Je e-mail is verstuurd.

Zo gebruik je SSH/SFTP

De meeste hostingpakketten bieden ondersteuning voor het inloggen via SSH en SFTP.

Korte verduidelijking van termen:

SSH (Secure Shell) biedt een cryptografisch beveiligde communicatie via elk onveilig netwerk en garandeert een hoog beveiligingsniveau, een betrouwbare authenticatie van de communicatiepartner, evenals integriteit en vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens.

SFTP (Secure File Transfer Protocol) is een protocol voor het veilig overdragen van bestanden via een SSH-verbinding.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Belangrijke invoerparameters voor de hostingpakketten zijn:

SSHSFTP
Server - of hostnaam:Server - of hostnaam:
ssh.strato.dessh.strato.de
Gebruikersnaam:Gebruikersnaam:
(www.)domein.nlftp_xxx@domein.nl
Wachtwoord:Wachtwoord:
Je masterwachtwoordJe toegewezen (S)FTP-wachtwoord
Poort: 22

SSH-toegang

Hiervoor kan je bijvoorbeeld het programma Putty gebruiken: www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Start je SSH-client en gebruik de bovenstaande gegevens om te verbinden. Hieronder volgen nog gedetailleerde stappen.


Nadat je de software hebt gedownload en geïnstalleerd, start je deze meestal via: Start > Programma's > PuTTY. Vervolgens verschijnt het configuratievenster.


Voer als "Host Name" ssh.strato.de in. Voor beveiligde toegang kies je SSH. Optioneel: Voor toekomstige verbindingen kun je deze instellingen onder je eigen naam opslaan met Save.

PuTTY SSH

Heb je alle instellingen doorgevoerd? Klik dan op de knop Open. Je ziet een extra invoervenster. Als je het programma voor de eerste keer start, zie je deze waarschuwing:

De Fingerprint is:

$ ssh-keyscan gavin.rzone.de | ssh-keygen -l -f /dev/stdin
1024 SHA256:FEq+NKLciheDUUoeKGUxofLtx59sHMdxNai/I2zwBOk gavin.rzone.de (RSA)
256 SHA256:uBEcHvlYrltumYxZxLSAGLNWM1Tch91sAG7/kMvP6R0 gavin.rzone.de (ECDSA)
256 SHA256:yrt1ZYQO/YULXZ/IXS18adptcEBuDbszghxyfJut/RY gavin.rzone.de (ED25519)
---
$ ssh-keyscan gavin.rzone.de | ssh-keygen -E md5 -l -f /dev/stdin
1024 MD5:2a:7d:3a:04:bd:df:02:7f:05:4b:ea:8b:32:00:47:91 gavin.rzone.de (RSA)
256 MD5:70:87:7d:47:68:6d:b6:b3:bc:1c:3f:1d:d8:a5:d2:2d gavin.rzone.de (ECDSA)
256 MD5:5d:de:08:b4:a9:f8:80:d1:07:70:bc:ba:31:25:24:07 gavin.rzone.de (ED25519)

Controleer of de fingerprint klopt met de in dit artikel genoemde fingerprint. Als dit zo is, klik dan op Ja.

Voer vervolgens de volgende gegevens in:

De wachtwoordinvoer wordt niet weergegeven, de cursor beweegt niet:

Login in SSH

Zodra je deze informatie correct hebt ingevoerd, kom je in het beveiligde gedeelte van je website.

SSH Verzeichnisinhalt
Inloggen via een subaccount (bijv. sftp_xx@domein.de@ssh.strato.de) is niet mogelijk met een SSH-verbinding.

Je bent nu succesvol ingelogd en kunt via de shell aan de slag.

Belangrijke Unix-commando's, tips en trucs staan hieronder.

Opmerking: De bediening is vergelijkbaar met DOS via de commandoregel. Basiskennis van het gebruik van een UNIX-systeem is dus dringend vereist. Als je geen kennis hebt van UNIX, kun je de meeste instellingen op de webserver ook uitvoeren met een FTP-client.

Verdere informatie is ook beschikbaar op https://www.openssh.com/


SFTP-toegang

SFTP is een protocol voor gegevensoverdracht tussen twee computers, bijvoorbeeld voor het uploaden van webpagina's. De overdracht is gecodeerd. Hiervoor is een speciaal (S)FTP-programma nodig.
Passende programma's vind je hier:

Je start de PuTTY SFTP-client gewoonlijk via: Start -> Alle programma’s -> PuTTY -> PSFTP

Nu opent een extra venster, hier voer je de volgende gegevens in om in te loggen:

  • open ssh.strato.de
  • login as: www.domein.de (In plaats van "domein.de" voert u uw eigen domein in.)
  • password: Je masterwachtwoord

De wachtwoordinvoer wordt niet weergegeven, dus de cursor stopt:

Er bestaan ook speciale SFTP-programma’s (bijv. WS_FTP of FileZilla) waarmee je met een grafische interface kunt werken. Hiervoor kan je natuurlijk dezelfde logingegevens gebruiken.
Nog meer gedetailleerde beschrijvingen van SFTP-toegang vindt u in ons artikel: Wat is SFTP en hoe kan ik het gebruiken?

De variant zonder encryptie is FTP (File Transfer Protocol) en dus ook een protocol voor gegevensoverdracht tussen twee computers, bijvoorbeeld voor de overdracht van de homepage. FTP-toegang is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. De overdracht vindt plaats zonder encryptie en is dus zeker af te raden. Er zijn momenteel ongeveer 200 verschillende FTP-programma's op de markt. Veel programma's zijn beschikbaar als shareware of freeware.

Toegang via de commandoregel

Je kunt ook inloggen via de commandoregel. Onder Linux en Mac is dit mogelijk door een terminal te openen. Vanaf Windows 10 is dit ook mogelijk via de PowerShell.

Gebruik het volgende commando om in te loggen:
$ ssh domainname.nl@ssh.strato.de

Voor de gebruikersnaam voer je een domeinnaam uit je pakket in. Voer vervolgens het hoofdwachtwoord van het pakket in en druk op ENTER.

command_line


Een overzicht van de belangrijkste unix-commando's

Let bij het invoeren van Unix-commando’s en parameters op hoofdletters en kleine letters.

OpdrachtUitleg
catMet dit commando bekijk je de inhoud van bestanden. De output wordt op het scherm getoond of kan naar een ander bestand worden geschreven. Bijvoorbeeld: cat bestandsnaam toont de inhoud van het bestand op het scherm. cat file1> file2 kopieert de inhoud van bestand 1 naar bestand 2 en maakt het bestand 2 indien nodig nieuw aan. Als de inhoud van bestand 1 aan de inhoud van bestand 2 moet worden toegevoegd, gebruik je >> in plaats van >
cd(change directory)
Met deze opdracht wissel je van map. Om naar een subdirectory te gaan, voer je cd mapnaam in. Om naar een bovenliggende map te gaan, voer je cd .. in. Er moet een spatie tussen cd en .. staan. Druk na elke opdracht op de Enter-toets
chmod(change mode)
Met dit commando wijzig je de machtigingen van een bestand. De commandostructuur is: chmod rechten bestandsnaam Er kunnen verschillende toegangsrechten voor verschillende gebruikers worden ingesteld, zoals r (read), w (schrijven) en x (uitvoeren) voor u (gebruiker), g (groep) en o (andere). Als alternatief voor deze symbolen kun je een octaal getal gebruiken om de rechten in te stellen (bijv. 755)
cp(copy)
Met deze opdracht kun je bestanden kopiëren. Bijvoorbeeld: cp bestandsnaam mapnaam
diffMet deze opdracht kun je twee bestanden te vergelijken. Je krijgt de regels te zien die verschillend zijn in de twee bestanden. diff bestand1 bestand2
du(disk usage)
Dit commando toont de schijfruimte die mappen en bestanden innemen, in blokken van 512 bytes. De commandostructuur is: du [command-parameters] [naam] De belangrijkste parameters zijn: -s toont alleen de totale som -atoont degrootte van elk bestand afzonderlijk -r ook verborgen of onleesbare directory's en bestanden worden meegeteld. Als geen bestandsnaam of directory met [naam] is gespecificeerd, wordt de huidige directory gebruikt
env(environment)
Dit commando toont de omgevingsvariabelen op onze server, zoals de tijdzone, de huidige actieve shell en het gebruikte besturingssysteem. Deze informatie is voor sommige CGI-scripts van belang
exit of logoutMet deze commando's kun je de SSH-sessie beëindigen

gtar
Met deze opdracht kun je bestanden of mappen archiveren. Je kunt meer bestanden en directory's combineren in een enkel bestand. De opdracht is als volgt: gtar [opdrachtparameters] bestand1 [bestand2, ..., bestandN] / map1 [map2, ..., mapN] Een duidelijke lijst van alle geldige parameters kan worden verkregen met: gtar – help|more
gzipMet deze opdracht kun je bestanden comprimeren en uitpakken. De opdracht is als volgt: gzip [parameter] bestandsnaam Door het invoeren van gzip-h krijg je een overzicht van de geldige parameters Om een bestand uit te pakken, typ je: gzip-d bestandsnaam
idDit commando toont het identificatienummer (ID) van de gebruiker en de groep. Unix gebruikt de gebruikersklasse gebruiker (user), groep (group) en alle (others). id (Enter-toets)
ls(list)
Dit commando toont de inhoud van een map. Voor ls zijn er tal van parameters. De commandostructuur is: ls [parameters] [mapnaam] De belangrijkste parameters zijn: -a (alle) toont alle bestanden, dus ook verborgen (= alle die beginnen met een punt) -f toont directories met / en uitvoerbare bestanden met een * -l (lang format) toont de inhoud van een map in een gedetailleerde vorm
mailHiermee open je het e-mailprogramma Mail
moreDit commando toont een bestand per pagina op het scherm. Om naar de volgende pagina te bladeren, gebruik je de spatiebalk. Scrollen per regel kan met de Enter-toets. Om een pagina terug te bladeren, typ je ‘b’
mkdirMet dit commando maak je een nieuwe map aan: mkdir mapnaam
mv (move)Met deze functie kun je een bestand verplaatsen of hernoemen: mv oude_bestandsnaam doelmap/nieuwe_bestandsnaam of mv oude_bestandsnaam nieuwe_bestandsnaam of mv oude_bestandsnaam doelmap/oude_bestandsnaam
perl of perl5Met deze opdracht start Perl.
pwd(print working directory)
Dit commando toont de map, waarin je op dat moment bent, op het scherm.
rm(remove)
Met deze functie kun je bestanden verwijderen: rm bestandsnaam
rmdir(remove directory)
Met deze functie kun je een map verwijderen als deze leeg is: rmdir mapnaam
sed (stream Editor)
Deze opdracht start de stream editor. Daarmee kun je bestanden via patroonherkenning (pattern matching) en vervangingen wijzigen.

sh
(bourne shell)
Dit commando start de Bourne shell.

sleep
Stopt het lopende programma gedurende de opgegeven tijd in seconden sleep aantal seconden
tcsh(th shell)
Dit commando start de th shell

Alternatieve manieren

Sommige Unix-bewerkingen, vooral de omgang met bestanden, kun je ook uitvoeren met een SFTP-programma. Denk hierbij aan het weergeven van een directory en het hernoemen en/of verwijderen van bestanden. Om bestanden te comprimeren en uit te pakken download je het bestand eerst naar je eigen computer. De uitgepakte bestanden kan je daarna weer uploaden.

Verdere informatie
Hulp bij het omgaan met Unix vind je bijvoorbeeld bij https://www.ias.edu/math/services/computing/unix-help.
Tip: Met het programma PuTTYgen heb je de mogelijkheid een speciale "sleutel" voor je domein te genereren, zodat je bij het inloggen via SSH of SFTP niet steeds je toegangsgegevens hoeft in te voeren.
Dit bestand wordt dan opgeslagen in een speciale map op je webruimte.

Zie ook het FAQ-artikel over dit onderwerp:

Hoe beveilig ik de SSH-dienst op mijn Linux-server?

$ ssh-keyscan gavin.rzone.de | ssh-keygen -l -f /dev/stdin
1024 SHA256:FEq+NKLciheDUUoeKGUxofLtx59sHMdxNai/I2zwBOk gavin.rzone.de (RSA)
256 SHA256:uBEcHvlYrltumYxZxLSAGLNWM1Tch91sAG7/kMvP6R0 gavin.rzone.de (ECDSA)
256 SHA256:yrt1ZYQO/YULXZ/IXS18adptcEBuDbszghxyfJut/RY gavin.rzone.de (ED25519)

$ ssh-keyscan gavin.rzone.de | ssh-keygen -E md5 -l -f /dev/stdin
1024 MD5:2a:7d:3a:04:bd:df:02:7f:05:4b:ea:8b:32:00:47:91 gavin.rzone.de (RSA)
256 MD5:70:87:7d:47:68:6d:b6:b3:bc:1c:3f:1d:d8:a5:d2:2d gavin.rzone.de (ECDSA)
256 MD5:5d:de:08:b4:a9:f8:80:d1:07:70:bc:ba:31:25:24:07 gavin.rzone.de (ED25519)
 
Heeft dit artikel je geholpen?