Neos CMS: splitsing van twee systemen

Hoe de splitsing van twee systemen tot het nieuwe Neos CMS leidde

Het ontstaan van Neos begint bij het Typo3 CMS. TYPO3 is een gratis contentmanagementsysteem, gebaseerd op de scripttaal PHP en ontwikkeld door de TYPO3 Association. Typerend voor dit CMS is dat de TYPO3-ontwikkelaars geen officiële ondersteuning voor de opensourcesoftware bieden. Toch zijn er serviceproviders die gespecialiseerd zijn in dit CMS. Voor het TYPO3-systeem zijn er meer dan 5.000 gratis extensions beschikbaar, waarmee webshops, media en fora kunnen worden toegevoegd aan een website. Sinds 2015 werkt een ontwikkelaarsteam, onafhankelijk van de TYPO3 Association, aan het TYPO3 Neos CMS.


Van TYPO3 5.0 (PHOENIX) naar TYPO3 Neos

TYPO3 bracht in 2001 zijn eerste versie (3.0) uit, die vervolgens met talloze updates geoptimaliseerd werd. In 2006 werd een project gestart met als doel de voormalige 4.x versie volledig te herzien. Daartoe moest de basis van het CMS worden gereconstrueerd en werden er tal van nieuwe functies en standaarden geïmplementeerd. Het resultaat werd vervolgens gepresenteerd als de toekomstgerichte TYPO3 5.0. Tijdens het proces werd het voor de ontwikkelaars echter al snel duidelijk dat ze van de TYPO3-code moesten afwijken, om de geplande vernieuwingen door te kunnen voeren. Vandaar dat tijdens de presentatie van de alfaversie in oktober 2012, in plaats van de oorspronkelijk naam TYPO3 PHOENIX, de naam TYPO3 Neos werd onthult. Als gevolg hiervan werd besloten niet verder te gaan met versienummer 5.0, maar werd het TYPO3 CMS 6.0 de directe opvolger van voorloper TYPO3 4.x.

Al in 2011 verscheen het applicatie-framework FLOW3, dat sterk met de ontwikkeling van TYPO3 Neos verbonden is en nu bekend staat als TYPO FLOW. Het fungeert voornamelijk als basis voor het TYPOS3 Neos CMS, maar is ook geschikt voor algemenere ontwikkeling van applicaties in PHP, waarvoor ook speciale PHP hosting wordt aangeboden.


Splitsing van TYPO3 en Neos

In 2015 bevestigden de twee teams die het TYPO3 Neos en TYPO3 CMS ontwikkelden, dat elk team een eigen richting op gaat. De officiële reden: na een lange en moeilijke ontwikkelingsperiode zijn er twee producten ontstaan, met onoverbrugbare verschillen. Naast de verschillende systeemvereisten, leken ook afwijkende ideeën over welke features belangrijk zijn voor een modern CMS bij te dragen aan de scheiding. Als gevolg ontstonden er verschillende doelgroepen voor de twee CM-systemen: terwijl de TYPO3 CMS-ontwikkelaars de klassieke scheiding tussen frontend en backend als uitgangpunt namen, zoals ook systemen zoals Joomla en Drupal nog doen, richtte Neos zich op een innovatief concept met als doel het gebruikersgemak voor webredacteuren te bevorderen. Beide partijen waren van mening dat het beter was de ontwikkeling van de twee systemen te scheiden, om het proces en elkaar niet langer in de weg te staan. Aangezien de TYPO3 Association sindsdien exclusief aan de ontwikkeling van het oorspronkelijke TYPO3 CMS heeft gewerkt, ging het Neos-team alleen verder, zonder de ondersteuning van het ontwikkelaarsnetwerk.

De Neos-ontwikkelaars kondigden na de afsplitsing de volgende algemene veranderingen aan:

  • het opensource-CMS ondergaat een naamsverandering; het voorvoegsel TYPO3 wordt volledig verwijderd en alleen de naam Neos blijft over
  • het CMS krijgt een eigen projectwebsite: neos.io
  • de overstap naar GitHub als ontwikkelaarsplatform
  • de overstap op de MIT-licentie

Het grootste verschil tussen Neos en TYPO3 CMS is de structuur van de front- en backend. Terwijl TYPO3 CMS een klassieke, strikte scheiding van beide werkgebieden heeft, zien Neos-gebruikers de inhoud rechtstreeks in de frontend, dat als een schil over de backend ligt. Alle veranderingen zijn dus direct zichtbaar, waardoor het Neos CMS in principe erg intuïtief werkt. Maar het gebruik van het moderne contentmanagementsysteem moet niet onderschat worden. Het Neos CMS beschikt bijvoorbeeld niet over een standaard extensiebeheer voor het integreren van extensions, zoals dat bij het TYPO3 CMS het geval is. Deze moeten eerst in Neos geïnstalleerd worden met behulp van een pakketmanager.


De gevolgen voor gebruikers van Neos en TYPO3 CMS

De toekomstige ontwikkeling en het succes van het Neos en TYPO3 CMS zijn moeilijk te voorspellen. Het is afwachten of Neos erkend wordt als zelfstandig opererend CMS, en of TYPO3 zijn solide basis kan behouden. De scheiding was niet alleen een gedurfde stap voor het team van ontwikkelaars, maar leidde ook tot grote veranderingen voor de gebruiker. Webontwikkelaars, redacties, tussenleveranciers en klanten moesten plotseling voor een CMS kiezen, zonder te kunnen voorspellen welk systeem op de lange termijn de beste keuze zou zijn. Welke concrete veranderingen heeft de splitsing van de CM-systemen tot gevolg voor individuele gebruikersgroepen?


Neos CMS: Ontwikkelaars en webredacteuren

Ontwikkelaars en webredacteuren

Na de scheiding van Neos en TYPO3 CMS worden webontwikkelaars geconfronteerd met een uitdaging: het programmeren van twee contentmanagementsystemen die geleidelijk in verschillende richtingen worden ontwikkeld. Hoewel uitgebreide kennis van verschillende applicaties handig kan zijn, biedt deze situatie een hoop onzekerheid op de lange termijn, met alle financiële gevolgen van dien. Wanneer Neos net zoals TYPO3 een gevestigde naam wordt, dan hebben ontwikkelaars die zich beide systemen eigen maken een troef in handen.

De situatie lijkt een stuk gemakkelijker voor redacteuren: als de werkgever of de verantwoordelijke ontwikkelaar ervoor kiest over te stappen naar Neos, dan heeft dit alleen voordelen voor editors. Uiteraard zullen ook zij moeten wennen aan een nieuwe gebruikersinterface, maar dit wordt als veel intuïtiever ervaren dan het TYPO3 CMS; in de frontend van het Neos CMS wordt direct zichtbaar hoe de geplande veranderingen in het website design eruit komen te zien.


Neos CMS: Bedrijven en klanten

Bedrijven en klanten

Bedrijven die zorgen voor de programmering en het onderhoud van webapplicaties van hun klanten, worden ook geconfronteerd met de splitsing van Neos en het TYPO3 CMS. Zij moeten misschien wel een cursus financieren of Neos-experts inhuren, hoewel het onduidelijk is of het systeem een toekomst heeft. Het inzetten van gespecialiseerd personeel voor het Neos en TYPO3 CMS is op lange termijn een financieel risico, vooral voor kleinere tussenleveranciers. Om deze reden moet zorgvuldig de afweging worden gemaakt of de levering van beide contentmanagementsystemen op de lange termijn wel winstgevend is.

Voor klanten van de tussenleveranciers verandert er in principe niks, omdat ze doorgaans niets te maken hebben met het programmeren en het onderhoud van het CM-systeem. Echter, als de leverancier zijn bedrijfsprofiel verandert door de nieuwe TYPO3 systeemverdeling, dan kan de klant hierdoor worden getroffen. Negatieve scenario's zoals prijsstijgingen zijn dan mogelijk. Ook als een klant van plan is om over te schakelen naar Neos en de CMS-aanbieder deze mogelijkheid niet biedt, kan een overstap naar een andere leverancier tot de opties behoren.