FileZilla: de gratis FTP-client voor gegevensoverdracht

FileZilla: de gratis FTP-client voor gegevensoverdracht

FileZilla is een gratis clientsoftware, waarmee gebruikers een lokale pc met een online server kunnen verbinden om gegevens uit te wisselen. Up- en downloads gaan via het netwerkprotocol FTP (File Transfer Protocol), SFTP (SSH File Transfer Protocol) of FTPS (FTP over SSL/TLS). Het programma is gelicenseerd onder GPL (GNU General Public License) en kan voor Windows, Mac OS X en Linux worden gedownload op het filehostingplatform SourceForge. Downloadlinks voor de meest actuele versie kun je vinden op de website van het project.

Maar hoe werkt FileZilla nu precies? In deze FileZilla-tutorial geven wij een overzicht van de functies van de FileZilla FTP-client – van installatie tot gegevensoverdracht.


Installatie van FileZilla

Installatie van FileZilla

De installatie van FileZilla verschilt bij de diverse ondersteunende besturingssystemen, maar in principe moet steeds het gewenste softwarepakket van internet worden gedownload en op de lokale computer worden geïnstalleerd.

 • Windows: om FileZilla onder Windows te installeren, moet je je aanmelden met je administratorrechten, de installatiebestanden met de extensie .exe uitvoeren en de aanwijzingen van de installatie-setup volgen.
 • Mac OS: voor de installatie van FileZilla op een Mac is de OS-X-versie 10.7 of hoger nodig. De software kan eenvoudig worden geïnstalleerd door dubbel te klikken op het uitgepakte softwarepakket.
 • GNU/Linux: voor een eenvoudige installatie van FileZilla onder GNU/Linux kun je het beste gebruikmaken van de package manager van je distributeur.

FileZilla-gebruikersinterface met schermopmaak

FileZilla-gebruikersinterface met schermopmaak

Om gegevens uit te wisselen tussen je lokale computer en een online server biedt FileZilla de volgende gebruikersinterface.

FileZilla gebruikersinterface
FileZilla biedt een gebruikersinterface waarmee bestanden kunnen worden uitgewisseld tussen de lokale computer en de server

De gebruikersinterface van de clientsoftware is onder de menubalk verdeeld in zes secties.

 • Werkbalk (paars): biedt verschillende functies.
 • Quickconnectbalk: dient voor de verbinding met de server.
 • Berichtenprotocol: toont meldingen over verbinding en transmissies.
 • Lokale directory: toont bestanden en mappen op de lokale pc.
 • Server directory: toont bestanden en mappen op de server.
 • Transferwachtrij: maakt een lijst van bestanden die nog moeten worden verzonden, of al zijn verzonden.

FileZilla met de server verbinden

FileZilla met de server verbinden

Met de Quickconnectbalk onder de menubalk kan de verbinding eenvoudig tot stand worden gebracht.

Quickconnectbalk van FileZilla
Met de Quickconnectbalk van FileZilla kan de verbinding met de server worden gemaakt

Voer de inloggegevens, bestaande uit de servernaam, gebruikersnaam en het wachtwoord, in de daarvoor bestemde vakjes van de Quickconnectbalk in. De servernaam (host) is het domein waaronder de computer op het internet bereikbaar is. Je kunt hier ook het IP-adres invullen.

inloggen naar de server
Voer de inloggegevens voor de server in met behulp van de Quickconnectbalk

Wanneer je geen poortnummer bij je inloggegevens hebt, laat je het vakje "port" leeg. Als je wilt instellen dat de gegevensoverdracht met een veilige verbinding via FTPS of SFTP plaatsvindt, zet je het gewenste netwerkprotocol voor de servernaam:

sftp://voorbeeldnaam.com

ftps://voorbeeldnaam.com

Een servernaam zonder zo'n prefix zal een onversleutelde FTP-verbinding maken.

De status van de verbinding wordt onder de Quickconnectbalk in het berichtenprotocol getoond.

inloggen naar de server
Het berichtenprotocol onder de Quickconnectbalk toont de status van de verbinding

Als de verbinding succesvol tot stand is gebracht, zie je in de gebruikersinterface twee directorybomen: de lokale directory (links) en de directory van je server (rechts).

inloggen naar de server
Twee directorybomen in de gebruikersinterface van FileZilla

Verbinding via de site manager

Verbinding via de site manager van FileZilla

Je kunt ook een verbinding instellen via de site manager. Selecteer daarvoor het meest linkse pictogram op de werkbalk: "Open Site Manager".

inloggen naar de server
Verbindingsgegevens via de site manager van FileZilla

De site manager opent in een eigen dialoogvenster. Hier kun je op "New Site" klikken, een naam voor de verbinding invoeren en die vervolgens bevestigen met de entertoets. Voer nu de inloggegevens van je server in onder het tabblad "General", selecteer "Normal" bij "Logon Type" en sluit het dialoogvenster met een klik op "Connect". FileZilla gaat nu verbinding maken met je server.

inloggen naar de server
Selecteer "New server" en voer de verbindingsgegevens in

Om een nieuwe verbinding in de toekomst te vereenvoudigen, biedt FileZilla de mogelijkheid om de inloggegevens en het wachtwoord op te slaan in de site manager. Dit vormt echter een veiligheidsrisico, omdat de verbindingsgegevens in platte tekst op de lokale computer worden opgeslagen. Helaas biedt FileZilla geen functie om deze informatie versleuteld op te slaan.


FileZilla en gegevensoverdracht

FileZilla en gegevensoverdracht

Om gegevens van de lokale computer naar de server te verzenden, selecteer je het gewenste bestand of een map uit de lokale directoryboom en sleep je het element met drag & drop naar de doeldirectory op de server. Zodra je de bestemming hebt bepaald, verschijnt het element in de transferwachtrij. Volg deze procedure ook om bestanden of mappen van de server naar de lokale computer te verzenden.

Behalve met drag & drop kun je ook up- en downloaden met een snelmenu door op de rechtermuisknop te klikken. Zo kun je nieuwe bestanden en mappen op de server aanmaken of elementen verwijderen.

Wanneer er tijdens het up- of downloaden bestanden dreigen te worden overschreven, opent FileZilla automatisch een dialoogvenster. Hier heb je de keus om het bestand daadwerkelijk te vervangen, over te slaan of de naam te veranderen.


FileZilla-directory’s vergelijken

FileZilla-directory's vergelijken

FileZilla biedt een functie om directory's te vergelijken, zodat je tijdens het uitwisselen van gegevens tussen je lokale pc en de online server altijd het overzicht behoudt. Daarvoor kun je ’Directory Comparison’ in de werkbalk selecteren. Wanneer deze is geactiveerd, markeert FileZilla verschillen in bestanden met kleuren. Uit deze kleurcodes kan het volgende worden opgemaakt:

 • Bestanden zonder kleur: de bestanden op de lokale computer en op de server zijn identiek.
 • Geel gemarkeerde bestanden: de bestanden bevinden zich alleen op de lokale computer of alleen op de server.
 • Groen gemarkeerde bestanden: de bestanden bevinden zich op de lokale computer en op de server, maar verschillen wat betreft wijzigingsdatum.
 • Rood gemarkeerde bestanden: de bestanden bevinden zich op de lokale computer en op de server, maar verschillen wat betreft bestandsgrootte.

Directory Comparison
Vergelijking van twee directory’s via de ‘Directory Comparison’