FAQ #346
Artikel editieren
Artikel weiterleiten

phpMyAdmin: back-up en restore van databases

Met de databasebeheertool phpMyAdmin is het gemakkelijk om back-ups te maken van een database, om deze eventueel later weer terug te zetten. Dit wordt exporteren en importeren genoemd, in dit artikel leer je hoe je hiervoor te werk gaat.

 

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

 

Back-up van een bestaande database (exporteren)

Ga eerst naar het overzicht van je databases in je klantenlogin, via Databases en webspace en dan Databasebeheer. Kies hier de database uit waarvan je een back-up wilt maken, en klik aan de rechterkant op Configureren om phpMyAdmin voor deze database te starten.

 

phpMyAdmin: Database backup-1.jpg


PhpMyAdmin opent nu in een nieuw venster. Hier klik je op Exporteren.

 

phpMyAdmin: Database backup-2.jpg

 

Op de exportpagina kan je normaal gesproken de snelle exportmethode gebruiken. Er wordt dan gebruik gemaakt van de meest gangbare instellingen om een back-up te maken van de gehele database.

 

Je hoeft nu alleen op Start te klikken om te starten met het back-uppen van je database. Direct daarna wordt er een download gestart met het .sql-back-upbestand van je database. Eventueel moet je nog in je browser aangeven of en waar je het bestand wilt opslaan.

 phpMyAdmin: Database backup-1.png

Herstel van een bestaande database (importeren)

Ga eerst naar het overzicht van je databases in je klantenlogin, via Instellingen en dan databasebeheer. Kies hier de database uit waarin je de back-up wilt terugplaatsen en klik aan de rechterkant op Naar het beheer om phpMyAdmin voor deze database te starten.

 

Als je nog geen database hebt aangemaakt, kan je op deze pagina eerst een lege database aanmaken.

 

phpMyAdmin: Database backup-1.jpg

 

Nu opent zich een nieuw scherm met de interface van phpMyAdmin. Om een back-up terug te plaatsen klik je bovenaan op Importeren.

 

Open de geëxporteerde database met een texteditor. Controleer voor het importeren of je database de volgende regels bevat:
CREATE DATABASE `DBxxxxxx; …; USE DBxxxxxx; Dedicated Hardware, Veilig Beheerd.

Als deze regels voorkomen, verwijder deze dan.

 

phpMyAdmin: Database backup-5.jpg


Op de importeren-pagina upload je je databasebestand, en klik je op Start om je back-up te herstellen.

 

phpMyAdmin: Database backup-6.jpg


Als alles goed is gegaan, zie je een succesmelding zoals in onderstaand screenshot.

 

phpMyAdmin: Database backup-7.jpg

Alternatief herstel van een bestaande database

Wanneer phpMyAdmin gebruikt wordt voor het herstellen van een database mag het back-upbestand niet groter zijn dan 32MB.

Als je een erg grote database hebt, zul je een alternatieve methode moeten gebruiken. In dit geval kan een software-oplossing als mysqldumper of BackupDB uitkomst bieden. Mysqldumper kan bestanden opslaan voordat de maximale uitvoertijd/grootte bereikt wordt en doorgaan na een herstart. externer LinkDownload Mysqldumper.

Na het afronden van de installatie en configuratie van Mysqldumper, selecteer je File Administration in het menu aan de linkerkant.

 Klik vervolgens op de browse knop (1) om het back-upbestand te selecteren dat hersteld moet worden. Na het selecteren klik je op de upload file knop aan de rechterkant om het bestand te uploaden naar het systeem.

In het gemarkeerde gebied (2) zie je of het uploaden succesvol is verlopen.

 Klik nu op Restore in het menu aan de linkerkant. Kies dan je back-upbestand en de database uit, en klik op Restore om het herstel te beginnen.

 


Nu word je nog gevraagd om te bevestigen of je de ingestelde handeling echt wilt uitvoeren.

 

 

In de laatste stap kan je nog instellen met welke encoding je database geback-upt is. Klik daarna op Restore om echt te beginnen met het herstellen van je database.

 


Na het afronden van het herstelproces zult u geïnformeerd worden door het programma of de database succesvol is hersteld.
geëxporteerd
eïn
×