Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #1688

Een image met Plesk installeren op een dedicated server

 

 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je op je dedicated server een besturingssysteem met Plesk kunt installeren.

 


1. Plesk op de server installeren
 
Eerst inloggen in je klantenlogin, start daar het configuratiepaneel van je server.
In de meeste gevallen is Plesk standaard al geïnstalleerd. Wanneer Plesk niet is geïnstalleerd, kan je onder het menupunt Serverconfiguratie > Herinstallatie de server opnieuw installeren.
 
Doorloop hier de installatiewizard, kies het gewenste besturingssysteem en bevestig door het vakje aan te kruisen dat je de server opnieuw wilt installeren. Images waarbij Plesk is voorgeïnstalleerd herken je aan het achtervoegsel "+ Plesk...".
 
Belangrijk:
Wacht tot je per e-mail een bevestiging ontvangt dat de server opnieuw is geïnstalleerd. Het opnieuw installeren van de server duurt over het algemeen één tot twee uur.
 
In de klantenlogin kan je status van de installatie bekijken. Nadat de installatie is voltooid, vind je hier het rootwachtwoord onder het menupunt Serverconfiguratie > Servergegevens.
 

2. Plesk voor het eerst opstarten en de licentie-key installeren
 
Voor je Plesk in gebruik kunt nemen moet de licentiesleutel nog geïnstalleerd worden. Dit doe je als volgt:
 
Ga naar je de loginpagina van Plesk: https://h1234.stratoserver.net:8443 --> Vervang H1234 door het het voor jouw server geldige nummer.
  • Login name: admin
  • password: het rootwachtwoord (zoals in de klantenlogin te vinden is na installatie van de server)

 

In je klantenlogin vind je onder het menupunt Serverconfiguratie > Plesk de licentiesleutel voor Plesk. Dit bestand kan je in het licentiebeheer binnen Plesk uploaden.
 
Let op:
Het is aan te raden direct een nieuw wachtwoord in te stellen voor Plesk. Het rootwachtwoord voor de server blijft hetzelfde.
Het mailadres dat je invoert voor de admingebruiker in Plesk wordt gebruikt voor de wachtwoord-resetprocedure van Plesk.
×