Wat is het verschil tussen Linux en Windows

Wat is het verschil tussen Linux en Windows?

Als je privé een webserver wilt beheren of er een wilt huren van een provider als deel van een webhostingpakket, word je meteen geconfronteerd met de vraag: Linux of Windows? Beide besturingssystemen domineren de webhostingmarkt sinds jaar en dag en beconcurreren elkaar, waarbij Linux als oude vertrouwde server een neuslengte voorsprong heeft. De beslissing voor een van beide systemen is lastig te nemen, vooral omdat de verschillen wat betreft applicaties en functies minimaal zijn. Wanneer Linux en Windows worden vergeleken, hebben beide systemen wel hun eigen voordelen. Vaak geeft de compatibiliteit met de applicaties die je wilt gebruiken de doorslag.


Vergelijking van Linux en Windows

Vergelijking van Linux en Windows als hosting-besturingssysteem

Wat webhosting betreft geldt Linux in veel opzichten als het beste besturingssysteem voor webservers. Het systeem is sinds 1992 als freeware beschikbaar en kan dankzij de eenvoudige modulaire structuur met de juiste kennis snel worden aangepast aan je eigen ideeën. Het programma is niet gratis als je gebruikmaakt van distributies met betaalde ondersteuningsopties. Met zijn betrouwbaarheid, stabiliteit en efficiëntie heeft Linux bewezen een van de beste opties te zijn als web- en mailserverbesturingssysteem.

Wanneer je van plan bent om PHP, Perl, Python, Ruby of MySQL te gebruiken, is Linux een uitstekende keus. Als je op zoek bent naar kant-en-klare homepage-oplossingen, zoals bijvoorbeeld blogs, contentmanagementsystemen of discussiefora, heeft Linux diverse opensource-applicaties beschikbaar, terwijl de hostingsoftware voor Windows meestal betaald is.

Sinds 1993 stort ook Microsoft zich op de markt voor serverbesturingssystemen met de Windows Server. Dit is betaalde software die gedurende de overeengekomen termijn ook ondersteuning en updates levert. Een groot voordeel dat Windows tot nu toe had ten opzichte van Linux is de ondersteuning van het krachtige framework ASP.NET, waarvan de nieuwste versie echter ook compatibel is met Linux. Andere applicaties zoals SharePoint of Exchange, waarmee de communicatie omtrent en het gemeenschappelijk werken aan projecten beduidend eenvoudiger wordt, blijven echter exclusief voor Microsoft. Hiervoor bestaan weliswaar opensource-applicaties voor Linux, maar die zijn bij bedrijven niet erg populair. De volgende tabel vat de eigenschappen van beide besturingssystemen op het gebied van webhosting kort samen.

Windows webhosting Linux webhosting
Softwaretype propriëtair open source
Webserver Microsoft IIS Apache, Nginx
Scripttalen VBScript, ASP.NET Perl, PHP, Python, Ruby
Databases MSSQL, Microsoft Access MySQL, MariaDB
Beheersoftware Plesk cPanel, Plesk, Confixx
Overige Exchange, .NET-applicaties, SharePoint Wordpress, Joomla, etc.

De voors en tegens van Linux als webserverbesturingssysteem

De voors en tegens van Linux als webserverbesturingssysteem

In vergelijking met Windows heeft Linux de basisfilosofie om de structuur van het besturingssysteem zo eenvoudig mogelijk te houden. Alle componenten, zelfs toestellen en processen, zijn een bestand en aanpassingen aan de systeemkern zijn altijd mogelijk. Veel simpele tools helpen bij de configuratie en het beheer van het systeem; doorgaans via de opdrachtregel, maar zo nodig ook via GUI’s, die voor bijna alle applicaties beschikbaar zijn. De grote vrijheden brengen ook veel eigen verantwoordelijkheid met zich mee, waardoor het voor een ongeoefende gebruiker al snel te veel kan worden. De volgende tabel verduidelijkt de sterke en zwakke kanten van Linuxdistributies als serverbesturingssysteem.

Voordelen Nadelen
Gratis gebruik Moeilijk te bedienen
Beheerders profiteren van veel vrijheid bij het beheer van het systeem De standaardtaal van de commandoregel en systeemberichten is Engels
Ondersteunt coöperatief werken, zonder dat de normale gebruiker de programmakern kan beschadigen Sommige externe programma’s kunnen alleen door de beheerder worden geïnstalleerd
Zelden doel van cybercriminaliteit Het porten voor Linuxdistributies is voor veel hard- en softwareontwikkelaars geen prioriteit
Zelden veiligheidsfouten en wanneer die voorkomen, zijn ze doorgaans snel verholpen Updateproces soms zeer ingewikkeld
Weinig eisen aan de hardware Niet alle versies worden gedurende lange tijd ondersteund
Geïntegreerde remote-functie voor beheer op afstand Sommige professionele programma’s werken niet onder Linux

De voors en tegens van Windows als webserverbesturingssysteem

De voors en tegens van Windows als webserverbesturingssysteem

Het feit dat Windows in tegenstelling tot Linux een zeer complexe structuur heeft, komt vooral doordat Microsoft altijd heeft gestreefd naar een eenvoudige bediening van het besturingssysteem. Alle programma’s zijn beschikbaar met een intuïtieve, grafische gebruikersinterface, waardoor het wel mogelijk, maar niet nodig is om het programma te beheren via de commandoregel. De gebruiker heeft over het algemeen als enige controle over alle hardwareresources, ontvangt regelmatig feedback van het systeem en kan zelfstandig software installeren. Dat geeft echter ook een risico op fouten wanneer bijvoorbeeld systeeminstellingen worden veranderd of als er gedownloade, onveilige applicaties worden geïnstalleerd. De volgende tabel vat de voor- en nadelen van de Windows Server kort samen.

Voordelen Nadelen
Geschikt voor beginners, intuïtieve bediening en grafische gebruikersinterface Hoge licentiekosten die stijgen met elke gebruiker
Stuurprogramma’s voor up-to-date hardware zijn snel beschikbaar Vaak veiligheidsfouten
Ondersteunt een groot aantal externe applicaties Kwetsbaar voor malware
Eenvoudige en optioneel geautomatiseerde systeemupdates Resource-intensief (vooral door de verplichte GUI’s)
Oplossen van technische problemen mogelijk via systeemherstel Grote kans op gebruikersfouten
Gegarandeerde ondersteuning gedurende lange tijd Niet geschikt als multi-user system
Compatibel met exclusieve, populaire Microsoftprogramma’s, zoals SharePoint of Exchange De manier waarop het beschermde systeem werkt is niet volledig transparant

Vergelijking in een tabel

Linux vs. Windows: vergelijking in een tabel

De bovenstaande paragrafen beschrijven de kleine, maar wezenlijke verschillen tussen de serversystemen van Linux en Windows. Naast technische en administratieve criteria moet echter ook gezegd worden dat persoonlijke ervaring vaak bepaalt of een gebruiker met een besturingssysteem uit de voeten kan of niet. Dat geldt natuurlijk in dezelfde mate voor eisen die de gebruiker aan de software stelt. Terwijl bekwame systeembeheerders de vrijheden van Linux op waarde schatten, zijn die voor de gewone websitebeheerder vaak helemaal niet relevant bij de keuze van een besturingssysteem. Aan de andere kant beschouwen voorvechters van de commandoregel het Windowsbeheer via GUI niet onterecht als een overbodige functie die resources verbruikt en een extra risico op malware vormt.

Ten slotte beschrijven wij hier nogmaals de belangrijkste criteria voor het evalueren en vergelijken van Linux en Windows.

Windows Linux
Kosten Licentiekosten per gebruiker Gratis licentie; kosten van ondersteuning afhankelijk van distributie
Standaardbediening Grafische gebruikersinterface Commandoregel
Remote-toegang Terminal server/client moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd Geïntegreerde oplossing (terminal en shell)
Software & features Ondersteunt gangbare programma’s; gebruik van Microsoftapplicaties mogelijk Niet voor alle programma’s bestaan ports; groot arsenaal aan meegeleverde applicaties
Hardware-ondersteuning Nieuwe hardware standaard ingericht op Windowssystemen Hardware-stuurprogramma voor Linuxdistributies meestal pas wat later te gebruiken
Veiligheid Vatbaar voor gebruikersfouten; geïntegreerde interface kwetsbaar voor aanvallen Reguliere gebruikers hebben geen toegang tot elementaire systeeminstellingen; bekende veiligheidsleemten worden snel verholpen
Support Support op lange termijn voor alle versies Support varieert afhankelijk van distributie en versie
Documentatie Systeem en systeemapplicaties uitstekend gedocumenteerd; API-componenten en bestandsformaten minder goed gedocumenteerd Complete broncode van systeem, API, bibliotheken en applicaties beschikbaar; man- en infopagina’s (grotendeels Engelstalig)

De beslissende vraag: Linux of Windows?

De beslissende vraag: Linux of Windows?

Wanneer je je servermodule samenstelt, kun je niet om de keuze voor een besturingssysteem heen. Veel gebruikers beslissen op basis van verkeerde argumenten, zo wordt bijv. niet zelden aangenomen dat het serversysteem hetzelfde moet zijn als het platform dat op de eigen computer wordt gebruikt. Het eigen besturingssysteem speelt hierbij geen enkele rol, omdat beheerders de server op afstand kunnen besturen met behulp van beheertools, zoals Plesk, die zowel compatibel zijn met Linux als met Windows. Als de kosten doorslaggevend zijn, is Linux – dat in principe als opensourcesoftware beschikbaar is – de voordeligste oplossing. In de praktijk blijkt dit echter een schijnargument: afhankelijk van de distributie komen er kosten bij voor dure ondersteuning of voor professionals met de noodzakelijke knowhow. Het ingewikkelde licentiemodel van Windows is echter wel een klein nadeel.

Al met al kan er in het duel Linux vs. Windows geen duidelijke winnaar worden uitgeroepen, omdat met beide besturingssystemen verschillende webprojecten kunnen worden gerealiseerd. Waar Windows complexere functies biedt voor het structureren van communicatie en werkstromen, is Linux de betere keus als je webapplicaties, zoals bijvoorbeeld een contentmanagementsysteem, wilt gebruiken.