Je e-mail is verstuurd.

Zo eenvoudig verstuur je een nieuwsbrief met je STRATO Webshop

Newsletters zijn e-mails, die je aan al je klanten tegelijk kunt versturen. Daarin kun je de klanten attenderen op je producten, speciale aanbiedingen, etc. In de STRATO Webshop kun je newsletters creëren, bewerken, toewijzen aan klanten, product-informatie toevoegen etc.
Om een newsletter te bewerken en te versturen, navigeer je in het administratiegedeelte van je STRATO Webshop naar "Marketing", te vinden in de bovenste menubalk. Hier klik je in het volgende overzicht op de beschikbare marketing-instrumenten, danwel in het linker navigatiemenu op "newsletter-campagne".
Je bevindt je nu in het overzicht van alle gecreëerde newsletter-campagnes.
Een campagne stelt de samenvoeging van een groep van newsletters voor. In een campagne worden de algemene instellingen voor alle bijbehorende newsletters vastgelegd. Ook de geadresseerden voor de newsletter worden via de campagne beheerd, d.w.z. de geadresseerden krijgen alle newsletters die tot de betreffende campagne behoren. Technisch gezien melden de bezoekers van je website zich niet voor specifieke newsletters aan, maar voor newsletter-campagnes, waaruit dan willekeurige newsletters verstuurd kunnen worden.
Als eerste stap dien je dus om een campagne aan te leggen. Vul daarvoor in de lege tekstvelden "omschrijving" en "naam" de gewenste teksten in en klik vervolgens op "opslaan".
Zoals je in het volgende overzicht ziet, is je campagne nu gecreëerd. Standaard zijn nieuwe campagnes op "niet zichtbaar" ingesteld. Dit betekent dat je klanten in je shop geen mogelijkheid hebben om zich op een newsletter te abonneren. Dat een campagne op "niet zichtbaar" is ingesteld, kun je herkennen aan het grijze symbool voor de omschrijving.
Om een campagne "zichtbaar" te maken, plaats je voor de betreffende campagne een vinkje en kies je vervolgens uit het keuzemenu de optie "zichtbaar maken". Hier klik je op "uitvoeren".
Het grijze symbool voor de omschrijving wordt nu door een gekleurd symbool vervangen. Dit bevestigt dat de campagne nu in de shop te zien in. Je klanten kunnen zich nu op de newsletter abonneren.
Nadat je een nieuwe campagne hebt ingericht, kun je hiervoor nog enkel instellingen aanpassen, die daarmee voor alle bijbehorende newsletters gelden.
Klik daarvoor op de omschrijving van de campagne. Nu bevind je je in het detail-overzicht van deze campagne.
Wanneer je nu op het tabblad "algemeen" klikt, dan wordt daarop het menu weergegeven.
Hier kun je enkele instellingen wijzigen, die dan voor alle newsletters gelden, die onder deze campagne vallen. Je kunt enkele velden ook leeg laten, zodat de betreffende instelling bij iedere newsletter binnen deze campagne apart aangepast kunnen worden.
Voor een uitgebreidere omschrijving van de verschillende invoer-velden klik je op het "boek-symbool" op het tabblad "algemeen". Je wordt dan naar het betreffende thema in het STRATO Webshop handboek verwezen.
Zodra je de instellingen hebt gewijzigd, klik je op "opslaan" en vervolgens op het tabblad "geadresseerden".
Hier worden alle personen weergegeven, die zich reeds voor de campagne hebben aangemeld. Wanneer je een nieuwe campagne inricht is deze lijst nog leeg.
Je hebt nu ook de mogelijkheid om contacten handmatig in te voeren, door de betreffende gegevens in de velden "naam" en "e-mail" in te voeren en vervolgens op "opslaan" te klikken.
Alternatief kun je ook geadresseerden toevoeren door op de link "klanten uit het archief toevoegen" te klikken. Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk, dat je reeds klanten in het archief heeft opgeslagen.
Heb je reeds klanten voor de newsletter aangemeld, wordt d.m.v. een symbool voor de naam aangegeven, dat deze klant ook voor de newsletters van deze campagne is aangemeld.
Indien voor de naam een ander symbool staat heeft de klant deze campagne afbesteld. Dergelijke klanten worden niet automatisch uit de lijst verwijderd, maar blijven met dit alternatieve symbool in de lijst aanwezig. Hierdoor kan je een indruk vergaren van hoe tevreden je klanten zijn met de newsletters van deze campagne.
Je kunt de status "geabonneerd" of "afbesteld" van een klant handmatig wijzigen door een vinkje te plaatsen voor de naam van de klant en vervolgens in het keuzemenu de betreffende optie uitkiezen. Op deze manier kun je klanten ook eenvoudig uit de lijst verwijderen.
Je hebt inmiddels een campagne ingericht, algemene instellingen bepaald en een overzicht gekregen van het beheer van de geadresseerden.
Je kunt nu beginnen met het creëren van een newsletter:
Klik daarvoor op het tabblad "newsletter". Op de volgende pagina worden alle bestaande c.q. verzonden newsletters weergegeven. Indien je een nieuwe campagne hebt gecreëerd is deze lijst uiteraard nog leeg. Een nieuwe newsletter kun je maken door in de lege tekstvelden "omschrijving" en "naam" de gewenste gegevens in te voeren, en vervolgens op "opslaan" te klikken. De newsletter wordt vervolgens in de lijst weergegeven en kan worden bewerkt en verzonden. Klik hiervoor op de omschrijving van de newsletter. Dit brengt je naar een detail-overzicht, waar je de newsletter direct in het grote invoervenster kan vormgeven. Wanneer je geen ervaring met HTML-code hebt, kun je met behulp van de WYSIWYG-editor werken.
Klik daarvoor op het kleine "tabel"-symbool boven het hoofd-venster (links naast het woord "inhoud").
Naast de eigenlijke inhoud van de newsletter kun je in dit menu ook enkele andere instellingen rondom de newsletter aanpassen. Voor een uitgebreidere uitleg over de betekenis van de verschillende invoer-velden en functies kun je het online-handboek van de STRATO Webshop bekijken.
Klik daarvoor op het kleine "boek-symbool" op het tabblad "algemeen". Nu wordt een nieuw venster geopend met de betreffende uitleg.
Hinweis Opmerking:
Wanneer je "producten en categoriën uit het archief" hebt ingevoegd, worden desbetreffende afbeeldingen in het tabblad "bijlagen" weergegeven.
Aparte bijlagen vanaf je harde schijf kunnen nog niet worden ingevoegd.
Nadat alle noodzakelijke instellingen zijn aangepast, kun je de newsletter:
  • Direct versturen;
  • Een tijdstip voor het automatisch versturen vastleggen;
  • Opslaan, zonder een tijdstip voor het automatisch versturen vast te leggen

Bovendien kun je een newsletter versturen aan het e-mailadres dat u bij de algemene instellingen van de campagne heeft aangegeven. Aan de hand van deze test-newsletter is te controleren of de vormgeving in de ontvangen e-mail overeenkomt met je wensen. Voor het versturen van de test-newsletter klik je op het symbool dat in de volgende afbeelding is weergegeven.

Mocht je de newsletter niet direct versturen, dan wordt in het overzicht van de campagne rechts in het veld "verzend-datum" het door jou aangegeven tijdstip of de tekst "geen verzend-tijdstip vastgelegd" weergegeven.
Achtung Belangrijk:
Let er op, dat je bij een te versturen newsletter niet twee keer op "versturen" klikt. Je kunt de newsletter na het versturen niet meer wijzigen. Mocht je een bepaald newsletter-ontwerp vaker willen gebruiken, dan kun je de newsletter voor het versturen dupliceren door in het overzicht van alle newsletters een vinkje te plaatsen voor de betreffende newsletter en vervolgens in het keuze-menu te optie "dupliceren" te kiezen en daarna op "uitvoeren" te klikken.
Heeft dit artikel je geholpen?