Je e-mail is verstuurd.

Wat is Veracrypt en hoe kan ik het gebruiken?


Veracrypt is met GNU/GPL-licentie vrij beschikbare software voor het versleutelen van harde schijven of bestanden. De versleuteling gebeurt hierbij automatisch op het door u vastgelegde station of in het bestand. In dit artikel beschrijven wij hoe u de software kunt gebruiken en daar eventuele veiligheidshiaten kunt afsluiten.

In dit artikel kunnen de omvangrijke mogelijkheden van de software niet volledig worden beschreven. Lees voor gedetailleerde informatie a.u.b. ook de documentatie van de software (Engels).

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Download en installatie
Download bij de eerste stap de software, extraheer de bestanden en installeer deze op uw pc. Er zijn voor het gebruik van de software administratorrechten nodig.
Station aanmaken
Maak een versleuteld station door te klikken op Create Volume.  Het station kan een harde schijf of een nieuw bestand c.q. container zijn, waarvan u de grootte tijdens het verloop vrij kunt vastleggen.

Houd a.u.b. rekening met het volgende: Als u een aanwezig bestand selecteert, wordt de inhoud overschreven en vervangen door het gemaakte station.

In ons voorbeeld kiest u een bestand (een container) door te klikken op Select (Container-)File.  Als type kunt u vastleggen of u een normaal station (Standard Volume) of een verborgen station (Hidden Volume) wilt aanmaken.


Hidden volume
Een verborgen (Hidden) station kan uitsluitend in een reeds bestaande Veracrypt container worden aangemaakt. Het verborgen station is onzichtbaar en kan maximaal de grootte van het originele TrueCrypt station omvatten. Hiertoe kent u het verborgen station nog een wachtwoord toe. Het hidden volume heeft als voordeel dat een gedwongen uitgave van het TrueCrypt-wachtwoord niet ertoe leidt dat uw gegevens kunnen worden ingezien.

In ons voorbeeld kiezen wij een normaal station (standard volume).

U kunt kiezen uit verschillende methoden van versleuteling. Hoe complexer de versleutelingsmethode wordt gekozen, des te hoger wordt de vereiste pc-capaciteit.

In het voorbeeld is een bestand met de naam "Container" met een grootte van 1 Gigabyte aangemaakt. De maximale grootte van de containers hangt af van het bestandssysteem. FAT32 staat een grootte van maximaal 4 Gigabyte toe.

Het pad naar het versleutelde station is gemaakt en u kunt het station vervolgens van een wachtwoord voorzien. Er wordt geadviseerd een wachtwoord van ten minste 20 tekens toe te kennen.

Kies een vrij beschikbare stationletter. Het bestand wordt vervolgens met deze stationletter gekoppeld (Mounted).

Ter verhoging van de veiligheid is de mogelijkheid beschikbaar een met muisbewegingen geproduceerde sleutel te genereren, die gebruikt wordt bij de formattering van het station (bijvoorbeeld FAT32).

Voor zover er geen ander station moet worden aangemaakt, eindigt u met Exit.


Station versleutelen
Roep het programmaoppervlak op en kies de button Select File (of Select Device, als een harde schijf is gekozen). Roep de door u aangemaakte container op door te klikken op Openen.

Het pad naar uw station staat nu in het desbetreffende veld. Klik op één van de beschikbare stationsletters op de lijst. Met deze letter wordt het versleutelde station geladen. Klik vervolgens op Mount (koppelen).

Voor de portable Veracrypt versie moet om te koppelen (mounten) een driver worden geladen. Deze vereist administratierechten op de pc.

Er wordt aan u gevraagd om het door u toegekende wachtwoord in te voeren. Het station is nu bereikbaar op de gewenste stationsletter.

In de Windows-Explorer krijgt u het station als lokale gegevensdrager te zien en kan het als zodanig worden gebruikt. Alle in het station opgenomen bestanden zijn versleuteld opgeslagen.


Veracrypt met HiDrive gebruiken
U moet uw HiDrive account als netstation hebben gekoppeld om uw gegevens versleuteld op een HiDrive account te kunnen opslaan.

Hoe kan ik STRATO HiDrive als netwerkschijf koppelen?

Maak een Veracrypt container en sla deze op in de gewenste HiDrive-directory. TrueCrypt biedt de mogelijkheid meegroeiende (dynamische) containers aan te maken. U hoeft daardoor niet de gehele grootte van uw HiDrive station als containergrootte aan te geven.

Houd er in deze samenhang rekening mee dat de meegroeiende container niet automatisch kleiner wordt, als u gegevens eruit verwijdert. Andere nadelen zijn een kleinere performance en de onmogelijkheid om verborgen stations aan te maken.


Als u de – eventueel dynamische - container op uw HiDrive station hebt opgeslagen, kunt u de container koppelen met Veracrypt (mounten). Hiervoor kunt u een beschikbare stationsletter kiezen. Alle op dit station opgeslagen gegevens zijn versleuteld tegen toegang beveiligd. In de Windows-Explorer wordt het station aangegeven als lokale gegevensdrager.Heeft dit artikel je geholpen?
Info: e5cd56f52022d3f9ce087a5b1eddc863d9a33738