Je e-mail is verstuurd.

Hoe voeg ik IP-adressen toe aan mijn servers?

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Een openbaar IPv4-adres toevoegen op een Windows-server

Voorwaarden:

 • Je hebt een extra, openbaar IPv4-adres toegewezen aan je server in het cloud-panel.
 • Je bent ingelogd op de server.
 • Zo wijzig je de netwerkconfiguratie van je server om een extra openbaar IPv4-adres te gebruiken:
 • Open het Configuratiescherm.
 • Klik op Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Adapterinstellingen wijzigen.
 • Klik met de rechtermuisknop op de netwerkadapter.
 • Klik op Eigenschappen.
 • Dubbelklik op Internetprotocol versie 4 (TCP / IPv4).
Wil je het huidige hoofd-IP-adres behouden? Dan moet je het eerst als statisch adres invoeren..
 • Voer in het veld IP-adres het huidige hoofdadres in.
 • In het veld Subnetmasker voer je deze waarde in: 255.255.255.255.
 • In het veld Default Gateway voer je deze waarde in: 10.255.255.1.
 • In het veld Preferred DNS-server voer je deze waarde in: 212.227.123.16. Je kunt ook de nameserver 212.227.123.17 invoeren.
 • Klik op Geavanceerd.
 • Klik in de sectie IP-adressen op Toevoegen.
 • Voer het extra IP-adres in het veld IP-adres in.
 • In het veld Subnetmasker voer je deze waarde in: 255.255.255.255.
 • Klik op Toevoegen.
 • Bevestig de nog openstaande dialogen met OK.

Je kunt een waarschuwing krijgen dat de gateway zich in een ander subnet bevindt. Deze waarschuwing mag je negeren. In dit geval hoef je alleen maar met JA te bevestigen dat de configuratie moet worden opgeslagen.

De wijziging wordt toegepast. Dit kan een korte onderbreking veroorzaken van de remote-desktopverbinding.

Is de server na de omschakeling niet toegankelijk via het hoofdadres of het extra publieke IP-adres? Log dan in op de server met de KVM-console.

Een openbaar IPv6-adres toevoegen op een Windows-server

Voorwaarden:

 • Je hebt in het cloud-panel een extra, openbaar IP-adres toegewezen aan je server.
 • Je hebt een IPv6-adres toegewezen aan de server en dit adres genoteerd.
 • Je bent ingelogd op de server als beheerder.
  Om de netwerkconfiguratie van de server aan te passen en zo een extra IPv6-adres te gebruiken, moet je eerst het IPv4-adres als statisch IP-adres configureren. Vervolgens kun je het IPv6-adres als extra IP-adres toevoegen. Deze wijziging doe je als volgt:
 • Open het Configuratiescherm.
 • Klik op Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Adapterinstellingen wijzigen.
 • Klik met de rechtermuisknop op de netwerkadapter.
 • Klik op Eigenschappen.
 • Dubbelklik op Internetprotocol versie 6 (TCP / IPv6).
 • Activeer de optie Gebruik het volgende IPv6-adres.
 • Voer in het veld IPv6-adres het aan de server toegewezen IPv6-adres in.
 • Klik in het veld Subnetprefixlengte. De lengte van de subnetprefix wordt dan automatisch ingevoerd.
 • Bevestig de nog openstaande dialoogvensters met OK.
Ook hier kun je een waarschuwing krijgen dat de gateway zich in een ander subnet bevindt. Wederom negeer je dit gewoon. Je hoeft alleen maar met JA te bevestigen dat de configuratie moet worden opgeslagen..

De wijziging wordt toegepast. De remote-desktopverbinding kan hierdoor kort worden onderbroken.

Is de server na de omschakeling niet bereikbaar is via het hoofdadres of het extra publieke IP-adres? Dan kun je inloggen op de server met de KVM-console en zo de configuratie controleren..

Publieke IPv4- en IPv6-adressen toevoegen op een Linux-server (CentOS 7 en CentOS 8)

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je extra publieke IPv4 en IPv6-adressen kunt toevoegen aan een server waarop CentOS 7 of CentOS 8 is geïnstalleerd..

Voorwaarden

 • Je hebt in het cloud-panel één of meer extra publieke IPv4- en/of IPv6-adressen toegewezen aan je server.
 • Je bent ingelogd op de server.
 • Je hebt de IPv4-adressen en IPv6-adressen van de server genoteerd.

Zo configureer je extra publieke IPv4 en IPv6-adressen in CentOS 7 en CentOS 8:

 • Om de gebruikte DNS-servers weer te geven, voer je deze opdracht in:
  [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
  De gebruikte DNS-servers worden weergegeven als ‘nameserver’. Voorbeeld
  [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
  # Generated by NetworkManager
  nameserver 212.227.123.16
  nameserver 212.227.123.17
 • Noteer deze DNS-servers.
 • Open het bestand /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192 met behulp van de vi-editor. 
  [root@localhost ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192
  Vervang de bestaande vermeldingen door de volgende gegevens::
  NAME=Public_<Interface_Device>
  TYPE=Ethernet
  DEVICE=<Interface_Device>
  ONBOOT=yes
  BOOTPROTO=none
  IPADDR=<Haupt-IPv4-Adresse >
  PREFIX=32
  GATEWAY=10.255.255.1
  DNS1=<DNS-Server 1>
  DNS2=<DNS-Server 2>
  IPV6INIT=yes
  IPV6_AUTOCONF=no
  DHCPV6C=no
  IPV6ADDR=<Haupt-IPv6-Adresse >/64
  IPV6_DEFAULTGW=fe80::1%<Interface_Device>
  Voer als Device= de waarde ens192 in voor DNS1 en DNS2 de DNS-servers die je zojuist hebt genoteerd. Als IPADDR0 voer je het IPv4-hoofdadres in, als IPV6ADDR voer je het IPv6-hoofdadres in.
De vi-editor heeft een invoegmodus en een opdrachtmodus. Je kunt de invoermodus openen door op de [i]-toets te drukken. In deze modus worden de ingevoerde tekens onmiddellijk in de tekst geplaatst. Druk op [ESC] om de opdrachtmodus te activeren. Wanneer je de opdrachtmodus gebruikt, wordt de invoer van je toetsenbord geïnterpreteerd als een opdracht.
Om vi af te sluiten en het bestand op te slaan, typ je de opdracht :wq en druk je op enter.r.
 • Om extra IPv4-adressen te configureren, voer je het volgende in:
  IPADDR1=<Extra IPv4-Adres>
  PREFIX1=32
  IPADDR2=<Extra IPv4-Adres>
  PREFIX2=32
  IPADDRN=<Extra IPv4-Adres>
  PREFIXN=32
  Vervang hierbij <extra IPv4-adres> door het gewenste extra IPv4-adres.
 • Wil je extra IPv6-adressen configureren? Dan voer je dit in:
  IPV6ADDR_SECONDARIES=<Extra IPv6-Adres>/64
  Hierbij vul je als <Extra IPv6-adres> natuurlijk het gewenste extra IPv6-adres in. Je kunt ook meerdere extra IPv6-adressen configureren, door ze achter elkaar in te voeren. Gebruik daarbij een spatie om de IPv6-adressen te scheiden.
  Het volgende voorbeeld toont een volledige invoer waarmee je het IPv4-hoofdadres, het IPv6-hoofdadres en één extra IPv4-adres en één extra IPv6-adres configureert:
  NAME=Public_ens192
  TYPE=Ethernet
  DEVICE=ens192
  ONBOOT=yes
  BOOTPROTO=none
  IPADDR=217.160.244.40
  PREFIX=32
  IPADDR1=212.227.213.81
  PREFIX1=32
  GATEWAY=10.255.255.1
  DNS1=212.227.123.16
  DNS2=212.227.123.17
  IPV6INIT=yes
  IPV6_AUTOCONF=no
  DHCPV6C=no
  IPV6ADDR=2001:8d8:1801:8329::1/64
  IPV6ADDR_SECONDARIES=2001:8d8:1801:8329::2/64
  IPV6_DEFAULTGW=fe80::1%ens192
 • Om de server te herstarten, voer je deze opdracht in:
  [root@localhost ~]# systemctl reboot
 • Log opnieuw in op de server.
 • Om te controleren of de gewenste IPv4- en IPv6-adressen correct zijn geconfigureerd, gebruik je de opdracht ip addr show:
  [root@localhost ~]# ip addr show
Raakt de server onbereikbaar door een configuratiefout? Dan gebruik je de KVM-console om in te loggen op de server en de configuratie te corrigeren.

Publieke IPv4- en IPv6-adressen aan een Linux-server toevoegen (Ubuntu en Debian)

In dit hoofdstuk lees je hoe je extra publieke IPv4- en IPv6-adressen kunt toevoegen aan een server met Ubuntu of Debian.
Voorwaarden

 • Je hebt één of meer extra publieke IPv4- en/of IPv6-adressen toegewezen aan je server in het cloud-panel.
 • Je bent ingelogd op de server.
 • Je hebt de IPv4-adressen en IPv6-adressen van de server genoteerd.

Zo configureer je extra publieke IPv4 en IPv6-adressen in Ubuntu en Debian:

Nameserver weergeven

 • Om de gebruikte DNS-servers weer te geven, voer je deze opdracht in
  [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
  De gebruikte DNS-servers worden dan als ‘nameserver’ getoond. Voorbeeld:
  [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf
  # Generated by NetworkManager
  nameserver 212.227.123.16
  nameserver 212.227.123.17
 • Noteer de DNS-servers.

IPv4- en IPv6-adressen toevoegen

 • Open het bestand /etc/netwerk/interfaces met de vi-editor.
  [root@localhost ~]# vi /etc/network/interfaces
 • Vervang de bestaande vermeldingen door de volgende informatie:
  source /etc/network/interfaces.d/*
  # The loopback network interface
  auto lo <Interface_Device>
  iface lo inet loopback
  # The primary network interface
  allow-hotplug <Interface_Device>
  iface <Interface_Device> inet static
    address Haupt-IPv4-Adresse/32
    gateway 10.255.255.1
    up route add -net 10.255.255.1 netmask 255.255.255.255 dev <Interface_Device>
  iface <Interface_Device> inet6 static
    accept_ra 0
    address Haupt-IPv6-Adresse/64
    gateway fe80::1
  Op de plek van <Interface_Device> zet je de waarde ens192. Voer vervolgens het IPv4-hoofdadres en hoofd IPv6-hoofd adres in.
  Je configureert het extra IPv4-adres met deze opdracht:
  iface <interface_device> inet static
    address <extra IPv4-adres 1>/32
  iface <interface_device> inet static
    address <extra IPv4-adres 2>/32
  Op de plek van <extra IPv4-adres> typ je uiteraard het IPv4-adres dat je wilt toevoegen.
De vi-editor heeft een invoegmodus en een opdrachtmodus. Je kunt de invoermodus openen door op de [i] toets te drukken. In deze modus worden de ingevoerde tekens onmiddellijk in de tekst geplaatst. Druk op [ESC] om de opdrachtmodus te activeren. Wanneer je de opdrachtmodus gebruikt, wordt de invoer van je toetsenbord geïnterpreteerd als een commando.
Om vi af te sluiten en het bestand op te slaan, typ je het commando :wq en druk je op enter..
 • Om extra IPv6-adressen te configureren, voer je het volgende in:
  iface <interface_device> inet6 static
    accept_ra 0
    address <extra IPv6-Adres>/64
  Vervang <extra IPv6-adres> door het gewenste extra IPv6-adres. Om meerdere extra IPv6-adressen te configureren, voer je deze achter elkaar in. Gebruik daarbij een spatie om de IPv6-adressen te scheiden.
  Het volgende voorbeeld is de volledige invoer waarmee je het IPv4-hoofdadres, het IPv6-hoofdadres, een extra IPv4-adres en een extra IPv6-adres configureert.
  source /etc/network/interfaces.d/*
  # The loopback network interface
  auto lo ens192
  iface lo inet loopback
  # The primary network interface
  allow-hotplug ens192
  iface ens192 inet static
    address 82.165.103.128/32
    gateway 10.255.255.1
    up route add -net 10.255.255.1 netmask 255.255.255.255 dev ens192
  iface ens192 inet static
    address 212.227.193.228/32
  iface ens192 inet6 static
    accept_ra 0
    address 2001:8d8:1800:334::1/64
    gateway fe80::1
  iface ens192 inet6 static
    accept_ra 0
    address 2001:8d8:1800:334::2/64

DNS-server toevoegen

Je kunt als volgt DNS-servers toevoegen:
Debian

 • Open het bestand /etc/resolv.conf met de vi-editor. 
  [root@localhost ~]# vi /etc/resolv.conf
 • Voer vervolgens de DNS-servers in het volgende formaat in:
  nameserver < DNS-Server1>
  nameserver < DNS-Server2>

Ubuntu 16.04

 • Open het bestand /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base met de vi-editor.
  [root@localhost ~]# vi /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
 • Voer vervolgens de DNS-servers in het volgende formaat in:
  nameserver < DNS-Server1>
  nameserver < DNS-Server2>
 • Voer dan deze opdracht uit:
  [root@localhost ~]# resolvconf -u

Ubuntu 18.04 en Ubuntu 20.04

 • Open het bestand /etc/systemd/resolved.conf met de vi-editor.
  [root@localhost ~]# vi /etc/systemd/resolved.conf
 • Voer vervolgens de DNS-servers in het volgende formaat in:
  DNS=<DNS-Server1> < DNS-Server2> < DNS-Server3>
 • Voer dan deze opdracht uit:
  [root@localhost ~]# systemctl restart systemd-resolved

De server herstarten en de configuratie controleren

 • Om de server te herstarten, voer je deze opdracht in:
  [root@localhost ~]# systemctl reboot
 • Log opnieuw in op de server.
 • Om te controleren of de gewenste IPv4- en IPv6-adressen correct zijn geconfigureerd, gebruik je de opdracht ip addr show:
  [root@localhost ~]# ip addr show
Raakt de server onbereikbaar door een configuratiefout? Dan gebruik je de KVM-console om in te loggen op de server en de configuratie te corrigeren.
UbuDeb-DNS-toevoegen
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 7ffa30adcf0b69e40ea937110cdfc8a17f640edf