Je e-mail is verstuurd.

HiDrive apparaatback-up bij Windows


Met HiDrive kun je heel eenvoudig een back-up maken van de belangrijkste gegevens op je Windows-pc. Mocht er dus ooit iets misgaan met je pc, dan blijven de gegevens bewaard. Deze kun je vervolgens eenvoudig terugzetten. In dit artikel lees je hoe je een back-up maakt en hoe je deze weer terugzet.


Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Ga eerst in HiDrive naar de back-upinstellingen. Dit doe je door met de rechter muisknop op het icoontje te klikken en ‘Instellingen’ te kiezen. Vervolgens ga je naar het tabblad ‘Apparaatback-up’. Hier zie je een overzicht van eerder gemaakte back-ups. Ook kun je een nieuwe back-up aanmaken.

HiDrive apparaatback-up bij Windows-1.png

Back-up aanmaken

Heb je nog geen back-up aangemaakt? Ga dan naar de back-upinstellingen en stel daar in wat je wilt back-uppen, en met welk interval.

HiDrive apparaatback-up bij Windows-2.png

Het interval kun je configureren bij het back-upplan. De standaardinstelling is een handmatige back-up, maar je kunt ook een automatische, dagelijkse back-up instellen. Is de computer op het ingestelde tijdstip niet bereikbaar? Dan start de back-up op het eerstvolgend mogelijke tijdstip.


Je kunt desgewenst een naam aan de back-up toekennen. Standaard is dit de computernaam. Als je van meerdere apparaten een back-up maakt, houd je dankzij deze namen het overzicht.


In de volgende stap bepaal je welke mappen je wilt back-uppen. Je selecteert deze in het overzicht van schijven en mappen. Het selecteren van individuele bestanden is niet mogelijk.


Let op: Je kunt maar één back-up per DeviceID maken (dus per apparaat en per Windows-gebruiker). Back-uprevisies zijn niet mogelijk. Wel kun je met één HiDrive account back-ups van meerdere pc’s maken.


Verwijderde bestanden ook uit back-up verwijderen

Schakel je de optie ‘Verwijderde bestanden ook uit back-up verwijderen’ in? Dan worden bestanden die je op je pc hebt verwijderd ook automatisch uit de back-up verwijderd bij de eerstvolgende synchronisatie. Standaard is deze optie uitgeschakeld. Lokaal verwijderde bestanden blijven dan bewaard in je back-up en kunnen teruggezet worden, bijvoorbeeld als je per ongeluk een bestand op je pc hebt verwijderd.


We raden je aan om deze optie alleen in te schakelen als je ruimte op je HiDrive wilt vrijmaken en zeker weet dat lokaal verwijderde bestanden ook op je HiDrive moeten worden gewist.

Statusweergave

Als een back-up wordt aangemaakt, wordt de voortgang van deze back-up getoond. Zo is duidelijk hoeveel tijd de back-up nog in beslag neemt. De back-up begint met de kleinste bestanden, de grootste bestanden worden als laatste verwerkt.


Als je een apparaatback-up maakt, zie je de actuele status van de back-up in de software. Deze gegevens worden weergegeven:

  • Aantal bestanden (reeds geback-upt + totaal)
  • Bestandsgrootte (reeds geback-upt + totale grootte)


De voorbereiding van de back-up kan enige tijd duren, vooral als het om veel grote bestanden gaat.

HiDrive apparaatback-up bij Windows-3.png

Let op: Als je een apparaatback-up op je Windows-pc maakt, worden ook verborgen mappen en systeembestanden opgeslagen.
Heb je al bestanden opgeslagen in de back-up en zijn deze lokaal niet gewijzigd? Dan worden deze bestanden bij de volgende back-up overgeslagen. Op HiDrive staat overigens dezelfde mappenstructuur als op je lokale pc.

De back-up afbreken

Je kunt een back-up op elk moment afbreken. In het statusoverzicht van de back-up zie je de knop waarmee je de back-up afbreekt.


Na het afbreken blijven reeds geüploade bestanden bewaard, maar de back-up is uiteraard niet volledig. Als je op een later moment de back-up opnieuw start, controleert HiDrive welke bestanden nog ontbreken en slaat deze alsnog op.

Data terugzetten

Opgeslagen back-ups kun je terugzetten naar vergelijkbare apparaten. Dit betekent concreet dat je een Windows-back-up kunt terugzetten naar een ander Windows-apparaat, maar niet naar bijvoorbeeld een Mac.


Een back-up selecteren

Heb je van meerdere Windows-apparaten een back-up aangemaakt? Dan zie je die in de lijst onder Bestaande back-ups. Bij elke back-up zie je bovendien gegevens als het tijdstip van de laatste back-up, de naam en de grootte.

HiDrive apparaatback-up bij Windows-1.png

In de mappenboom zie je alle opgeslagen mappen. Zolang er geen map is geselecteerd (dit is de standaardinstelling), is de knop ‘Terugzetten’ niet actief.

HiDrive apparaatback-up bij Windows-2.png

Als gebruiker kun je individuele mappen selecteren. Als je een reeds geselecteerde map weer deselecteert, gebeurt dat ook voor alle submappen ervan. De weergegeven opslagruimte past zich automatisch aan de selectie aan.


De opgeslagen data worden teruggezet naar een lokale map. Het ingestelde pad kun je wijzigen door op de knop ‘Selecteren’ te klikken en in het volgende venster een ander pad te kiezen.


Start de bewerking vervolgens door te klikken op ‘Terugzetten’.

Zo werkt het terugzetten

Alleen de nieuwe en gewijzigde bestanden in de geselecteerde mappen worden teruggezet uit de back-up. Dat is sneller en voorkomt dat je onnodig veel dataverkeer verbruikt.


Het terugzetten gebeurt op de achtergrond.


Is een bestand op je pc exact gelijk aan het bestand in de back-up? Dan wordt dit bestand niet opnieuw gedownload. Is het bestand verschillend? Dan wordt het overschreven met het bestand uit de back-up.


Tijdens het terugzetten krijgen de zojuist gedownloade bestanden een tijdelijke naam. Zodra het terugzetten is voltooid, krijgen ze weer hun oorspronkelijke naam.


Overigens is de knop ‘Back-up aanmaken’ tijdens het terugzetten grijs.

Let op: In de instellingen zie je de status van het terugzetten, inclusief een schatting van de resterende tijd.


Is er nog genoeg opslagruimte beschikbaar om de back-up terug te zetten? Dan krijg je hiervan een melding. Ook zie je in het menu een melding ‘Terugzetten is niet gelukt’.

Het terugzetten afbreken

Als gebruiker kun je het terugzetten afbreken. Gebruik hiervoor de desbetreffende knop in het statusoverzicht. Na het afbreken blijven reeds teruggeplaatste bestanden overigens behouden.

Kijk voor meer informatie ook in deze FAQ's:
Waar vind ik de apparaatback-up bij HiDrive?
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 3a773648d5694f318944295ac7b6aed143810abb