Een back-up van een database maken

De gevolgen van het kwijtraken van data

De volgende situatie zal veel computergebruikers bekend voorkomen: je hebt per ongeluk een belangrijk bestand gewist waarvan je geen back-up hebt gemaakt. Dat bestand ben je dus voor altijd kwijt. Zo’n incident is vervelend. Als het echter niet om één bestand gaat, maar om grote hoeveelheden gegevens, kan dat rampzalig zijn; vooral wanneer het bedrijfsgegevens betreft. Voor bedrijven, maar ook voor veel particulieren, is het daarom onontbeerlijk back-ups te maken van bestanden.


Waarom is het maken van een database-back-up belangrijk?

Databasesystemen spelen een belangrijke rol bij webhosting maar ook als bestanddeel van bedrijfssoftware. Zowel de functionaliteit van de website als het vermogen tot handelen van het bedrijf zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en volledigheid van de opgeslagen gegevens.

Webprojecten op basis van databases halen daar bijvoorbeeld, met behulp van verschillende scripttalen, alle informatie uit die nodig is om een website correct weer te geven. Ook de IT-infrastructuur van een bedrijf haalt benodigde informatie doorgaans uit de onderliggende databases. Tegelijkertijd vindt gegevensuitwisseling in omgekeerde richting plaats, doordat gebruikers gegevens in de database opslaan. Zo bevatten databasesystemen regelmatig financiële informatie en personeels- en klantgegevens. Uitval van de database of het verlies van gegevens heeft dan ook grote gevolgen: de website toont de inhoud niet meer volledig of is zelfs offline, toepassingen werken niet meer en klantgegevens zijn onvolledig of zijn in het ergste geval helemaal verloren gegaan. Dat zorgt voor meer werk voor de gedupeerden en voor ergernis bij de klant, die misschien wel zijn vertrouwen in het bedrijf verliest.

De oorzaak van het verlies van gegevens is meestal geen aanval van buitenaf, maar technisch falen van de hardware of gewoon een fout van de gebruiker. Daartegen kan zelfs de beste beveiligingssoftware je niet beschermen. Wel kun je een back-up van de database maken, zodat het verlies van de gegevens niet onomkeerbaar is.


Een back-up van je database maken: soorten back-ups

Om verlies van gegevens te voorkomen, dien je op een extern opslagmedium back-ups van je database te maken. Mocht er iets gebeuren, dan kun je altijd terugvallen op een kopie van de database zoals deze was bij de laatste back-up.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen online en offline back-ups. Online back-ups worden gemaakt zonder dat de database wordt afgesloten. Tijdens het kopieerproces neemt de database aangebrachte wijzigingen in een apart gedeelte op. Deze worden dan na de back-up toegevoegd aan het juiste bestand. Als de database tijdens de back-up wordt afgesloten, noemt men dit een offline back-up. Deze procedure heeft als voordeel dat hij relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat toepassingen of websites tijdelijk niet beschikbaar zijn. Daarom kan een offline database-back-up het beste ‘s nachts of op tijdstippen met weinig dataverkeer worden uitgevoerd.

Naast de verdeling in online en offline back-ups, maakt men bij het kopiëren van de gegevens op een extern opslagmedium ook onderscheid tussen de volgende drie soorten back-ups:

  1. Volledige back-up - Zoals de naam al aangeeft, worden bij deze back-ups altijd alle gegevens gekopieerd. Dat heeft tot gevolg dat per back-up alle bestanden beschikbaar zijn maar de benodigde opslagruimte bij regelmatige back-ups zeer groot is. Voor het herstellen is alleen de meest actuele volledige back-up nodig.
  2. Differentiële back-up - Bij een differentiële back-up wordt eerst een volledige back-up gemaakt. De volgende back-ups onderscheiden zich van de eerste, omdat alleen bestanden worden opgeslagen die zijn gewijzigd of die nieuw zijn. In tegenstelling tot bij een volledige back-up wordt hiermee opslagruimte bespaard. Gewijzigde en nieuwe bestanden worden echter – tot de volgende volledige back-up – bij elke differentiële back-up opnieuw gekopieerd. Het herstellen van de database lukt alleen met de laatste volledige back-up, inclusief de gewenste differentiële back-up.
  3. Incrementele back-up - Na een volledige back-up worden bij de incrementele back-up alleen bestanden gekopieerd die sinds de laatste back-up zijn gewijzigd of toegevoegd. Het verschil met de differentiële back-up is dat een incrementele back-up altijd gebaseerd is op de vorige back-up; dit kan zowel een volledige back-up als een incrementele back-up zijn. Zo wordt elk bestand slechts één keer opgeslagen en dat bespaart opslagruimte. Voor het herstellen van de database zijn echter alle back-ups nodig (vanaf de volledige back-up tot en met de gewenste actuele versie).

Wil je een back-up van databasesystemen als SQL of Microsoft Access maken, dan heb je dus verschillende mogelijkheden. Welke methode de beste is, hangt af van de wensen van de gebruiker of het bedrijf. Zelden database-back-ups maken om opslagruimte te besparen is echter nooit een goede oplossing. Verder is het belangrijk om externe opslagmedia, zoals harde schijven, veilig en op een aparte plaats te bewaren; ergens waar ze beschermd zijn tegen diefstal, maar ook tegen bijvoorbeeld brandschade. Daarnaast moeten de opgeslagen gegevens worden versleuteld, zodat ze in het geval van diefstal niet door derden kunnen worden gebruikt.


Een back-up van je database maken: methodes en tools

Als je een back-upvorm hebt gekozen, is het kiezen van een uitvoeringsmethode de volgende stap. Voor het maken van een back-up, bijvoorbeeld een back-up van een SQL-database, zijn verschillende mogelijkheden en tools beschikbaar. De volgende opsomming licht er een aantal toe:

  • MySQLDump - Wie over een Shell-toegang beschikt, kan met de geïntegreerde back-upfunctie van MySQL en de opdracht ‘mysqldump’ werken. Dit is de snelste methode om een database-back-up te maken, maar niet alle webhosts bieden toegang tot deze functie.
  • phpMyAdmin - Met dit beheerplatform voor SQL-databases kunnen gebruikers de gewenste database eenvoudig in het gewenste formaat, bijvoorbeeld SQL, exporteren. Het kan echter gebeuren dat het PHP-script bij te grote databases door de server wordt afgebroken. Bovendien kunnen alleen database-back-ups met een maximale grootte van 2 MB worden geüpload.
  • BigDump - De tool BigDump biedt de perfecte aanvulling op phpMyAdmin, omdat dit programma ook grote database-back-ups kan verwerken. Een eigen back-upfunctie biedt het programma echter niet.
  • HeidiSQL - Deze back-upoplossing voor Windows-systemen is niet gebaseerd op PHP en heeft daarom geen problemen met grotere back-ups. Het hulpmiddel, dat verder erg op phpMyAdmin lijkt, biedt echter niet de mogelijkheid om het back-upproces te automatiseren.

Een back-up van een database maken

Het beschermen van een database is onontbeerlijk

De bestanden die in de databases zijn opgeslagen, zijn vaak essentieel voor processen binnen een bedrijf of voor de correcte weergave van websites. Webservers gebruiken de informatie om de gehoste website goed te kunnen weergeven, en ook de functionaliteit van toepassingen in het netwerk is vaak direct met een database verbonden. Databases zijn bovendien vaak een opslagplaats voor gevoelige gegevens als adressen, bankgegevens en telefoonnummers.

Wegens hun belangrijke rol moet men databasesystemen dus absoluut beschermen met geschikte beveiligingsmaatregelen. De gegevens dienen te worden beschermd tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen interne problemen, zoals hardwaredefecten en gebruikersfouten. Het regelmatig maken van database-back-ups voorkomt verlies van gegevens en garandeert daardoor een langdurige informatiebeveiliging.