Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #2070

Hoe installeer ik Joomla bij STRATO?


Joomla is een gratis verkrijgbaar content management systeem (CMS) die onder de General Public Licence (GNU) vrijgegeven wordt. Joomla onderscheidt zich door de eenvoudige bedienwijze en de flexibiliteit die geboden wordt. In dit artikel wordt de handmatige installatie van Joomla beschreven.

Hinweis Tip: Via Website-apps kan de installatie van Joomla automatisch doorgevoerd worden.
Wat is website-apps en welke applicaties kan ik daarmee installeren?

Joomla vereist PHP versie 4.3.10 of hoger en een MySQL databank. Installatie is bij STRATO mogelijk vanaf het PowerWeb pakket, en uiteraard ook op eigen (virtuele) servers.

Let erop dat STRATO SpeedPlus alleen PHP 5.2 of hoger ondersteunt.

Om Joomla te installeren is het noodzakelijk dat u de installatiebestanden op uw webruimte plaatst. Wij adviseren deze bestanden te downloaden van Joomla.org.

Voordat u met de feitelijke installatie begint raden we aan de volgende zaken te controleren:

U kunt een FTP-verbinding met uw webruimte maken
U heeft minstens een MySQL database aangelegd en u bent op de hoogte van de logingegevens
U heeft minstens 15 MB vrije opslagruimte op uw webruimte

Omdat het installatiepakket in de meeste gevallen een .zip bestand is, pakt u deze op uw lokale computer uit. De uitgepakte data uploadt u vervolgens met een FTP-programma naar uw webruimte. Het uploadproces zal afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding enkele minuten in beslag nemen.

Na het succesvol uploaden van de installatiebestanden roept u het volgende adres op:

http://www.domeinnaam.nl/ (in de plaats van domeinnaam.nl geeft u uw eigen domeinnaam op)

Wanneer u de bestanden in een aparte map heeft geplaatst op uw webruimte, pas dan het adres aan. Bijvoorbeeld: u heeft de bestanden geupload in een map genaamd /joomla, dan luidt het juiste adres http://www.domeinnaam.nl/joomla.

Bij ingave van het juiste adres wordt automatisch de installatieassist gestart:Kies de gewenste taal en klik op de "next" knop.

Tijdens de volgende stap wordt de installatiecontrole gedaan. Gebruikers van STRATO hostingpakketten (vanaf PowerWeb) hoeven hier in de regel geen wijzigingen door te voeren omdat uw pakket reeds juist geconfigureerd is. Bij de installatie op een eigen server kan het voorkomen dat u wijzigingen in uw serverconfiguratie moet doorvoeren.Wanneer alle punten met "yes" gemarkeerd zijn, klik dan op "next"

Opmerking:
de punten voor de aanbevolen instellingen in het onderste gedeelte moeten niet verplicht overeenkomen. hier is een latere aanpassing nog mogelijk.

Bij stap 3 van de installatieprocedure worden nogmaals de licentieovereenkomsten van de GNU General Public Licence getoond, met de "next" knop kan naar de volgende installatiestap verder gegaan worden. Neem voor dit punt de gegevens van de MySQL database die u heeft aangelegd bij de hand.Voor hostingklanten

Servernaam: rdbms.strato.de
Gebruikersnaam: U123456
Wachtwoord: xxxxxx
Databasenaam: DB123456


Gebruikers van onze hostingpakketten hebben de mogelijkheid deze gegevens in de klantenlogin onder het menupunt databasebeheer nog eens na te kijken.

Serverklanten hebben in de regel de mogelijkheid de informatie over MySQL databases op hun server in te zien op het administratiepaneel (bijvoorbeeld Plesk).

Na het ingeven van de gegevens kunt u op "next" klikken.

Bij een foutieve ingave van de gegevens zal er een foutmelding getoond worden: Unable to connect to the database: Could not connect to MySQL. Dit wil zeggen dat er geen verbinding gemaakt kon worden met de database. Controleer of de toegangsgegevens voor de database correct zijn ingevoerd.

In de volgende stap van de installatie kan FTP-geconfigureerd worden. Deze FTP-laag biedt een alternatieve methode voor de upload van modules/componenten. Deze optie is momenteel alleen te gebruiken door klanten met een eigen server.
Hostingklanten hebben de mogelijkheid om nieuwe modules en plugins direct via hun reguliere FTP-toegang ook Joomla te installeren. Kies voor de optie "no" en ga door.Geef de noodzakelijk data op in de opgegeven velden. Let op een juiste schrijfwijze van uw mailadres en noteer uw administrator-wachtwoord.

Nieuwe gebruikers van Joomla raden we aan de voorbeeldgegevens te installeren, deze maken het makkelijker te eerste stappen in Joomla te ondernemen. In de volgende stap wordt de installatie van Joomla afgerond. Het is noodzakelijk dat u middels uw FTP-toegang de map /installation van uw webruimte verwijderd. Pas nadat deze map verwijderd is kan het administratiepaneel opgeroepen worden.Nadat de map /installatie verwijderd is kunt u het punt ADMIN kiezen en inloggen met de gebruikersnaam "admin" en het in stap 6 opgegeven wachtwoord.

De installatie van Joomla is hiermee afgesloten. U kunt nu beginnen in het administratiepaneel Joomla naar wens en behoefte aan te passen.

U kunt het adminstratiepaneel altijd bereiken onder het volgende adres:

http://www.domeinnaam.nl/administrator/

Hier is het wederom noodzakelijk om uw eigen domeinnaam in te geven en eventueel ook de map aan te geven waar Joomla geinstalleerd staat.

Hinweis Na de installatie is het nodig dat u de in Joomla vastgelegde systeempaden aanpast, omdat Joomla standaard de server-systeempaden gebruikt die beginnen met /mnt/. Door load-balancing kan het voorkomen dat uw hostingpakket verplaatst wordt naar een andere server, waardoor het pad onjuist kan worden. Gebruik hierom alleen de absolute paden die beginnen met /home/.

/home/strato/www/eerste_twee_letters_van_uw_domein/www.uwstratodomein.eu/htdocs/

Een uitvoerige uitleg over de absolute paden van uw hostingpakket kunt u in het volgende FAQ-artikel nalezen:
Absolute paden en locaties van tools

U kunt de vastgelegde paden vinden in het administratiepaneel onder het punt "configuration".

De log-map kunt u vinden onder het punt "system".

De Temp-map kunt vinden ondet het punt "server".

Let erop dat wij geen verdere ondersteuning kunnen bieden op het gebruik van Joomla. Het gaat hier om software die niet door STRATO is ontwikkeld. Voor verdere vragen over de configuratie van Joomla adviseren wij te zoeken op de officiele site van Joomla, www.joomla.org. Hier vindt u meer info over plugins, modules en wetenswaardigenden over het thema Joomla.

Verdere handige FAQ-artikelen over dit thema:
Het inrichten van MySQL-databases
Wachtwoord vergeten voor FTP-toegang

×