Een Apache webserver installeren en configureren

  • Een gedetailleerde stap voor stap inleiding
Server aanbieding
Apache Webserver: httpd.exe

Hoe zet je snel en gemakkelijk een Apache HTTP-server op?

Wil je jouw nieuwe website bekijken zonder deze direct te publiceren? Of wil je jouw zelf geprogrammeerde scripts offline testen voordat ze online gaan? Dan is een lokale testserver een essentieel hulpmiddel. Met Windows is een Apache HTTP-server snel, gemakkelijk en gratis op te zetten, zodat je geen webserver hoeft te kopen. In deze gedetailleerde stap voor stap inleiding laten we je zien hoe.


De Apache HTTP-server in een oogopslag

Apache is een open source webserver-software, die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation en gratis beschikbaar wordt gesteld aan de internetgemeenschap. Het programma reageert over het algemeen op poort 80 voor HTTP-aanvragen en genereert HTML-documenten. Dankzij de modulaire structuur kan een breed scala aan functies worden ingebed. Een combinatie van databases zoals MySQL en server-side scripttalen zoals PHP, Perl en Python wordt gebruikt om dynamische pagina's te maken. Als de meest populaire webserver ter wereld, is de Apache HTTP-server onderdeel van een divers softwarepakket, dat ook LAMP, MAMP, WAMP en XAMPP bevat. In deze Apache webserver-tutorial zullen we ons echter richten op hoe je de Apache webserver kunt installeren en configureren.


Installatie

Alles wat je nodig hebt om Apache op een Windows-pc te krijgen is het juiste Apache softwarepakket voor het besturingssysteem. De Apache Software Foundation stelt echter alleen de broncode via haar website beschikbaar. Je kunt stabiele binaries voor Windows vinden op community-pagina's, zoals Apache Lounge of Apache Haus. Deze handleiding is gebaseerd op Apache versie 2.4.20 voor 64-bits systemen, verkregen via Apache Lounge.

Om Apache te gebruiken met een Windows-besturingssysteem is geen installatie nodig; in plaats daarvan ga je als volgt te werk:

  1. Sla het softwarepakket, in de vorm van een ZIP-bestand, op in een map op je lokale Windows-pc.
  2. Unzip Pak het ZIP-bestand uit door dubbel te klikken op het pictogram met het mapje.
  3. Noem het bestand Apache24 en kopieer het naar het C:\-bestandstation.

In het bestand C:\Apache24 vind je nu alle bestanden die nodig zijn om de lokale Apache webserver te laten draaien.

Apache Webserver: Installatie
Configuratiebestanden in de Apache24-map

Testrun

Na de installatie wordt aanbevolen om een testrun uit te voeren. Navigeer naar C:\Apache24 en open het bin-bestand. Hier kun je de toepassing httpd vinden. Dubbelklik erop om de Apache webserver te starten.

Apache Webserver: Testrun
Start de Apache webserver met behulp van de httpd-applicatie in de bin-map

Het systeem zal dan normaal gesproken twee foutmeldingen tonen, die aangeven dat er softwarecomponenten moeten worden geïnstalleerd en dat de Apache webserver wordt geblokkeerd door de firewall van het besturingssysteem.


Systeemfout van httpd.exe

Als je Apache voor de eerste keer op een Windows-pc installeert, zal het systeem waarschijnlijk vermelden dat het bestand VCRUNTIME140.dll niet kan worden gevonden en dat de webserver daarom niet kan worden gestart.

Apache Webserver: Systeemfout
Systeemfout: Het bestand VCRUNTIME140.dll is niet gevonden

Deze fouten kunnen worden opgelost door de benodigde software te installeren. Apache is geschreven in C ++, wat betekent dat het programma een geschikte runtime-omgeving vereist wanneer het wordt gebruikt op een Windows-besturingssysteem. Deze is verkrijgbaar via de compiler-software Visual C ++.

Missende runtime-componenten kunnen worden geïnstalleerd met de Visual C ++ Redistributable Packages. Deze zijn gratis te downloaden via de Microsoft-website en kunnen geïnstalleerd worden door te dubbelklikken op het exe-bestand.


Windows beveiligingswaarschuwing

Over het algemeen worden pc's beveiligd door een firewall, waardoor externe programma's geen onbevoegde toegang tot het systeem verkrijgen via een netwerk. Als je echter je lokale Apache HTTP-server op een thuis- of werknetwerk beschikbaar wilt maken, moet je expliciet toestemming geven voor de communicatie met Apache. Dit gebeurt in het volgende beveiligingsbericht, waarin wordt aangegeven dat sommige functies van de webserver door de firewall worden geblokkeerd.

Apache Webserver: standaardconfiguratie blokkeert Windows Firewall
In de standaardconfiguratie blokkeert Windows Firewall enkele webserverfuncties

Als je toegang tot je server wilt toestaan in een van de opgegeven netwerken, plaats je een vinkje in het betreffende vakje en klik je op de knop “Toegang toestaan” (Allow access). Administratieve rechten zijn dan hiervoor meestal vereist.

Zodra je de benodigde runtime-componenten hebt geïnstalleerd en de firewall-instellingen hebt aangepast volgens het beoogde gebruiksmodel, is het gebruik van de Apache http-server in de standaardconfiguratie niet langer een obstakel. Start de webserver opnieuw door dubbel te klikken op het httpd-bestand. Een zwart opdrachtregelvenster wordt automatisch geopend. Als je de Apache webserver wilt stoppen, sluit je het venster met de "X" in de rechterbovenhoek.

Apache Webserver: opdrachtregelvenster van je Apache webserver
Start het opdrachtregelvenster van je Apache webserver door dubbel te klikken op het bestand httpd

Om toegang te krijgen tot de webserver met een webbrowser, typ je "localhost" of het standaard IP-adres "127.0.0.1" in de zoekbalk van de betreffende webbrowser.

Als alle instellingen juist zijn, geeft de webbrowser een standaard index.html weer met de volgende inhoud: "It works!" (Het werkt!). Je kunt dan de Apache webserver configureren.

Apache Webserver: voorbeeld-index.html
De voorbeeld-index.html na de juiste configuratie van de webserver: It works!

Configuratie

De Apache HTTP-server is vooraf geconfigureerd als een softwarepakket, zodat deze zonder verdere instellingen kan worden gebruikt. Inhoud die je via de webserver wilt ophalen, wordt opgeslagen in een map die is gemarkeerd als ‘’DocumentRoot" in het configuratiebestand httpd.conf. Standaard staat dit in de bestandsmap htdocs onder C:/Apache24.

Apache Webserver: configuratiebestand
Het configuratiebestand httpd.conf toont C:/Apache24/htdocs als "DocumentRoot" en "Directory"

Als je de documenten en bestanden van de website in een andere map wilt plaatsen, moet je de documenten en bestanden als "DocumentRoot" en "Directory" in httpd.conf invoeren.

Ter illustratie maken we een nieuwe map genaamd "MyHomepage" onder C: / aan, die dient als een webpagina voor een fictieve website. In deze map plaatsen we de twee HTML-documenten: ‘test-1’ en ‘test-2’.

Apache Webserver: website directory 'MyWeb'
De website directory 'MyWeb' met twee HTML-documenten: 'test-1' en 'test-2'

Nu passen we in de httpd.comf de informatie voor 'DocumentRoot' en 'Directory' voor onze nieuwe websitefolder aan, door in beide gevallen 'C:/Apache24/htdocs' te vervangen door 'C:/MyWeb'.

Apache Webserver: DocumentRoot
In het httpd.conf-bestand wordt de standaard invoer voor DocumentRoot en Directory vervangen door de nieuwe website directory

Om toegang te krijgen tot de webserver, moet Apache eerst opnieuw worden gestart via localhost. De webbrowser zal vervolgens de index van de website folder weergeven met de HTML-pagina's, test-1.html en test-2.html.

Apache Webserver: localhost
Je kunt controleren of de wijzigingen correct zijn toegepast door de webserver opnieuw te starten via localhost en toegang te krijgen tot de index van je website directory