Je e-mail is verstuurd.

De AVG: wat handelaren moeten weten

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in werking. Hierin staat waarop bedrijven moeten letten rondom het thema gegevensbescherming. Ook webwinkels ondervinden de gevolgen van de veranderingen en moeten actief stappen ondernemen om aan de nieuwe bepalingen te voldoen.

Op dit moment wordt het publiek zich steeds meer bewust van het belang van gegevensbescherming. Veel consumenten vragen zich af wie hun gegevens eigenlijk verzamelt, waarom hun gegevens worden opgeslagen en wat er precies mee gebeurt.

Met de AVG wil de Europese Unie de Europese wetgeving harmoniseren. Hierin is vastgelegd hoe binnen de EU persoonsgegevens verzameld mogen worden, en hoe deze beschermd worden. Sinds 25 mei 2018 moeten organisaties ervoor zorgen dat zij werken in overeenstemming met de AVG.

Hoe kan ik mijn privacybeleid bijwerken?

Elke online-shop moet een privacybeleid bevatten. In dit beleid moet worden aangegeven welke persoonlijke gegevens van bezoekers en klanten door de online-shop worden verwerkt. In je privacybeleid kun je ook specificeren hoe externe aanbieders omgaan met de gegevens uit je shop.

Standaard bevatten alle STRATO shops een pagina voor het privacybeleid, waaraan je alleen de tekst van jouw beleid hoeft toe te voegen.

Waar moet ik als webwinkelier nog meer rekening mee houden?

Als handelaar ben je er volgens de AVG-bepalingen verantwoordelijk voor dat je aan de nieuwe bepalingen voldoet. Als leverancier van je shopsoftware kan en mag STRATO enkel technische bijstand verlenen. Wij mogen geen juridisch advies geven.

Wanneer mag ik klantgegevens verwerken?

Voor jou als handelaar is het belangrijk om te weten dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin de expliciete toestemming van je klanten voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens niet per se noodzakelijk is. Dit is in het algemeen het geval indien de betreffende gegevens van belang zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst. Je mag als handelaar dus de klantgegevens verwerken die nodig zijn om zaken te doen in je online-shop. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het doorgeven van het adres van de klant aan logistieke dienstverleners. Om deze gegevens echter voor andere doeleinden te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven), heb je de uitdrukkelijke toestemming van de klant nodig.

De toestemming voor het verdere gebruik van klantgegevens mag niet in de eerste plaats een voorwaarde zijn voor het aangaan van een contractuele overeenkomst. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een klant te verplichten zich te abonneren op een nieuwsbrief door dit een vereiste te maken in het bestelproces.

Met welke rechten van mijn klanten moet ik rekening houden?

Als een klant je vraagt of en welke persoonlijke gegevens je hebt opgeslagen, moet je binnen een maand schriftelijk reageren.

Op verzoek van een klant ben je verplicht om eventuele onjuiste klantgegevens onmiddellijk te corrigeren. De klant heeft het recht om te vragen tot verwijdering van klantgegevens, vooral als de gegevens niet (langer) nodig zijn voor het eigenlijke doel, of in gevallen waarin de klant zijn goedkeuring intrekt. Deze mogelijkheid bestaat voor je klanten op elk moment, en je dient klanten hier expliciet op te wijzen.

Waar moet ik rekening mee houden als het gaat om gegevensbeveiliging?

De STRATO Webshops worden regelmatig en automatisch voorzien van de nodige updates. De datacenters waarin onze webshops worden gehost, zijn ISO-gecertificeerd en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van IT- en databeveiliging.

Wat moet ik weten om met andere dienstverleners samen te werken?

Handelaren maken in hun winkels vaak gebruik van de diensten van andere aanbieders. Indien dergelijke aanbieders namens jou persoonsgegevens verwerken, dien je een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de betrokken bedrijven en ervoor te zorgen dat zij AVG-conform werken.

Hoe zijn de STRATO Webshops voorbereid op de AVG?

Onze webshops voldoen al aan de hoogste veiligheidsstandaarden, en aan alle eisen van de AVG. Je kunt erop vertrouwen dat je shopsysteem geen hindernis vormt voor de naleving van de AVG-bepalingen.

Waar vind ik meer informatie over de AVG?

Bevoegde ondersteuning en rechtszekere verklaringen kun je verkrijgen bij Trusted Shops. Trusted Shops is specialist op het gebied van juridisch advies voor winkeliers.

Dit artikel bevat enkel juridische tips. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de volledigheid en nauwkeurigheid hiervan. Deze tekst dient niet ter vervanging van individueel juridisch advies.

Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 2cd3fa7a3c90bfb93b800bf31f1a2a2fcc126fa0