Je e-mail is verstuurd.

Advies voor veilige wachtwoorden

Sterke wachtwoorden zijn belangrijk voor het beveiligen van je account en je gegevens. Let daarom op de volgende tips bij de keuze van je wachtwoord.

Belangrijk bij de keuze van je wachtwoord:

 • Het wachtwoord moet minstens 10 tekens omvatten maar max. 128 tekens
 • Er moeten verschillende tekens, ook speciale tekens en hoofd- en kleine letters in opgenomen zijn
 • Het wachtwoord mag geen persoonlijke gegevens bevatten
 • Het mag geen woord zijn dat in een woordenboek te vinden is
 • Het wachtwoord mag nooit gelijk zijn aan je gebruikersnaam
 • Het moet bij het invoeren niet gemakkelijk herkenbaar zijn
 • Het wachtwoord dient direct gewijzigd te worden als de mogelijkheid bestaat dat het bij anderen bekend is geworden

Goede wachtwoorden...

 • Bevatten hoofdletters en kleine letters
 • Bevatten getallen en speciale (lees-)tekens
 • Zijn gemakkelijk te onthouden, zodat ze niet opgeschreven hoeven te worden
 • Bestaan in het ideale geval uit minstens 8 tekens

Voorbeelden van onveilige wachtwoorden

 • Eigen naam (eigennamen in het algemeen)
 • Naam van de partner, ouders, kinderen, kleinkinderen, etc.
 • Naam van een huisdier
 • Woorden die in een woordenboek te vinden zijn
 • Telefoonnummer of geboortedatum
 • Autokenteken of pin-code
 • Persoonlijke data (bijv. sterrenbeeld, hobby, etc.)
 • Gemakkelijk te typen opeenvolgingen van tekens (zoals "qwerty" of "asdf1234")

Regels voor de omgang met wachtwoorden:

 • Elke gebruiker, medewerker, dienst, etc. moet een eigen individueel wachtwoord hebben
 • Wachtwoorden moeten eens per 6 maanden of vaker veranderd worden
 • Vooraf ingestelde wachtwoorden moeten bij het eerste gebruik absoluut gewijzigd worden
 • Het gebruik van oude wachtwoorden moet worden vermeden
 • Wachtwoorden niet opslaan in programmeerbare functietoetsen of in scripten
 • Wachtwoorden moeten niet worden opgeschreven en op de werkplek "verborgen" worden
 • Wachtwoordbestanden (in systemen) moeten extra beveiligd worden

Het gebruik van speciale tekens:
Bij het gebruik van speciale tekens moet zeker zijn, dat bij elke computer waarop het wachtwoord ingegeven wordt, dezelfde codetabel gebruikt wordt.

Er mogen geen €-tekens (Euro-tekens) in het wachtwoord staan, omdat het inloggen in de klantenlogin dan niet meer mogelijk is en het wachtwoord moet worden teruggezet.

Toegestane tekens zijn:

 • @
 • [
 • ]
 • ^
 • _
 • !
 • =
 • #
 • $
 • %
 • &
 • '
 • (
 • )
 • *
 • +
 • ,
 • -
 • .
 • /
 • :
 • ;
 • {
 • }
 • <
 • >
 • |
 • ~
 • ?
 • A-Z
 • a-z
 • 0-9
 • Leerzeichen
=
Heeft dit artikel je geholpen?