FAQ #567
Artikel editieren
Artikel weiterleiten

Het inrichten van MySQL-databasesIn je klantenlogin kan je gemakkelijk databases aanleggen.
Kies na het inloggen in je pakket het menupunt Databases en webspace en dan Databasebeheer. In het rechter venster verschijnt dan een pagina waar je databases kunt aanleggen:

Het inrichten van MySQL-databases-1.jpg

Klik op Database aanmaken om uw database aan te maken.
 
Je krijgt een bevestiging te zien waarin de databasenaam en gebruikersnaam worden genoemd. In het overzicht onderaan de pagina kan je een eigen wachtwoord voor de database aanmaken door de database te selecteren en te kiezen voor Wachtwoord wijzigen.
 

Het inrichten van MySQL-databases-2.jpg
 
Om toegang te verkijgen tot de database, kan je via SSH de commanderegelinterpreter "MySQL-monitor" gebruiken. Om vanuit je website een verbinding met de database te maken, gebruik je CGI-script.
Wij hebben de Database Interface (DBI) en de MySQL-module voor Perl voor u geïnstalleerd, zodat je ook met de programmeertaal Perl kunt werken.

PHP-toegang tot de MySQL-database:

Om verbinding te maken via PHP gebruik je het volgende adres van onze MySQL-server:
rdbms.strato.de.
Als wachtoord gebruik je het wachtwoord dat je in de klantenlogin hebt ingestelt voor deze database.

Een connect in PHP kan er dan als volgt uitzien, waarbij DBxxxx, DB-gebruikersnaam en het wachtwoord door je eigen gegevens moeten worden vervangen:
$dbh = mysql_connect("rdbms.strato.de", "DB-gebruikersnaam", "wachtwoord");
$query = "use DBxxxx";
if (!mysql_query($query, $dbh)) die("Databank bestaat niet. n");


SSH-toegang tot de MySQL-database
Via de commandoregelinterpreter "MySQL-monitor" kan je per SSH toegang verkrijgen tot de database. Start je SSH-programma. en maak verbinding met de "hostnaam" www.jestratodomein.eu ("www.jestratodomein.eu" moet door je eigen domeinnaam worden vervangen). 

Als de verbinding met de server is gemaakt, worden de loginnaam en wachtwoord gevraagd. Vul bij loginnaam "www.jestratodomein.eu" in en sluit af met "Enter." Als wachtwoord gebruik je masterwachtwoord.
Je ziet nu de cursor www.jestratodomein.eu>. Om de MySQL-monitor op te roepen, voer je de volgende opdracht in:

mysql -h rdbms -u gebruikersnaam -p DB00
("gebruikersnaam" moet altijd worden vervangen door de gebruikersnaam van de database en "00" door het nummer van de database). .

Sluit af met Enter. Je wordt nu naar het wachtwoord gevraagd. Dat is het wachtwoord waarmee je ook inlogt in de klantenlogin, of dat je zelf aan de database hebt toegekend. Sluit af met Enter. Je krijgt nu de mededeling dat je je in de MySQL-monitor bevindt en ziet de cursor: mysql>.

Je kunt nu de gewenste MySQL-opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld SELECT: SELECT * FROM ADRESSEN om alle tabellen voor "adressen" te tonen. Als je dit voor de eerste keer doet, moeten eerst de tabellen voor de database aangelegd worden.
 
×