HTTP/2 vs HTTP/1.1

HTTP/2 vs HTTP/1.1

Het internet bevindt zich in een constant ontwikkelingsproces dat wordt gekarakteriseerd door steeds geavanceerdere technologieën, nieuwe content en de toenemende eisen van gebruikers. De eenvoudige sites van weleer zijn tegenwoordig vervangen door complexe websites, die perfect zijn afgestemd op de bezoekers en de door hen gebruikte toestellen. Laadsnelheid en datatransmissie worden steeds belangrijker, zodat moderne websites snel en probleemloos werken. Het nieuwe internetprotocol HTTP/2 is een moderne, doorontwikkelde versie van HTTP/1.1 en moet tot beduidend kortere laadtijden leiden.


Wat is HTTP/2 eigenlijk?

Om een website te kunnen bezoeken, zijn er talrijke internetprotocollen actief die zijn toegewezen aan verschillende lagen en die de transmissie van de gevraagde data reguleren. Het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een toplevelprotocol, de zogenaamde applicatielaag. Met dit transmissieprotocol kunnen toepassingen zoals internetbrowsers communiceren met de specifieke webserver waarop de opgevraagde website wordt gehost. HTTP stuurt daarvoor de hypertext van de website naar de browser, die deze vervolgens converteert naar teksten, beelden of video's.

Technisch gezien bestaat elke communicatie-eenheid uit twee delen: de header van de boodschap, die ook HTTP-header wordt genoemd, en de inhoud van het bericht, de body van de boodschap. De header levert alle relevante informatie over hoe de body van de boodschap, die het feitelijke bericht bevat, moet worden geïnterpreteerd.

Net als de beide pijlers van het World Wide Web – URL en HTML – begon de ontwikkeling van HTTP in 1989 in het onderzoeksinstituut CERN (European Organisation for Nuclear Research) in Zwitserland. De eerste gepubliceerde specificatie, RFC 1945 (Request for Comments), van mei 1996 werd bekend als HTTP/1.0. In juni 1999 werd de eerste versie vervangen door HTTP/1.1 dat nog altijd in gebruik is. Sinds mei 2012 is de officiële opvolger HTTP/2 als RFC 7540 aangenomen en moet een revolutie veroorzaken in de datatransmissie op het World Wide Web.

Tip!
Bij Strato kun je kiezen uit verschillende webhostingpakketten die je de optimale snelheid
bieden voor jouw webproject.

HTTP/2 ontwikkeling

De ontwikkeling van HTTP/2

In 2009 introduceerde Google zijn alternatief voor HTTP/1.1 met SPDY. Het grootste nadeel aan de oude HTTP-versie was (zowel destijds als vandaag de dag) dat het transmissieprotocol nieuwere websites onnodig hindert. Dat kwam vooral omdat bij HTTP/1.1 voor elk afzonderlijk bestand een nieuwe TCP/IP-verbinding tot stand moest worden gebracht. Met SPDY lost Google deze problematiek op door multiplexing tijdens de transmissies. Daardoor kunnen via een TCP/IP-verbinding een onbeperkt aantal documenten worden gestuurd. De Internet Engineering Task Force (IETF) begon in 2012 aan HTTP/2 te werken met een ontwerp dat was gebaseerd op het Google’s SPDY-protocol. Omdat de SPDY-implementaties meerdere gebreken en veiligheidslacunes bleken te hebben, moesten er nog veel veranderingen worden aangebracht, wat er uiteindelijk toe leidde dat HTTP/2 sterk verschilt van SPDY.


HTTP/2 vs. HTTP/1.1: de verbeteringen

Een karakteristieke eigenschap van HTTP/1.1 is al genoemd: om verschillende pagina-elementen, zoals beeld-, JavaScript- of CSS-bestanden aan de client/browser te sturen, moet er steeds een aparte TCP/IP-verbinding worden geopend en ook weer verbroken. HTTP/2 maakt daarentegen, net als zijn voorbeeld SPDY, gebruik van de multiplex-procedure, zodat de hele website kan worden geladen met slechts een enkele verbinding. Bovendien kan de server verwachte vervolgdata aan de client doorsturen, zonder dat deze daar om vraagt (server push).

Met HTTP/2 worden daarnaast datapakketten van websites verstuurd op volgorde van prioriteit, bijvoorbeeld eerst elementen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de site. De HTTP/2-header wordt in vergelijking met HTTP/1.1 sterk gecomprimeerd verstuurd doordat overbodige informatie is weggelaten. Een andere verbetering is het gebruik van binaire codes (in plaats van tekstbestanden) bij de communicatie, wat het proces vereenvoudigt en minder kwetsbaar maakt voor fouten.

HTTP/2 vs. HTTP/1.1: een opsomming van de verbeteringen

  • een enkele verbinding tussen een browser (client) en een website
  • gegevensuitwisseling via multiplex-procedure
  • binair gecodeerde berichtenuitwisseling
  • sterk gecomprimeerde HTTP-header van bericht
  • server push bij verwachte vervolgaanvragen
  • priorisering van belangrijke site-elementen

In de volgende video worden de nieuwe functies van HTTP/2 verder geïllustreerd door Akami Technologies:


HTTP/2 Browser support

HTTP/2 – Browser support

Sinds de publicatie van HTTP/2 is er veel gebeurd. Inmiddels ondersteunen tal van webbrowsers en servers het nieuwe internetprotocol. Mozilla Firefox heeft bijvoorbeeld het protocol al sinds versie 36 (februari 2015) geïmplementeerd. Voor alle vorige versies geldt echter dat websites met HTTP/2 via TLS (de gecodeerde versie van het transmissieprotocol) geladen worden.

Feit!
Intussen wordt HTTP/2 al ondersteund door 80% van alle browsers. HTTP/2-ondersteuning is beschikbaar in de huidige browserversies (vanaf maart 2017), met uitzondering van Opera Mini, de Blackberry Browser, IE Mobile en de UC Browser voor Android. Een overzicht van alle ondersteunde browserversies vind je hier.

Het aantal websites dat al gebruikmaakt van het nieuwe transmissieprotocol is aanzienlijk kleiner dan het aantal ondersteunende browsers. Desalniettemin is het aantal binnen een jaar gestegen van 1,2% tot bijna 10% tegen het einde van 2016. In maart 2017 gebruikte 12,7% van alle websites HTTP/2. Een overzicht van de huidige stand is hier te vinden. Tot nu toe zijn vooral websitebeheerders met zeer hoge bezoekersaantallen, zoals Google en Twitter, overgegaan op HTTP/2. Maar gezien de voordelen en de sterk gestegen ondersteuning door alle gangbare browsers is het slechts een kwestie van tijd voordat de meerderheid van de websites gebruikmaakt van HTTP/2.


HTTP/2: een blik in de toekomst

Het gebruik van het gecertificeerde HTTP/2 is geen verplichting, maar het biedt wel voordelen. TLS-versleuteling is al sinds eind 2014 een belangrijke rankingfactor van Google die niet moet worden onderschat met het oog op SEO. Wanneer je dus al met de gedachten hebt gespeeld om je eigen website te laten certificeren, zou je zeker moeten overwegen om direct over te stappen op HTTP/2 over TLS.

Er zijn bij het gebruik van HTTP/2 namelijk nog twee factoren die een positieve invloed hebben op een goede ranking. De eerste is dat de kortere laadtijd van je website beter door Google wordt gerankt en wordt gewaardeerd door bezoekers van je website. De tweede factor is dat HTTP/2 ervoor zorgt dat de laadtijd van je website ruim onder de door Google vastgestelde drempelwaarde van twee seconden ligt. Met een langere laadtijd wordt de URL minder vaak gecrawld. Met HTTP/2 wordt je website dus regelmatig door Google gecrawld en wordt nieuwe content aanzienlijk sneller geïndexeerd.