DNS-server reageert niet? Zo kun je het oplossen

 • Tips voor als het antwoord van de DNS-server uitblijft
Server aanbieding

De DNS-server werkt niet, wat nu?

Wanneer je browser geen verbinding met internet kan maken, krijg je van de Windows-probleemoplosser de melding: “DNS-server reageert niet”. Zo’n probleem kan meerdere oorzaken hebben, en is meestal in enkele stappen te verhelpen. Lees hier meer over de mogelijke foutbronnen en gangbare oplossingen.


DNS – De vertaling van namen op het internet

Het Domain Name System (DNS) is een netwerkprotocol dat zorgt voor de ‘vertaling’ van alfanumerieke domeinnamen in numerieke IP-adressen. Dit gebeurt decentraal op wereldwijd verspreide speciale servers, de DNS-servers. Elk internetadres dat je in de adresbalk van je webbrowser invoert, wordt door de router doorgestuurd naar een DNS-server. Die vertaalt de domeinnaam in een getallenreeks en stuurt het overeenkomstige IP-adres terug. Wanneer het antwoord van de DNS-server uitblijft, kan een website niet worden bezocht. Dan verschijnt de foutmelding “DNS-server reageert niet” in beeld.


Het probleem oplossen

Een mogelijke oorzaak voor deze hinderlijke foutmelding is het uitvallen van het internet. De DNS-server reageert dan niet, omdat hij tijdelijk niet bereikbaar is. Meestal kan dat probleem worden opgelost door van browser te wisselen of door de instellingen van de firewall te veranderen. Het opnieuw opstarten van de router kan het probleem ook oplossen.

Wisselen van webbrowser

Om uit te sluiten dat het verbindingsprobleem wordt veroorzaakt door de webbrowser kun je met een andere webbrowser naar de gewenste website surfen. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge en Apple Safari zijn gangbare webbrowsers. Is het probleem met een andere browser opgelost, dan kun je de configuratie van je standaardbrowser controleren. Zorg er bovendien voor dat je de nieuwste versie gebruikt. Soms helpt het om het programma te de-installeren en opnieuw te installeren.

Firewall deactiveren

Wanneer het tijdelijk wisselen van browser niet het gewenste resultaat oplevert, raden we aan te controleren of Windows Firewall de problemen veroorzaakt. Ga daarvoor naar het besturingssysteem en deactiveer tijdelijk de firewall. Als websites nu wel kunnen worden geopend zonder dat er een foutmelding verschijnt, bevindt het probleem zich bij de firewall. Controleer hierna de configuratie van de firewall. Doet het probleem zich ook voor wanneer de firewall is gedeactiveerd, dan ligt de oorzaak bij de DNS-server.

Router opnieuw opstarten

Problemen met de verbinding kunnen vaak eenvoudig worden opgelost door de router opnieuw op te starten. De meeste modellen hebben daarvoor een aan-/uitknop. Zo niet, dan kun je een harde herstart uitvoeren door de stekker uit het stopcontact te trekken. Wacht ongeveer 30 seconden tot de stroom uit alle elektronische onderdelen is verdwenen en schakel het apparaat weer in. Wanneer je na de herstart nog steeds de foutmelding “DNS-server reageert niet” krijgt en ook de twee hierboven genoemde oplossingen niet hebben geholpen, moet je een andere DNS-server kiezen.

Een andere DNS-server kiezen

Als je de gangbare oorzaken – zoals het crashen van de routersoftware of conflicten met de Windows Firewall – hebt uitgesloten, kan het probleem eventueel worden opgelost door een andere DNS-server te kiezen.

Normaal gesproken wordt automatisch de DNS-server van de internetprovider toegewezen. Deze server kan langzaam of overbelast zijn. Met een paar klikken kun je de standaard DNS-server van je internetprovider vervangen door een andere server naar keuze. Alternatieven zijn openbare DNS-servers, anders dan een eigen webserver, kunnen die worden opgezocht in speciale lijsten met DNS-servers. De openbare DNS-server van Google is snel, gratis en zeer betrouwbaar.

Ontdek hieronder stap voor stap hoe zo’n DNS-server in de routerinstellingen of in Windows 7, Windows 8 of Windows 10 kan worden geïnstalleerd.

De DNS-server in de router veranderen

Stap 1: toegang tot de router

Wanneer je de DNS-server in de routerinstellingen wilt veranderen, open je eerst je browser en volg je de volgende stappen:

 1. Open de opdrachtregel in Windows (snelkoppeling: Windows-toets + R), schrijf cmd in de regel die opent en bevestig de invoer.
 2. Vul vervolgens ipconfig in het geopende venster in en kopieer het getal dat achter “Standaardgateway” staat naar het klembord.
 3. Plak nu alleen nog het getal in de adresbalk van je browser, bevestig de invoer en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 2: een andere DNS-server instellen

 1. Kies in het menu “Internet” en daarna “Accountgegevens”.
 2. Klik nu op de tab “DNS-server”. (Mogelijk moet u eerst "Geavanceerde weergave" inschakelen om de DNS-opties te zien.)
 3. Schakel de optie “Andere DNSv4-server gebruiken” in.
 4. Wanneer je bijvoorbeeld de DNS-server van Google wilt gebruiken, vul je bij “Voorkeurs-DNSv4-server” het adres 8.8.8.8 en bij “Alternatieve DNSv4-server” het adres 8.8.4.4 in. De alternatieve DNS-server dient alleen als back-up voor het geval dat de voorkeurs-DNS-server niet beschikbaar is.

DNS-server reageert niet: router veranderen
DNS-server in de router veranderen

Tip: Wanneer in plaats van het Internetprotocol versie 4 (IPv4) het Internetprotocol versie 6 (IPv6) wordt gebruikt, moeten de IP-adressen van de DNS-servers worden aangepast. De openbare DNS-IPv6-adressen van Google zijn:

 • 2001:4860:4860::8888
 • 2001:4860:4860::8844

De DNS-server veranderen in Windows

Stap 1: netwerkverbindingen weergeven

Om de DNS-server in Windows 7, Windows 8 of Windows 10 te veranderen, ga je naar de eigenschappen van je netwerkverbinding. Klik hiervoor linksonder op de Windows-toets in de taakbalk, toets in het zoekveld “netwerkverbindingen” en selecteer “Netwerkverbindingen weergeven”. Je kunt ook het commando ncpa.cpl ingeven en bevestigen met “Enter”.

In Windows 10 kun je ook heel eenvoudig met de rechtermuisknop op het Windows-logo klikken en daar de optie “Netwerkverbindingen” selecteren.

Stap 2: de gebruikte netwerkadapter selecteren

In de volgende stap selecteer je de gebruikte netwerkadapter. Wanneer je gebruikmaakt van een Wi-Fi-verbinding moet je de Wi-Fi-adapter selecteren (draadloze netwerkverbinding). Maak je echter internetverbinding door middel van een kabel, dan is de LAN-adapter de juiste keus (LAN-verbinding). Als je de juiste netwerkadapter hebt geïdentificeerd, klik je met de rechtermuisknop op “Eigenschappen”.

DNS-server reageert niet: Netzwerkadapter
Netwerkadapter selecteren

Stap 3: het internetprotocol selecteren

Nu is het nog zaak het gebruikte internetprotocol te selecteren. Je kunt kiezen tussen het internetprotocol versie 4 en het internetprotocol versie 6. In de meeste gevallen wordt het internetprotocol versie 4 gebruikt. Kies deze versie en klik op “Eigenschappen”.

DNS-server reageert niet: Internetprotocol
Internetprotocol selecteren

Stap 4: het DNS-serveradres veranderen

De vierde stap is ook meteen de laatste om het DNS-serveradres in Windows te veranderen. Zowel “Automatisch een IP-adres laten toewijzen” als “Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen” zouden standaard geselecteerd moeten zijn. Wanneer dat niet het geval is, is het verstandig om eerst de ingevulde DNS-server te noteren voordat je veranderingen aanbrengt, zodat je in geval van nood de instellingen weer ongedaan kunt maken.

Om het DNS-serveradres nu handmatig in te stellen, klik je op “De volgende DNS-serveradressen gebruiken” en voer je daar het adres van de alternatieve DNS-server in. Wil je bijvoorbeeld de DNS-server van Google gebruiken, voer dan bij “Voorkeurs-DNS-server” het adres 8.8.8.8 en bij “Alternatieve DNS-server” het adres 8.8.4.4 in. Het tweede adres kan theoretisch ook worden weggelaten, omdat dat alleen wordt gebruikt als de voorkeurs-DNS-server problemen geeft. De instellingen bovenaan m.b.t. het IP-adres moeten onveranderd blijven, vooral wanneer er een vast IP-adres is ingesteld.

DNS-server reageert niet: DNS-serveradres
DNS-serveradres veranderen

Met een klik op “OK” bevestig je de verandering van DNS-server.

Vergeet ook hier niet dat wanneer, in plaats van het Internetprotocol Versie 4 (IPv4) het Internetprotocol versie 6 (IPv6) wordt gebruikt, de IP-adressen van de DNS-servers moeten worden aangepast. De openbare DNS-IPv6-adressen van Google zijn:

 • 2001:4860:4860::8888
 • 2001:4860:4860::8844

De DNS-server veranderen met PowerShell

De DNS-server kan ook worden veranderd met PowerShell. Deze methode is bedoeld voor gevorderde gebruikers. Met slechts één commando kan de DNS-server worden veranderd, zonder de Windows-menu’s te hoeven doorlopen.

Open PowerShell als administrator. Voer daarvoor in het zoekveld “PowerShell” in, klik met de rechtermuisknop op “Windows PowerShell” en selecteer vervolgens “Als administrator uitvoeren”. Nu kun je de naam (alias) van de adapter (bijv. de netwerkkaart), waarmee je met het internet bent verbonden, vaststellen. Daarvoor geef je het volgende commando in PowerShell:

Get-NetAdapter|select ifDesc, ifAlias, ifIndex, MediaType | fl

DNS-server reageert niet: PowerShell
DNS-server veranderen met PowerShell

In het voorbeeld is de naam van de gebruikte adapter “LAN-verbinding 3”.

Wanneer de internetverbinding via de LAN-kabel (ethernet) loopt – wat in het gegeven voorbeeld het geval is – moet het volgende commando worden ingevoerd:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "LAN-verbinding 3" -ServerAddresses "8.8.8.8","8.8.4.4"

In plaats van “LAN-verbinding 3” dien je daar de vastgestelde interfacenaam in te vullen.

DNS-server reageert niet: PowerShell
DNS-server veranderen met PowerShell

Als je via Wi-Fi met het internet bent verbonden, moet echter het volgende commando worden ingevoerd:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -ServerAddresses "8.8.8.8","8.8.4.4"

Ook hier moet “Wi-Fi” worden veranderd in de gebruikte adapternaam.

De adressen 8.8.8.8 en 8.8.4.4 verwijzen naar de DNS-serveradressen van de openbare DNS-server van Google. Wanneer een andere openbare DNS-server wordt gebruikt, dienen de beide adressen te worden veranderd.

De DNS-server veranderen met een opdrachtprompt

Ook het veranderen van de DNS-server met een opdrachtprompt is alleen geschikt voor gebruikers die over ruime ervaring met de besturing van Windows beschikken. Net als bij de verandering via PowerShell is bij deze methode geen gebruikersinterface nodig en is hij vooral geschikt om onderhoudswerkzaamheden op de server uit te voeren.

Allereerst moet de opdrachtprompt worden geopend als administrator. Vervolgens moet, voor zover dat niet al bekend is, eenmalig de interfacenaam worden vastgesteld. Dat gebeurt met het commando:

netsh interface show interface

Aansluitend kunnen nu met de volgende commando’s de primaire en secundaire DNS-servers worden geconfigureerd:

netsh interface ip add dns name="LAN-verbinding 3" addr=8.8.8.8 index=1
netsh interface ip add dns name="LAN-verbinding 3" addr=8.8.4.4 index=2

DNS-server reageert niet: opdrachtprompt
DNS-server veranderen met een opdrachtprompt

Tip: De naam tussen de aanhalingstekens moet exact overeenstemmen met de naam van de door jou
gebruikte interface. Windows geeft geen foutmelding als je daar per ongeluk een typefout maakt.


De nieuwe DNS-server testen

Met de volgende test kun je eenvoudig controleren of de nieuwe DNS-server de oplossing is voor het probleem. Voer in de browser een willekeurige URL in van een website die je kent, bijvoorbeeld https://www.google.nl. Wanneer de site verschijnt, functioneert de ingestelde DNS-server correct.

Als de site niet verschijnt, kun je het volgende IP-adres in de adresbalk van je browser invoeren: 172.217.16.195. Dit is één van de IP-adressen waarachter de Google-website zich bevindt. Verschijnt ook na invoer van dit adres de Google-zoekpagina niet in je browser, dan is er waarschijnlijk geen sprake van een probleem met de DNS-server, maar eerder een algemeen internetprobleem.