Wat is de hostnaam?

De hostnaam is de naam van een toestel binnen een netwerk. Andere gebruikte termen zijn computernaam of sitenaam. Dankzij hostnamen kun je verschillende toestellen binnen een lokaal netwerk van elkaar onderscheiden. Bovendien kunnen computers via hun hostnamen ook door anderen gevonden worden, wat bijvoorbeeld gegevensuitwisseling binnen een netwerk mogelijk maakt. Op het internet maken hostnamen deel uit van een zogenaamde Fully Qualified Domain Name.


Verschil tussen hostnaam, domein en Fully Qualified Domain Name

De hostnaam is een willekeurige naam die aan een computer gegeven wordt. Een server van een bedrijfsnetwerk die verantwoordelijk is voor de centrale verwerking van e-mails kun je bijvoorbeeld ‘mail’ of ‘mail123’ noemen.

Wordt je computer echter niet alleen lokaal, maar ook via internet gebruikt? Dan moet de hostnaam duidelijk maken in welk gedeelte van het internet de computer zich bevindt. Op het internet worden computers vaak met een unieke combinatie van hostnaam en domein aangeduid. Deze unieke identificeerbare domeinnaam is de Fully Qualified Domain Name, die ook wel volledig gekwalificeerde domeinnaam wordt genoemd. Een voorbeeld van een FQDN is:

mail123.example.com.

Als je deze structuur van links naar rechts ontleedt, ontdek je de onderdelen van de FQDN: rootlabel (leeg), top level domein (.com), second level domein (example) en hostnaam (mail123).

Bij een FQDN gaat het om een voor mensen leesbare adressering. In tegenstelling tot mensen werken computers echter met numerieke IP-adressen om computers op het internet te identificeren. Wanneer je een website opent, is er echter nog een tussenstap nodig, waarbij de alfanumerieke domeinnaam omgezet wordt in een numeriek IP-adres.

Daarvoor is het Domain Name System (DNS) verantwoordelijk. Wanneer je een domeinnaam ingeeft, wordt naar het bijhorende IP-adres gezocht en daarna wordt de juiste pagina geopend. Dit systeem zorgt ervoor dat je geen IP-adres moet ingeven om een bepaalde website te raadplegen, maar gewoon een naam kunt gebruiken die gemakkelijk te onthouden is.


Toelichting bij de hostnaam: enkele voorbeelden

In de volgende voorbeelden wordt zowel een aparte hostnaam als de volledig gekwalificeerde domeinnaam aangegeven.

In de URL www.strato.nl is de hostnaam www. Dit is de gebruikelijke, maar niet strikt noodzakelijke naam van de webserver.

Servers die speciaal voor het raadplegen van websites op mobiele toestellen bedoeld zijn, maken gewoonlijk gebruik van de hostnaam m, bijvoorbeeld m.example.com.

E-mailservers worden vaak naar hun functie of de gebruikte protocollen vernoemd en krijgen dus een bijpassende hostnaam zoals mail, pop3 of imap.

In andere gevallen duidt de hostnaam op een bepaald land. Zo moet men voor bijvoorbeeld webshops niet elke keer een nieuw top level domein gebruiken wanneer men naar een specifiek land wil verwijzen. Dat kan namelijk ook via de hostnaam. Een voorbeeld daarvan is de nl in nl.onlineshop.net.

Tip: Verwar de hostnaam niet met een subdomein. Dat staat immers eveneens links van het top level domein, maar wijst helemaal niet op een computer of server, maar enkel en alleen op een deel van het domein. De hostnaam staat uiterst links. Voorbeeld: in de FQDN www.voorbeeld.strato.nl is ‘strato’ een domeinnaam, ‘voorbeeld’ een subdomein en ‘www’ de hostnaam.


De hostnaam zoeken in Windows

De eenvoudigste manier om in Windows de hostnaam van je computer te zien te krijgen, is door de opdrachtprompt te openen, de volgende code in te geven en op enter te drukken:

hostname

Hostnaam opzoeken in de commandoregel
Hostnaam opzoeken in de commandoregel

Daarnaast krijg je de hostnaam ook te zien wanneer je in de commandoregel het volgende commando ingeeft:

ipconfig /all

Je ziet de hostnaam in het vakje met het bijschrift ‘Host Name’. Hostnaam zoeken

Weergave van de hostnaam na gebruik van het commando ‘ipconfiq /all’

Ook als je het volgende commando ingeeft, ontdek je de hostnaam, dit keer bij het vakje ‘UNIQUE’ (uniek).

nbtstat –n

Wat is de Hostnaam
Ook met de code ‘nbtstat -n’ kun je de hostnaam opzoeken

De hostnaam veranderen in Windows

Om de naam van je computer te veranderen, moet je het commandovenster weer sluiten. In Windows 10 druk je op Windows + X en kies je ‘Systeem’. Klik rechtsonder op ‘Instellingen wijzigen’ en vervolgens op ‘Wijzigen’ in het geopende venster. Geef in het veld ‘Computernaam’ de gewenste naam in en klik op OK. De wijziging wordt toegepast van zodra je je computer opnieuw opstart.

Je kunt in het ‘meldingenvenster’ ook op ‘Alle instellingen’ en vervolgens op ‘Systeem’ klikken. Bij ‘Info’ vind je dan het veld ‘Naam van pc wijzigen’. Klik hierop om een venster te openen waarin je de naam van je pc kunt veranderen.

In Windows 7 open je het startmenu en klik je met de rechtermuisknop op ‘Computer’ en vervolgens op de categorie ‘Eigenschappen’ om de naam van je pc te wijzigen. In het voorlaatste gedeelte zie je de computernaam staan. Klik op ‘Wijzigen’ om hem te veranderen. In Windows XP wijzig je je computernaam ook bij ‘Eigenschappen’. Klik in het startmenu met de rechtermuisknop op ‘Mijn computer’ en kies daar ‘Eigenschappen’.

Hostnaam wijzigen in Windows
De hostnaam wijzigen in de Engelse versie van Windows 7

In OSX de hostnaam zoeken en wijzigen

Om in OSX de hostnaam te vinden, klik je op ‘Apple’ en vervolgens ‘Systeeminstellingen’. Daar klik je op ‘Delen’. De hostnaam zie je in het veld ‘Computernaam’ staan. Daar kun je de naam ook wijzigen. Om de wijziging ook in de terminal en het netwerk zichtbaar te maken, moet je de computer na het opslaan van de wijziging opnieuw opstarten. De onderstaande video illustreert dit alles duidelijk.

Video over het checken van je hostnaam onder Mac
 

In Linux de hostnaam zoeken en wijzigen

Om in Linux de hostnaam te bekijken, geef je in de terminal precies zoals bij Windows het volgende in:

hostname

Voor de computer opnieuw opgestart wordt, krijg je de nieuwe naam op de volgende manier te zien:

sudo hostname new_name

In plaats van new_name (nieuwe naam) geef je gewoon de gewenste hostnaam in en bevestig je, indien nodig, met je wachtwoord om de wijziging door te voeren.

Onder Linux de hostnaam zoeken
Zo verander je de hostnaam in Linux tot je je computer opnieuw opstart

De hostnaam in Linux definitief wijzigen

Welk commando je in Linux moet ingeven om de computernaam definitief te veranderen, hangt af van welke Linux-versie je gebruikt.

Bij Ubuntu en andere op Debian-gebaseerde versies vind je de hostnaam in het volgende bestand:

/etc/hostname

In de Editor kun je de naam vervolgens bewerken. Wanneer je het volgende script uitvoert, kun je de wijziging meteen overnemen:

/etc/init.d/hostname.sh

In versies op basis van RedHat vind je de hostnaam onder andere terug in het volgende bestand:

vi /etc/sysconfig/network

Daar verander je de hostnaam op deze regel:

HOSTNAME=new_name

Daarbij vul je in plaats van new_name de gewenste hostnaam in. Door de uitvoering van het onderstaande script wordt de wijziging toegepast:

/etc/rc.d/rc.sysinit


De hostnaam zoeken aan de hand van een IP-adres

Soms beschik je alleen over het IP-adres van een computer in je netwerk en kan de hostnaam helpen om de desbetreffende computer sneller te identificeren. Om de naam van een computer aan de hand van het IP-adres te achterhalen, kun je het commando ‘nslookup’ gebruiken.

Geef daarvoor het volgende commando in de commandoregel in:

nslookup %ipaddress%

Vervang %ipaddress% door het IP-adres van de computer en druk op de entertoets. Nu krijg je de server, het adres, de naam en het IP-adres van het toestel te zien. Bij ‘Name’ staat de hostnaam of de Fully Qualified Domain Name.

Hostnaam zoeken met een IP-adres
De hostnaam opzoeken met nslookup