volgt uit:
filezilla

Dit is een gemakkelijke manier om het overzicht te houden bij de configuratie van de omleiding.
Voer je geen omleiding in? Dan worden alle domeinen naar de hoofdmap geleid. Dus als een bezoeker naar een van je domeinen gaat, wordt het indexbestand getoond dat zich op het hoogste niveau in je FTP-map op onze server bevindt.
De volgorde van de indexbestanden kun je instellen in de Websiteconfigurator bij Mapopties.


Zo leid je een domein om naar één pagina op je site

Je kunt een enkele pagina binnen je website koppelen aan een extra domein of een subdomein.
Om de omleiding van dat (sub)domein naar de gewenste pagina in te stellen, moet je de op te roepen pagina eerst in een aparte map opslaan.
Maak via je FTP-toegang een nieuwe map aan op je website. Sla dan de op te roepen pagina in deze map op. Hernoem het bestand vervolgens tot index.html. Daardoor wordt het automatisch opgeroepen. In plaats van de bestandsextensie . html mag je ook .htm of .php gebruiken, bijvoorbeeld.
Vervolgens moet je een domein-omleiding naar de nieuw aangemaakte map instellen. Je kunt de pagina dan via dat (sub)domein oproepen.


Ik heb een domainomleiding ingesteld, maar krijg de foutmelding 404-Page not found.

Waarschijnlijk staat er een spelfout in je omleidingsadres of heb je verschillende hoofdletters gebruikt in de omleiding en in de mapnamen. Soms is de oorzaak een verwijzing met een variabele naar een extern domein (bijv: ..php?...).
Zorg ervoor dat de spelling van het adres dat je invoert, absoluut identiek is aan die van de mapnaam. Als je ‘Submap’ in de omleiding vermeldt, moet de naam van de desbetreffende map ook met een hoofdletter ‘S’ beginnen. Want anders vindt de omleiding wel plaats, maar verschijnt de foutmelding die je noemt in de browser – een map met de naam ‘submap’ heeft immers geen hoofdletter. Dit komt omdat het Unix-besturingssysteem op onze servers hoofdletters en kleine letters als verschillende tekens behandelt.


Verwijs je intern naar een map in je webspace? Dan wordt bij de omleiding altijd een ‘/’ (schuine streep) aan het eind van het adres toegevoegd.
Gaat het om een omleiding naar een extern adres, zoals myspace.com? Dan ziet deze omleiding er als volgt uit: er staat geen map achter het domein, maar een variabele die de gebruiker naar een bepaalde pagina omleidt. Als je hier een schuine streep toevoegt, werkt de omleiding niet meer. Er verschijnt dan een 404- foutpagina - Page not found.
Om dit te vermijden, voeg je een vraagteken toe aan het eind van de URL. De omleiding naar het adres https://externewebsite.nl/aanbod wordt dus  https://externewebsite.nl/aanbod?

Door dit vraagteken aan het eind van de URL herkent ons forwardsscript dat de bestemming geen map kan zijn. Het laat dan de schuine streep weg. Dit betekent dat deze pagina toegankelijk is via jouw domein.
De foutmelding 404 kan ook optreden als het indexbestand (bijvoorbeeld www.jouwstratodomein.nl/index.html) niet gevonden wordt.

Let op: wil je een bij STRATO ingesteld subdomein in de browser oproepen? Dan moet dit zonder www, bijvoorbeeld: http://subdomain.jouwstratodomein.nl

Domein omleiden via Redirect 301

Behalve de domeinomleiding via de klantenlogin kun je ook een zogenaamde 301-omleiding instellen (moved permanently). Het voordeel van deze SEO-vriendelijke omleiding is dat zowel complete domeinen als afzonderlijke pagina's naar een andere bestemming kunnen worden doorgestuurd.


De omleiding wordt vastgelegd in een .htaccess-bestand. Daarom is toegang tot de opslagruimte van het domein nodig om deze forward te configureren. Sla de bijbehorende omleidingsinstructies op in een tekstbestand en bewaar het bestand als ‘.htaccess’ op de opslagruimte van het domein dat omgeleid moet worden. Om een .htaccess-bestand te maken, heb je een editor nodig (bijvoorbeeld de Windows Editor of Wordpad).


Wil je alle domeinen van je STRATO pakket via een ‘RedirectPermanent’ naar één domein omleiden? Gebruik dan het .htaccess-bestand in een submap en verwijs de domeinen via de STRATO klantenlogin door naar deze map.
Doorsturen oud domein > nieuw domein
Om een domein om te leiden, maak je een .htaccess-bestand met de hierna genoemde regel aan:
Redirect 301 / https://www.jouwstratodomein.nl/
 
Upload dit bestand via FTP naar je webspace. Zorg ervoor dat je het .htaccess-bestand ANSI-gecodeerd opslaat.
ansi

In dit voorbeeld vervang je jouwstratodomein.nl door het domein waarnaar je wilt omleiden.
In dit geval worden alle domeinen die verwijzen naar de map waarin het .htaccess-bestand is opgeslagen, omgeleid naar de opgegeven bestemming. Om te controleren of zoekmachines je omleiding ook als ‘permanent verplaatst’ herkennen, voer je op deze website het domein in dat je wilt omleiden.

Doorsturen oude pagina > nieuwe pagina

Om een verouderde pagina van een website om te leiden naar een pagina op een nieuwe website, maak je een .htaccess-bestand aan met de volgende inhoud:
Redirect 301 /map/vakantie.html http://www.jouwstratodomein.nl/vakantie.html

Vervang jouwstratodomein.nl en de paginanamen door het domein en de pagina’s waarvoor jouw omleiding moet gelden.

Heeft dit artikel je geholpen?
Info: e989f541ca5ca86659aa67f63ca6f4e9fe47cc12