Je e-mail is verstuurd.

Wat kan ik doen met (publieke) IP-adressen in het cloud-panel?

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Publiek IP

In het cloud-panel zie je alle IP-adressen in een tabel onder Netwerk > Publiek IP-adres.

In deze tabel vind je de belangrijkste informatie over de afzonderlijke IP-adressen:

 • IP: IP-adres.
 • Status: huidige status van het IP-adres.
 • Reverse DNS: domein of subdomein dat als hostnaam is toegewezen.
 • Toegewezen aan: naam van de server of load balancer waaraan het IP-adres is toegewezen.
 • Datacenter: datacenter waarin het IP-adres kan worden gebruikt.

Om de gegevens van een IP-adres te bewerken, klik je op het IP-adres. Klik dan na de instelling op het potloodicoon.

Een IP-adres toewijzen aan een bestaande server

Je kunt een nieuw IP-adres dat door het systeem is aangemaakt, toewijzen aan een bestaande server.

Bestaande IP-adressen die nog niet aan een server zijn toegewezen, kun je:

 • toewijzen aan een server die je aan het aanmaken bent;

of

 • toewijzen aan een server die nog geen IP-adres heeft.

Log in op je cloud-panel. Daar kies je Infrastructuur > Servers.

 • Kies de gewenste server.
 • Klik op Netwerk > IP-adres toewijzen in het menu bovenaan.
  Er verschijnt een berichtvenster.
 • Selecteer het type IP-adres dat aan de server moet worden toegewezen.
 • Klik op Ja.

De server krijgt een IP-adres toegewezen van het gewenste type.

Een nieuw, extra IP-adres aan een server toewijzen

Zo voeg je een nieuw, extra IP-adres toe aan een server:

 • Log in op je cloud-panel. Daar kies je Infrastructuur > Servers.
 • Selecteer de gewenste server.
 • Klik op Netwerk > IP-adres toewijzen.
  Het venster Publiek IP-adres toewijzen wordt geopend.
 • Klik op Ja.

Het extra IP-adres wordt aan de server toegewezen.

.

Een publiek IP-adres aanmaken

Je kunt een publiek IP-adres aanmaken om de server via dat IP-adres vanaf internet te benaderen. Een publiek IP-adres is ook nodig om de server te monitoren met behulp van een monitoringbeleid.

 • Log in op je cloud-panel. Selecteer daar Netwerk > Publiek IP-adres.
Als je een IP-adres wilt toewijzen aan een bestaande server, moet je dit doen terwijl je het IP-adres aanmaakt. Wijs je het IP-adres niet onmiddellijk toe? Dan zal het alleen beschikbaar zijn voor een nieuw aangemaakte server. Het is niet mogelijk om aan een bestaande server achteraf een IP toe te wijzen.
 • Klik op Aanmaken.
 • Kies of je een IPv4- of IPv6-adres wilt aanmaken.
 • Selecteer een server waaraan je het nieuwe IPv4- of IPv6-adres wilt toewijzen. Als je het IP-adres niet wilt toewijzen, kies je Niet toegewezen. In dit geval blijft het IP-adres vrij en kan het op een later tijdstip aan een server worden toegewezen.
 • Optioneel kun je een Reverse DNS invoeren. Hiertoe klik je op Weergeven in het gedeelte Meer instellingen. Voer dan de Reverse DNS in die je wilt gebruiken.
 • Klik op Aanmaken.

IP-adres vrijgeven

ls je een reeds toegewezen IP-adres opnieuw wilt toewijzen, moet je dit vooraf vrijgeven.

 • Log in op je cloud-panel. Selecteer daar Netwerk > Publiek IP-adres.
 • Klik op het gewenste IP-adres.
 • Klik op Toegewezen > Vrijgeven aan de rechterkant.
  Er wordt een bevestigingsmelding weergegeven.
 • Klik op Ja.

Het IP-adres is weer beschikbaar. Het kan worden toegewezen aan een nieuwe server.

IP-adres verwijderen

Zo verwijder je een IP-adres:

 • Log in op je cloud-panel. Selecteer daar Netwerk > Publiek IP-adres.
 • Selecteer het IP-adres dat je wilt verwijderen.
 • Klik op Verwijderen.
 • Om het IP-adres te verwijderen, klik je op Ja.

Het IP-adres wordt verwijderd.

Een publiek IPv4-Adres op een windows-server toevoegen

Om de netwerkconfiguratie van je server aan te passen om een extra publiek IPv4-adres te gebruiken:

  • Log in op je server.
  • Open Configuratiescherm.
  • Klik op Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Adapterinstellingen wijzigen.
  • Klik met je rechtermuisknop op netwerk adapter.
  • Klik op Eigenschappen.
  • Klik op Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik vervolgens op Eigenschappen.
Om het huidige hoofd-IP-adres te behouden, moet je het eerst als een statisch adres invoeren.
  • Vul in het het veld IP-Adres: het huidige hoofd-IP-adres in.
  • Vul in het het veld Subnetmasker : 255.255.255.255 in.
  • Vul in het het veld Standardgateway: 10.255.255.1 in.
  • Vul in het het veld Voorkeurs-DNS-server: 212.227.123.16 in. Als Alternatief kun je de Nameserver 212.227.123.17 invoeren.
  • Klik op  Geavanceerd.
  • Bij de tab IP instellingen  klik je vervolgens op Toevoegen.
  • Vul in het veld IP-Adres: het extra ip-adres in.
  • Vul in het het veld Subnetmasker : 255.255.255.255 in.
  • Klik op Toevoegen.
  • Bevestig de invoer met OK.
Je kunt een waarschuwing krijgen dat de gateway zich in een ander subnet bevindt. Je kunt dit negeren. In dit geval volstaat het met JA te bevestigen dat de configuratie moet worden opgeslagen.
    De wijziging is toegepast. Dit kan een korte onderbreking van de remote desktop verbinding veroorzaken..
Als de server na de aanpassing niet bereikbaar is via het hoofd-IP-adres of het extra openbare IP-adres, kunt je je zich met de VNC-console aanmelden bij de server en correcties aanbrengen in de adapterinstellingen.
 
windows_server_toevoegen
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 04ba7e953d8fe9a4f010c99fa6dfa5ae2c80b064