Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #912

Zo kom je via SSH bij de backups van je MySQL-database

Van de databases in je hostingpakket worden automatisch backup gemaakt, elk uur, elke dag, elke week. Als je hostingpakket SSH-ondersteuning heeft dan kan je hiermee toegang krijgen tot deze backups, in dit artikel lees je hoe je dit kunt doen.

 

Voor SSH kan je Putty gebruiken: externer Link Hier kan je PuTTY downloaden 

 

Let op: automatische backups werken niet altijd goed voor tabellen van het type InnoDB, bijvoorbeeld Joomla maakt hier gebruik van. Deze backups kunnen inconsistenties bevatten. We raden hiervoor aan regelmatig zelf via phpMyAdmin een backup te maken.

 

Verbinding maken met de SSH-server
Start Putty om verbinding te maken met onze SSH-server. Je ziet het volgende scherm.Voer als hostnaam ssh.strato.de in, op poort 22.
Als de verbinding met de server gemaakt is wordt je gevraagd om je logingegevens. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

 

Gebruikersnaam Een van de domeinen uit je pakket, bijvoorbeeld domeinnaam.nl
Wachtwoord Je masterwachtwoord.

 

Als er bij het aanmelden een foutmelding optreedt, of als het Putty-venster automatisch gesloten wordt, controleer dan je inloggevens. Als je zeker weet dat je inloggegevens correct zijn, controleer dan in je klantenlogin of SSH-toegang via Siteguard is ingeschakeld.

 

Backup terughalen
Als je succesvol bent ingelogd verschijnt op de volgende regel je domeinnaam gevolgd door het teken ">", wat betekent dat je commando's uit kan voeren. Je hebt nu de mogelijkheid de lijst namen van aanwezige backups te tonen d.m.v. het commando mysqlbackups, gevolgd door de database-gebruikersnaam Uxxxxxx.

De noodzakelijke informatie over je database kan je terugvinden in het databasebeheer in je klantenlogin
Beachte auch Zo kan je MySQL-databases aanmaken

 

Om bijvoorbeeld van de gebruiker U123456 alle beschikbare database-backups te zien, gebruik je het volgende commando:

 

mysqlbackups U123456


Er verschijnt nu een lijst met alle beschikbare backups, de datum en het tijdstip van de backup staan in de bestandnaam genoteerd: mysql_[DATUM]-[TIJD].

 

Als je een van deze backups terug wilt halen, dan kan je de backup als .sql-bestand op je webspace opslaan. Het commando hiervoor is als volgt opgebouwd:

 

mysqldump --add-drop-table -h mysql_[DATUM]-[TIJD] -u [gebruikersnaam] -p [database-naam] > [bestandsnaam].sql


Door dit commando wordt een bestand aangemaakt met de inhoud van de database-backup en wordt dit bestand in de root (hoofdmap) van je webruimte opgeslagen.

 

Stel, je wilt een backup van 20-01-2015 in een bestand genaamd sqlbackup.sql op je webruimte opslaan. De naam van de database is "DB012345".

Het commando is dan als volgt:

 

mysqldump --add-drop-table -h mysql_20.01.2015-13:00 -u U012345 -p DB012345 > sqlbackup.sql


Nadat je op enter drukt wordt er om het wachtwoord voor de database gevraagd. Hiervoor moet je het wachtwoord opgeven dat op het moment van de backup geldig was voor deze database. Tijdens het intypen van het wachtwoord beweegt de cursor niet.

Je kunt nu ook direct via SSH de inhoud van je webruimte weergeven met het commando: ls

Zo kan je meteen controleren of het backup-bestand succesvol opgeslagen is.×