domein lock

Wat is een domein lock?

Verschillende topleveldomeinen (TLD’s) beschikken over een vergrendelingstermijn. In die periode mag een internetadres niet van eigenaar veranderen. Een domein lock blokkeert dus niet de website, maar voorkomt de overdracht van het webadres. Een vergrendelingstermijn begint na de koop van een internetadres of na het wissen ervan. Niet alleen personen die werkzaam zijn in de domeinhandel moeten deze beschermingsmaatregelen kennen. Ook als je met een pas gekocht domein zo snel mogelijk van provider wilt wisselen, of als je graag van domein wilt veranderen, kunnen deze vergrendelingstermijnen weleens een streep door de rekening halen . Of en hoelang een adres geblokkeerd wordt, hangt af van het topleveldomein. Wij vertellen voor welke gangbare TLD’s dit geldt en wat je nog meer moet weten over domein locks.


Waarom bestaan domein locks?

Vergrendelingstermijnen zijn in de eerste plaats een reactie op de domeinhandel: de periode waarin het internetadres niet mag worden doorverkocht, moet misbruik van domeinen als speculatieobjecten verminderen. De termijn zorgt ervoor dat een eigenaar na de koop van een webadres in ieder geval een tijd lang aan dit adres gebonden is.

In principe zijn er twee redenen waarom een internetadres voor verkoop wordt geblokkeerd:

  • Domain transfer lock (domeinoverdrachtsvergrendeling): als een domein onderhevig is aan een transfer lock, gaat de vergrendeling direct in zodra het webadres is gekocht. Dit geldt zowel voor de registratie van een nieuw domein als voor de overname van een bestaand domein.
  • Vergrendeling na wissen van een domein: sommige internetadressen zijn voor een bepaalde periode geblokkeerd nadat ze door de eigenaars zijn gewist of niet zijn verlengd. Deze vergrendeling vormt een bescherming voor de eigenaars van het domein, mochten ze zijn vergeten het adres te verlengen. De eigenaars worden via e-mail op de hoogte gesteld dat het adres wordt gewist en kunnen het domein binnen de termijn tegen een vergoeding laten herstellen om het vervolgens meteen weer te kunnen gebruiken.

De duur van de vergrendeling kan daarbij variëren. De vergrendeling van een domein gaat niet alleen snelle doorverkoop tegen – tijdens de termijn kan ook geen domein worden verhuisd. Vergrendelingstermijnen voorkomen dus ook dat je met een nieuw internetadres binnen de kortste keren van internetprovider wisselt. Dit vormt vooral een probleem als je het nieuwe domein niet bij de provider wilt hosten bij wie je het hebt gekocht.


Hoelang zijn welke domeinen vergrendeld?

Hoelang een webadres geblokkeerd is, wordt altijd vastgelegd door de organisatie die verantwoordelijk is voor toekenning van het desbetreffende TLD – bij welke provider of welk registrar je een adres koopt en registreert, maakt dus niet uit.

TLD’s worden doorgaans verdeeld in twee hoofdgroepen: generieke topleveldomeinen (‘generic TLDs’ of gTLD’s) en topleveldomeinen die aan een bepaald land toebehoren (‘country code TLDs’ of ccTLD’s). Met het oog op domain transfer locks en vergrendelingstermijnen na het wissen van een adres, zijn er verschillen tussen deze twee TLD-vormen.


domein lock: generieke TLD’s

Vergrendelingen bij generieke TLD’s

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft de controle over veel bekende gTLD’s. Deze instantie beheert o.a. de volgende uitgangen:

  • .com
  • .org
  • .net
  • .info
  • .biz
  • .mobi

Voor internetadressen met deze TLD’s heeft de ICANN een domain transfer lock van 60 dagen en een vergrendeling na het wissen van een domein van 30 dagen vastgelegd. Niet alleen de bekende gTLD’s zijn onderhevig aan deze regels, maar ook veel van de nieuwe generieke topleveldomeinen zoals .international, .movie, .restaurant, .support of .theater. Er zijn nog veel meer organisaties die TLD’s verstrekken. Deze leggen uiteindelijk vast of en hoelang men de domeinen niet kan gebruiken nadat ze zijn gekocht of gewist.


domein lock: bepaald land

Vergrendelingen bij TLD’s die aan een bepaald land toebehoren

Over het algemeen hebben de meeste ccTLD’s geen transfer locks. Zo zijn ook de ccTLD’s uit de Benelux (.nl, .be, .lu) en het Europese domein .eu na een domeinoverdracht niet vergrendeld. Er bestaat wel een vergrendelingstermijn nadat ze gewist zijn. De periodes zijn als volgt vastgesteld:

TLD Verantwoordelijk voor het TLD-beheer Vergrendeling na wissen van een domein
.nl SIDN 40 dagen
.at nic.at 8 weken
.ch SWITCH 40 dagen
.eu European Registry of Internet Domain Names (EURid) 40 dagen

De ccTLD’s .tv en .cc (die eigenlijk aan Tuvalu en de Cocoseilanden toebehoren) zijn daarentegen onderhevig aan een domain transfer lock van 60 dagen. Deze zijn internationaal erg populair en worden aangeboden via het domeinnaamregister Verisign. Daarnaast hebben de door Verisign beheerde ccTLD’s een vergrendelingstermijn van 30 dagen na wissen, dus hiervoor gelden dezelfde termijnen als voor de gTLD’s.

De TLD van Montenegro (.me), die internationaal ook erg geliefd is, vormt een uitzondering bij de domein lock: als je een bestaand internetadres met dit topleveldomein koopt, wordt het adres niet geblokkeerd. Echter, als je een nieuw .me-adres registreert, mag je het domein binnen de volgende 60 dagen niet doorverkopen. Het TLD van Montenegro is vooral populair, omdat het zogenaamde ‘sprekende domeinen’ mogelijk maakt. Zo kocht het Amerikaanse sociale netwerk MeetMe in 2011 bijvoorbeeld het webadres meet.me voor 450.000 dollar van de vorige eigenaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit werd uitgegeven voor een .me-domein.


De regelingen verschillen per TLD

De toepassingen en omvang van domein locks kunnen zeer van elkaar verschillen. Sommige topleveldomeinen hebben een vergrendelingstermijn die van kracht wordt nadat een internetadres wordt gewist. Dit betreft zowel gTLD’s als sommige ccTLD’s. Domain transfer locks zijn er eveneens bij zowel generieke als aan landen toebehorende TLD’s. Normaal gesproken speelt het hierbij geen rol of je een nieuw internetadres registreert, of een adres van iemand anders koopt of op jouw naam laat overzetten. Uitzonderingen bevestigen echter de regel en dat bewijst het TLD van Montenegro.

Er bestaan ook TLD’s die geen vergrendelingstermijn hebben. Hierover kunnen geen globale uitspraken worden gedaan; daarom moet men voor elk TLD de desbetreffende voorwaarden opzoeken. Vooral als je met een nieuw domein zo snel mogelijk van internetprovider wilt wisselen, moet je je nog voor de koop informeren over de exacte vergrendelingstermijnen van het domein. De provider of de verantwoordelijke registrar kan je daarbij helpen.