Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #310

Zo eenvoudig verstuur je een nieuwsbrief met je STRATO Webshop

 

Newsletters zijn e-mails, die u aan al uw klanten tegelijk kunt versturen. Daarin kunt u de klanten attenderen op uw producten, speciale aanbiedingen, etc. In de STRATO Webshop kunt u newsletters creëren, bewerken, toewijzen aan klanten, product-informatie toevoegen etc.
 
Om een newsletter te bewerken en te versturen, gaat u in het administratie-gedeelte van uw STRATO Webshop in de bovenste menubalk naar het punt "Marketing" en klikt in het volgende overzicht op de beschikbare marketing-instrumenten, danwel in het linker navigatiemenu op "newsletter-campagne".
U bevindt zich nu in het overzicht van alle gecreëerde newsletter-campagnes.

 

 

Een campagne stelt de samenvoeging van een groep van newsletters voor. In een campagne worden de algemene instellingen voor alle bijbehorende newsletters vastgelegd. Ook de geadresseerden voor de newsletter worden via de campagne beheerd, d.w.z. de geadresseerden krijgen alle newsletters die tot de betreffende campagne behoren. Technisch gezien melden de bezoekers van uw website zich niet voor specifieke newsletters aan, maar voor newsletter-campagnes, waaruit dan willekeurige newsletters verstuurd kunnen worden.
 
De eerste stap is dus, om een campagne aan te leggen. Vult u daarvoor in de lege tekstvelden "omschrijving"en "naam" de gewenste teksten in en klik vervolgens op "opslaan".

 

 

Zoals u in het volgende overzicht ziet, is uw campagne nu gecreëerd. Standaard zijn nieuwe campagnes op "niet zichtbaar" ingesteld. Dit betekent dat uw klanten in uw shop geen mogelijkheid hebben, om zich op een newsletter te abonneren. Dat een campagne op "niet zichtbaar" is ingesteld, kunt u herkennen aan het grijze symbool voor de omschrijving.
Om een campagne "zichtbaar" te maken, plaatst u voor de betreffende campagne een vinkje, kiest vervolgens uit het keuzemenu de optie "zichtbaar maken" en klikt vervolgens op "uitvoeren".
Het grijze symbool voor de omschrijving wordt nu door een gekleurd symbool vervangen. Dit bevestigt, dat de campagne nu in uw shop te zien in. Uw klanten kunnen zich nu op de newsletter abonneren.
 
Nadat u een nieuwe campagne heeft ingericht, kunt u hiervoor nog enkel instellingen aanpassen, die daarmee voor alle bijbehorende newsletters gelden.
Klikt u daarvoor op de omschrijving van de campagne. U bevindt zich nu in het detail-overzicht voor deze campagne.
Wanneer u nu op het tabblad "algemeen" klikt, dan wordt het volgende menu weergegeven:

 

 

Hier kunt u enkele instellingen wijzigen, die dan voor alle newsletters gelden, die onder deze campagne vallen. U kunt enkele velden ook leeg laten, zodat u de betreffende instelling bij iedere newsletter binnen deze campagne appart kunnen aanpassen.
Voor een uitgebreidere omschrijving van de verschillende invoer-velden klikt u op het "boek-symbool" op het tabblad "algemeen". U wordt dan naar het betreffende thema in het STRATO Webshop handboek verwezen.
 
Zodra u de instellingen heeft gewijzigd, klikt u op "opslaan" en vervolgens op het tabblad "geadresseerden".
Hier worden alle personen weergegeven, die zich reeds voor de campagne hebben aangemeld. Wanneer u een nieuwe campagne inricht, dan is deze lijst nog leeg.
U heeft nu ook de mogelijkheid om personen handmatig in te voeren, door de betreffende gegevens in de velden "naam" en "e-mail" in te voeren en vervolgens op "opslaan" te klikken.
Alternatief kunt u ook geadresseerden toevoeren door op de link "klanten uit het archief toevoegen" te klikken. Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk, dat u reeds klanten in het archief heeft opgeslagen.

 

Voor zover u reeds klanten voor de newsletter heeft aangemeld, wordt d.m.v. een symbool voor de naam aangegeven, dat deze klant ook voor de newsletters van deze campagne is aangemeld.

 

 

Indien voor de naam een ander symbool staa, dan heeft de klant deze campagne afbesteld. Dergelijke klanten worden niet automatisch uit de lijst verwijderd, maar blijven met dit alternatieve symbool in de lijst aanwezig. Hierdoor krijgt u een indruk van hoe tevreden uw klanten zij met de newsletters van deze campagne.
U kunt het "geabonneerd"- of "afbesteld"-status van een klant handmatig wijzigen, door een vinkje te plaatsen voor de naam van de klant en vervolgens in het keuzemenu de betreffende optie uitkiezen. Op deze manier kunt u klanten ook eenvoudig uit de lijst verwijderen.
 
U heeft inmiddels een campagne ingericht, algemene instellingen bepaald en een overzicht gekregen van het beheer van de geadresseerden.
 
U kunt nu beginnen met het creëren van een newsletter:
 
Klikt u daarvoor op het tabblad "newsletter". Op de volgende pagina worden alle bestaande c.q. verzonden newsletters weergegeven. Indien u een nieuwe campagne heeft gecreëerd, dan is deze lijst uiteraard nog leeg. Een nieuwe newsletter kunt u maken door in de lege tekstvelden "omschrijving" en "naam" de gewenste gegevens in te voeren en vervolgens op "opslaan" te klikken. De newsletter wordt vervolgens in de lijst weergegeven en kan bewerkt en verzonden worden. Klikt u hiervoor op de omschrijving van de newsletter. Dit voert u naar een detail-overzicht. Hier kunt u de newsletter direct in het grote invoervenster vormgeven, of wanneer u geen ervaring heeft met HTML-code, dan kunt u met behulp van de WYSIWYG-editor werken.

 

 
Klikt u daarvoor op het kleine "tabel"-symbool boven het hoofd-venster (links naast het woord "inhoud").
Naast de eigenlijke inhoud van de newsletter kunt u in dit menu ook enkele andere instellingen rondom de newsletter aanpassen. Voor een uitgebreidere uitleg over de betekenis van de verschillende invoer-velden en functies kunt u het online-handboek van de STRATO Webshop bekijken.
Klikt u daarvoor op het kleine "boek-symbool" op het tabblad "algemeen". Nu wordt een nieuw venster geopend met de betreffende uitleg.
 
Hinweis Opmerking:
Wanneer u "producten en categoriën uit het archief heeft ingevoegd", dan worden de betreffende afbeeldingen op het tabblad "bijlagen" weergegeven.
Apparte bijlagen vanaf uw harde schijf kunnen nog niet worden ingevoegd.
 
Nadat u alle noodzakelijke instellingen heeft aangepast, kunt u de newsletter:
 
  • Direct versturen;
  • Een tijdstip voor het automatisch versturen vastleggen;
  • Opslaan, zonder een tijdstip voor het automatisch versturen vast te leggen
 

Bovendien kunt u een newsletter versturen aan het e-mailadres, dat u bij de algemene instellingen van de campagne heeft aangegeven. Aan de hand van deze test-newsletter kunt u controleren of de gecreëerde vormgeving in de daadwerkelijke e-mail overeenkomt met uw wensen. Voor het versturen van de test-newsletter klikt u op het symbool dat in de volgende afbeelding is weergegeven.

 

Mocht u de newsletter niet direct versturen, dan wordt in het overzicht van de campagne rechts in het veld "verzend-datum" het door u aangegeven tijdstip of de tekst "geen verzend-tijdstip vastgelegd" weergegeven.
 
Achtung Belangrijk:
Let op, dat u bij een te versturen newsletter niet twee keer op "versturen" klikt en dat u de newsletter na het versturen niet meer kunt wijzigen. Mocht u een bepaald newsletter-ontwerp vaker willen gebruiken, dan kunt u de newsletter voor het versturen dupliceren, door in het overzicht van alle newsletters een vinkje te plaatsen voor de betreffende newsletter en vervolgens in het keuze-menu te optie "dupliceren" te kiezen en daarna op "uitvoeren" te klikken.
×
Heeft dit artikel je geholpen?    ja / nee