Een nieuw domein, subfolder of subdomein met het oog op SEO en contentindeling

Veel websites groeien gestaag, waardoor ze soms opnieuw moeten worden ingericht of waardoor de opslag van content moet worden uitbesteed. Wanneer je het framework en de indeling van je website wilt uitbreiden, heb je de keus uit verschillende mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld je website herstructureren via een subdomein of een subfolder. Wanneer nieuwe content zich thematisch duidelijk onderscheidt van de al bestaande content en niet meer past in de structuur van de website, kan het zinvol zijn om een nieuwe website en/of een nieuw domein op te zetten. Deze methodes verschillen niet alleen structureel van elkaar, maar ook wat betreft de zoekmachineoptimalisatie van de website. Was vroeger een subdomein met betrekking tot SEO nog de ideale oplossing, tegenwoordig verschillen de meningen daarover sterk.


subdomein, subfolder of nieuw domein

Wanneer is uitbreiding met bijv. een subdomein zinvol?

Een website moet altijd een specifiek thema hebben. De inhoud kan zeer gedetailleerd zijn (bijvoorbeeld een blog over een beroemde acteur), maar ook een breed scala omvatten (zoals een webshop voor elektronica).

Content is de basis van je website en moet altijd in de bestaande structuur worden geïntegreerd. Zo komen in de bovengenoemde voorbeelden de nieuwtjes over de acteur in de blog en een nieuwe smartphone of tv in de webshop. Wanneer je over een nieuw thema een tekst wilt gaan schrijven, kan het zinvol zijn om je website te herstructureren of extensies aan te brengen. Bij de blog over de acteur zouden bijdrages over een andere acteur een nieuw thema kunnen zijn en in de webshop zou dat de nieuwe categorie “boeken” kunnen zijn.


Subfolder, subdomein of een nieuw domein – wat is de beste keus?

Wanneer de nieuwe content thematisch past bij de bestaande website, is een subfolder (ook subdirectory genoemd) of een subdomein een goede oplossing. Met deze mogelijkheden kan er in het geval van de blog over de acteur bijvoorbeeld ook regelmatig nieuws over zijn partner op de site verschijnen.

Content over andere thema’s (bijv. posts over andere acteurs die niets te maken hebben met de hoofdpersoon tot dan toe) verandert de oriëntatie van je website. Zo zou in het voorbeeld de blog zich verder kunnen ontwikkelen tot een nieuwsportal voor filmsterren in het algemeen. Het gevolg is dat het geregistreerde internetadres niet meer past bij de inhoud van de website: een domeinnaam met de naam van een bepaalde acteur is niet geschikt voor een nieuwsportal over heel veel verschillende acteurs. In zo’n geval is een nieuw domein vaak de beste oplossing: de content van de oude site blijft beschikbaar, maar is nu geregistreerd onder een nieuw internetadres. Vooral wanneer je met de nieuwe content een bepaalde reputatie of merk wilt opbouwen, is zo’n aanpak heel geschikt.


subdomein, subfolder of nieuw domein

Subfolder, subdomein of een nieuw domein – de voors en tegens

De aard van de nieuwe content is dus doorslaggevend voor de vraag wat voor jouw website de beste optie is. Hieronder leggen wij uit hoe de verschillende methodes werken, hoe ze zich van elkaar onderscheiden en wanneer ze het best kunnen worden toegepast.


Subfolder

URL-directories definiëren de structuur van een website en worden onderverdeeld in verschillende subfolders die achter de “/” na de domeinnaam komen. In het voorbeeld van de webshop zou zo’n subfolder er als volgt kunnen uitzien: www.voorbeeld.com/shop. Wanneer er subpagina’s voor verschillende elektronicafabrikanten moeten komen, kan dit met nieuwe subfolders (www.voorbeeld.com/shop/fabrikant1, www.voorbeeld.com/shop/fabrikant2, etc.).

Voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het belangrijk dat subfolders van een website altijd toepasselijke namen hebben. Net als de naam van subdomeinen is de naam van een subfolder in het meest ideale geval een keyword. Dit is niet alleen belangrijk met het oog op SEO (zie hieronder), maar helpt ook voor de transparantie van je website: als de landingspagina van een bepaald merk niet de naam van de fabrikant heeft, maar een naam zonder samenhang met het merk, ziet dit er onprofessioneel uit. Daardoor kunnen gebruikers gaan twijfelen en een negatieve indruk van de website krijgen.

De subpagina’s van een website kunnen worden geordend met subfolders en met subdomeinen. In vergelijking met subdomeinen bieden subfolders het voordeel dat ze makkelijker kunnen worden ingericht. Vuistregels bij het gebruik zijn:

 • content die past bij de hoofdwebsite, maar een eigen specifiek thema heeft, wordt vaak ondergebracht in subfolders.
 • wanneer de content duidelijk verschilt van de website kiezen veel webmasters voor subdomeinen.

subdomein, subfolder of nieuw domein

Subdomein

Een subdomein is een domein dat deel uitmaakt van een groter domein. Bij het domein www.voorbeeld.com is het secondleveldomein voorbeeld een subdomein van het topleveldomein .com. Dit patroon volgend, is het thirdleveldomein www. een subdomein van het secondleveldomein voorbeeld.

In de structuur van een website wordt het begrip subdomein altijd gebruikt voor het thirdleveldomein. Als je bijvoorbeeld een webshop wilt inrichten op www.voorbeeld.com zou je hiervoor het subdomein shop.voorbeeld.com kunnen kiezen.

Bekende subdomeinen zijn:

 • www. (World Wide Web)
 • mail./smtp./pop3./imap. (mailservers)
 • ftp. (FTP-servers)
 • de./en./fr. etc. (voor taalspecifieke websites)
 • m. (voor mobiele devices geoptimaliseerd)

Een subdomein handmatig aanmaken is heel ingewikkeld. Veel contentmanagementsystemen (o.a. voor WordPress, Joomla! en TYPO3) hebben weliswaar plug-ins voor het implementeren van subdomeinen, maar er moeten ook instellingen op de webserver worden uitgevoerd en de wildcard moet in de DNS-server worden ingesteld. Dit kan voor problemen zorgen als je geen deskundige bent. Sommige webhosters hebben wel helpdesks of eenvoudigere procedures om subdomeinen aan te maken, waarmee ook minder ervaren webmasters uit de voeten kunnen.

Subdomeinen zijn vooral zinvol als je…

 • - verschillende websites aanbiedt (nl.voorbeeld.com voor een Nederlandstalige en en.voorbeeld.com voor een Engelstalige versie)
 • - duidelijk onderscheid wilt maken tussen verschillende thema’s op een website, maar het overkoepelende verband behouden moet blijven (vliegreizen.voorbeeld.com naast treinreizen.voorbeeld.com en busreizen.voorbeeld.com)
 • - verschillende producten op de voorgrond wilt plaatsen (fabrikant1.voorbeeld.com, fabrikant2.voorbeeld.com, etc.).

Nieuw domein/website

Wanneer je domein een specifieke naam heeft en je nieuwe content dit thema overstijgt, is een verandering van domein de eenvoudigste oplossing – ervan uitgaand dat je de oude website niet als zelfstandige website wilt behouden. Bij de blog over de acteur zou bijvoorbeeld de registratie van een nieuw domein noodzakelijk zijn als het blogadres de naam van een bepaalde acteur heeft, maar de blog in het vervolg niet alleen over die acteur, maar ook over andere acteurs gaat. Dan heeft de blog een nieuw webadres nodig dat aangeeft wat het thema van de blog is. 

Als de nieuwe content zeer veel verschilt van de thema’s van je huidige website, maar je hem wilt behouden als zelfstandige website, moet je een compleet nieuw online platform aanmaken voor de nieuwe content. Daarvoor heb je een nieuw domein nodig.

In tegenstelling tot het instellen van een subdomein of een subfolder zijn aan het aanmaken van een nieuw domein of het hosten van meer websites extra kosten verbonden. Een van de grootste nadelen van het maken van een nieuwe website is dat je de site moet ontwerpen, inrichten en testen. Bovendien moet je, als de site eenmaal online is, de website ook weer beheren.

Een nieuwe website biedt echter ook nieuwe kansen – bijvoorbeeld om een merk op te bouwen. Wanneer je de nieuwe content zelfstandig zonder relatie tot je vorige website op de markt wilt brengen, is er geen andere optie dan een nieuwe website te maken (dit kan in principe ook met een verandering van domeinnaam worden bereikt).

Verder kunnen nieuwe websites of domeinen heel nuttig zijn als je oude website imagoschade heeft opgelopen (door toedoen van een ander of jezelf). Vooropgesteld dat je de reden van het verlies van vertrouwen kent, kun je hier rekening mee houden tijdens het maken van je nieuwe website. Zulke optimaliseringen zullen niet alleen gebruikers, maar ook zoekmachines waarderen. In de volgende paragrafen zullen wij ons gaan richten op het maken van een nieuwe website en nieuwe subdomeinen of subfolders.


subdomein, subfolder of nieuw domein

Hoe zit het met subdomein en SEO?

Veel webmasters vragen zich af wat beter is voor SEO: een nieuw domeindirectory of een subdomein. Wat betreft zoekmachinerankings moet er rekening worden gehouden met een paar duidelijke verschillen: bij subfolders hebben zowel de kwaliteit van de content als de linkpower van het rootdomein invloed op de ranking. Subdomeinen daarentegen hebben wat betreft SEO nauwelijks verbinding met het rootdomein – wanneer sites worden geëvalueerd door zoekmachines heeft het rootdomein bij subdomeinen veel minder invloed.

Bij het veranderen van een domein kan de al bereikte linkpower en het vertrouwen in principe mee worden genomen naar het nieuwe internetadres. Hiervoor zijn een paar SEO-aanpassingen nodig. De belangrijkste zijn:

 • Link de content met het nieuwe domein.
 • Verifieer het nieuwe adres bij Google Search Console (voorheen Google Webmaster Tools) en geef vervolgens de adresverandering van je website door. Dit moet worden gedaan met hetzelfde account, waaronder het oude domein al is geregistreerd.
 • Maak een 301-redirect van het oude naar het nieuwe adres (meer informatie kun je vinden in ons artikel over verschillende soorten domeinomleidingen).
 • Specificeer de XML-sitemap van je nieuwe website via Google Search Console. Het is raadzaam om direct toe te staan dat de sitemap kan worden gecrawld, zodat de Googlebots dat zo snel mogelijk kunnen doen.
 • Houd de statistieken van je website met het nieuwe domein de eerste weken (bij zeer grote websites raadt Google een half jaar aan) in de gaten via de Google Search Console (en idealiter met behulp van aanvullende analysetools).

Als je besluit om een nieuwe website aan te maken met een domein dat daarvoor nog niet gebruikt is, begint deze wat betreft de zoekmachineoptimalisatie onvermijdelijk bij nul, wat echter ook zijn voordelen kan hebben.


Subfolder en SEO

Voordeel Nadeel
Subfolders hebben meer profijt van de content en de linkpower van de hoofdwebsite dan subdomeinen, omdat subfolders deze twee aspecten direct en een-op-een van de startpagina ontvangen. Als subfolders een algoritmische straf van Google krijgen (door slechte backlinks of minderwaardige content), heeft dit invloed op het volledige rootdomein.

Subdomein en SEO

Voordelen Nadelen
Meestal verwijzen maximaal twee zoekresultaten naar een domein. Met behulp van subdomeinen is het echter mogelijk om meerdere treffers in de zoekresultaten te hebben. Elk subdomein moet individueel worden geoptimaliseerd met keywords en linkbuilding strategieën.
Als een subdomein een algoritmische straf van Google krijgt, heeft dat geen invloed op het rootdomein of alle andere Subdomeinen. Het omgekeerde geldt eveneens, als andere subdomeinen of de hoofdwebsite bestraft worden. Subdomeinen hebben minder profijt van de content van de hoofdwebsite (en omgekeerd) dan subfolders. Datzelfde geldt voor backlinks, omdat de link van het subdomein met het rootdomein dezelfde rating krijgt als een externe backlink, namelijk een score ‘1’.

Nieuw domein en SEO

Voordeel Nadeel
Linkpower en trust kunnen worden overgedragen van het oude op het nieuwe domein. Het aansluitend monitoren van de website is vooral bij grote websites tijdrovend.

Nieuwe website en SEO

Voordelen Nadelen
Wanneer bestaande websites door zoekmachines gestraft zijn of door andere redenen een slechte SEO-ranking hebben, kan een nieuwe website van het begin af aan worden geoptimaliseerd (dit geldt in principe ook voor subdomeinen, waarbij het verplaatsen van de website naar een subdomein van een gestraft rootdomein weinig nut heeft). Een nieuwe website heeft geen profijt van reeds bereikte positieve SEO-resultaten van voorgaande websites.
Een extra website kan met backlinks worden geoptimaliseerd voor bepaalde landen of taalgebieden. De kosten voor het maken van content en (link)marketing stijgen met een nieuwe website.

subdomein, subfolder of nieuw domein

Subdomein of subfolder: nieuwe content moet passen bij het concept van de website

Of nieuwe content beter kan worden geïntegreerd in subfolders, subdomeinen of in een volledig nieuw domein resp. nieuwe website, hangt af van het overkoepelende thema van een website. Dit thema moet de hoogste prioriteit krijgen en nieuwe content mag hier niet teveel van afwijken.

Als nieuwe content overeenkomt met het concept van de reeds bestaande website kun je het hierop plaatsen in subfolders of subdomeinen. Het maken van een subfolder is een stuk eenvoudiger dan een subdomein. In de structuur van websites wordt meer gebruikgemaakt van subfolders, zolang de content duidelijk verband houdt met de hoofdwebsite. Hoe groter de thematische verschillen zijn tussen de bestaande en de nieuwe content, des te beter is de optie van een subdomein.

Daarnaast kan ook de SEO-kracht van een website bepalen of er een subdomein of een nieuwe subfolder moet worden gebruikt. Omdat een straf voor een subdomein wat betreft SEO geen invloed heeft op het rootdomein of andere daaraan verbonden subdomeinen, is deze oplossing vooral geschikt voor websites waarvan de content niet voor 100% door de webmaster zelf kan worden beïnvloed (bijvoorbeeld fora met vaak ondermaatse of twijfelachtige user-generated content).