privacy statement voor je website

Het belang van een privacybeleid voor je website

Klanten en gebruikers van een webservice vertrouwen beheerders van de website vaak persoonsgebonden informatie toe. Hoe meer gebruikers daarbij van zichzelf prijsgeven, des te belangrijker is een goede gegevensbescherming door de dienstverlener. Om een vertrouwensbasis te creëren, moeten websitebeheerders daarom in de privacyverklaring op de website vastleggen welke gegevens van gebruikers worden verzameld, hoe dit gebeurt en hoe de verzamelde informatie wordt gebruikt. Daarnaast moet het privacy statement op de website ook informatie geven over de maatregelen die zijn getroffen om de gegevens te beveiligen.


Wanneer is een privacy statement op een website verplicht?

Als een website persoonsgegevens verzamelt, moet er een privacy disclaimer op de website worden geplaatst. Een webshop is altijd verplicht om een privacyverklaring te publiceren. In de verklaring moeten in ieder geval duidelijk de bedrijfsgegevens staan en welke privacygevoelige gegevens er worden verzameld en met welk doel, of de gegevens wel of niet met derden worden gedeeld en de wijze waarop een bezoeker zijn of haar gegevens kan opvragen en kan wijzigen. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op menig website verloopt het verzamelen van persoonsgegevens nog heel ondoorzichtig. Veel gegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen – vaak zelfs zonder dat de beheerder zich daarvan bewust is: webservers registreren IP-adressen in logfiles, geïntegreerde social mediabuttons geven persoonlijke gegevens door aan sociale netwerken en ook cookies slaan informatie op over gebruikers en hun surfgedrag. Nog veel controversiëler zijn website analysetools zoals Google Analytics die het dataverkeer registreren. Deze tool van Google is wat betreft privacybescherming zeer controversieel, omdat de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen in de VS. Websitebeheerders kunnen de hiervoor noodzakelijke toestemming van de gebruikers ontwijken door de IP-adressen af te korten tot de laatste serie getallen, waardoor de gegevens worden geanonimiseerd.


privacy statement voor je website

Geen privacyverklaring op de website: wat zijn de consequenties?

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wbp en kan websitebeheerders dwingen om maatregelen te nemen in het geval van een overtreding. De belangrijkste maatregel die de Autoriteit Persoonsgegevens kan nemen, is de uitoefening van bestuursdwang. In dat geval eist de Autoriteit Persoonsgegevens van de overtreder dat hij de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Ook kan de Autoriteit Persoonsgegevens een dwangsom opleggen of een boete uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.


Een privacy statement op je website plaatsen

Theoretisch ben je als websitebeheerder verplicht je gebruikers vanaf het moment dat ze de website gaan gebruiken, te informeren over de bescherming van hun persoonlijke gegevens. In de praktijk is dat bij een website lastig te verwezenlijken en is het voldoende om de privacyverklaring op de website te tonen zodra de gegevens worden verzameld. Het privacy statement van de website moet net als de colofon toegankelijk zijn vanaf elke pagina met behulp van een link. De verklaring moet op een aparte pagina worden gemaakt. Het is belangrijk om de privacyverklaring in begrijpelijke taal op te stellen en dus juridische en technische vaktermen te vermijden. Wat betreft de inhoud is het zaak om erop te letten dat de informatie juist en volledig is.

De volgende informatie mag in geen geval ontbreken in de privacyverklaring:

  • Informatie over het verzamelen en/of doorgeven van technische data, zoals IP-adressen, e-mailadressen enz.;
  • Informatie over het verzamelen en/of doorgeven van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres enz.;
  • Gegevens die van de browser komen (bijv. browsergeschiedenis);
  • Informatie over speciale functies, zoals prijsvragen, online advertenties enz.;
  • Indien van toepassing informatie over het gebruik van een webanalysetool, zoals Google Analytics;
  • Maatregelen die zijn genomen om gegevens te beschermen;
  • Informatie over het recht van bezwaar van gebruikers.

privacy statement voor je website

Hulp bij het maken van een privacy statement voor je website

Op internet zijn talloze gratis hulpprogramma’s te vinden die je helpen bij het maken van een privacy statement voor je website. Je kunt gewoon het geschikte voorbeeld uitkiezen dat past bij jouw website. Er zijn al ingevulde voorbeelden voor de algemene verklaring van het verzamelen en beschermen van gegevens van gebruikers, maar ook voor speciale categorieën zoals bijvoorbeeld sociale netwerken (Facebook, Twitter, etc.), cookies, contactformulieren of nieuwsbrieven. Zo kun je ook de privacyverklaring vinden voor Google Analytics of andere analysetools inclusief links voor alle gebruikers die het niet eens zijn met het verzamelen en doorgeven van hun gegevens.

Naast de verschillende voorbeelden bieden sommige websites ook gratis generators voor privacy statements aan, die de voorbeeldteksten die jij nodig hebt samenvoegen tot een samenhangende tekst. Het resultaat is doorgaans beschikbaar als tekst en als HTML-code. Een online generator kun je vinden op veiliginternetten.nl.

Voorbeelden en generators maken het eenvoudig om een privacy statement voor je eigen website te maken. Vertrouw het resultaat echter niet blindelings; de voorbeelden vormen een basis, maar moeten vaak nog individueel worden aangepast of aangevuld. Als je er niet zeker van bent of de privacyverklaring op je website volledig en correct is, is het raadzaam om ook advies in te winnen bij een juridisch expert.