Je e-mail is verstuurd.

Dedicated Server: welke stappen moet ik zetten als mijn server onverwacht crasht, voordat ik mij tot de klantenservice wend?Om de serverlogin te bereiken, log je in de Klantenlogin in en klik je op Instellingen. Als je in je pakketbeheer bent, klik je op instellingen beheren.

ALGEMENE STAPPEN
1.

Controleer eerst of er netwerkverbindingen met je server kunnen worden opgebouwd, door het volgende commando uit te voeren:

Onder Windows:
ping -t [HOSTNAME van je server]

Onder Linux:
ping [HOSTNAME van je server]

De hostnaam van je server staat vermeld in de serverlogin onder menupunt Serverconfiguratie -> Servergegevens.

Als het uitvoeren van het ping-commando succesvol was (eindeloze uitgifte van antwoorden), dan kun je ervan uitgaan dat de netwerkkaart in je server functioneert en correct geconfigureerd is.

Als het uitvoeren van het ping-commando slechts tot een enkel antwoord geleid heeft, dan kunnen (op dit moment) geen netwerkverbindingen met je server tot stand gebracht worden.

2.

Voer een herstart van je server door, onafhankelijk van de vraag of het ping-commando succesvol was of niet.

De herstart van je server voer je uit via de klantenlogin. Als het ping-commando succesvol was, activeer je in het menupunt Serverconfiguratie -> RecoveryManager de Normale boot, maar niet "Machine resetten".

Als het ping-commando niet succesvol was, activeer dan "Normale boot" en "Machine resetten".

Als de herstart het probleem met server niet verholpen heeft, of wanneer bekend is dat de server al vaker niet bereikbaar was, volg je dan de stappen in de volgende paragraaf.

 

 

ANALYSE VAN JE SERVER

Deze instructie kan alleen uitgevoerd worden, wanneer je met de gebruikersnaam "Root" een verbinding met je server tot stand brengt met:

- de SSH-console, bijvoorbeeld via PuTTY
- of met de RemoteConsole.

Om uit te sluiten dat de crash van de server niet door een van de standaardinstallatie afwijkende en/of incorrecte software installatie veroorzaakt wordt, doorloop je de volgende stappen.

1. Maak een directe verbinding met je server over de SSH-console en meld je aan met het gebruikersaccount "root". Indien je geen directe verbinding over de SSH-console kunt maken, kun je verbinding maken via de RemoteConsole.
Kan je geen verbinding via de SSH-console en ook niet via de RemoteConsole maken, neem dan contact op met de technische hotline. De ervaren experts van het STRATO SupportCenter helpen je dan graag verder.
Het STRATO SupportCenter vind je via deze link: http://www.strato.nl/contact.html

2. Controleer de inhoud van het volgende logbestand door het onderstaande commando in te voeren:

  vi /var/log/warn

Zoek naar meldingen in de tijdsperiode, op het moment dat de server gecrashed is. Zijn er meldingen voorhanden, die wijzen op incorrecte software-configuratie of op de reden voor de crash van het systeem of betrekking hebben op andere onverwachte processen?

Als je relevante meldingen vindt van problemen die door incorrecte softwareconfiguratie zijn veroorzaakt, controleer dan of de software (dienst / applicatie) correct geconfigureerd is. De protocolbestanden (logfiles) van de betreffende dienst of de betreffende applicatie kunnen in sommige gevallen meer informatie over de oorzaak van niet correct geconfigureerde software bevatten.

Hinweis  Als je een regel vindt die van de classifatie ´EMERG´ is voorzien, dan heeft een systeemkritische incident plaatsgevonden. Een systeemkritisch incident kan voor de crash van je server verantwoordelijk zijn.


3. Sla het bestand "vi /var/log/warn/" als kopie in de map "/tmp", zodat je deze indien nodig per e-mail aan de technische hotline kunt versturen. De kopie van dit bestand maak je met het volgende commando:

  cp /var/log/warn/tmp

4. Zoek in de meldingen die tijdens de laatste boot geprotocoleerd werden naar regels die op een fout wijzen. Geef daarvoor de volgende commandos in:

  dmesg | grep | [Ee]rro
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels waarin de letters "Erro" of "erro" voorkomen.

De regels waarin de woorden "Error", "error" of "erroneous" voorkomen, worden uitgegeven. Alleen de regels waarin de woorden "Error", "error" of "erroneous" gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Ff]ault
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels die de letters "Fault" of "fault" bevatten.

De regels waarin de woorden "Fault", "fault" of "faulty" voorkomen, worden uitgegeven. Alleen de regels waarin de woorden "Fault", "fault" of "faulty" gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Nn]o
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels die de letters "No" of "no"bevatten.

Alleen de regels waarin een van deze woorden of het woord "none" gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Dd]efect
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels die de letters "Defect" of "defect" bevatten.

Alleen de regels waarin een van deze woorden gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Bb]ad
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels die de letters "Bad" of "bad" bevatten.

Alleen de regels waarin een van deze woorden gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Ff]ail
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels waarin de letters "Fail" of "fail" voorkomen.

De regels waarin de woorden "Failed", "failed", "failure", "Failure" voorkomen, worden uitgegeven. Alleen de regels waarin de woorden "Failed", "failed", "failure", "Failure" gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.

  dmesg | grep | [Ii]ncorrect
Dit commando doorzoekt het boot-logbestand op regels die de letters "Incorrect" of "Incorrect" bevatten.


Alleen de regels waarin een van deze woorden gevonden worden, zijn van belang bij de analyse van de servercrash.


5. Sla alle meldingen die bij de laatste boot geprotocoleerd zijn op in de map "/tmp", zodat je deze indien nodig per e-mail aan de technnische hotline kunt sturen. Voer daarvoor het volgende commando uit:

  dmesg > /tmp/dmesg

6. Maak verbinding via de RemoteConsole, indien je dat nog niet hebt gedaan.


7. Voer een herstart van je server uit door in de RemoteConsole het volgende commando in te voeren:

reboot

Hinweis   De reboot van je server volgt meteen nadat je dit commando hebt ingegeven.

8. Laat het bootproces zolang mogelijk doorlopen, in het ideale geval tot je bij de server aangemeld bent (of expliciet niet). Kopieer alle meldingen die op de RemoteConsole getoond worden in een tekstbestand op je locale computer, onafhankelijk van het feit of de login succesvol was of niet.

Hinweis  De inhoud van de RemoteConsole kopieer je naar het prikbord door de totale uitgifte op de RemoteConsole met de linker muistoets te selecteren.

9. Controleer de opgeslagen tekst op foutmeldingen.

Hinweis   Als het opstarten van een of meerder diensten (deamons) of andere programma's en scripten met het resultaat "failed" of vergelijkbare opmerkingen bekommentarieerd zijn, controleer dan de configuratie van deze diensten / programma's / scripten en corrigeer deze.
Hinweis  Voor alle software die geen onderdeel van de geinstalleerde standaardconfiguratie van een server is, biedt STRATO geen ondersteuning.

10. Wanneer je aan de hand van de bovengenoemde stappen:
a) de oorzaak die tot de crash van het systeem heeft geleid localiseren maar niet oplossen kunt,
of

b) de oorzaak die tot de crash van de server geleid heeft niet localiseren kunt,

 

 

vragen wij je met de technische hotline contact op te nemen en de onderstaande bestanden, zodat zij deze kunnen onderzoeken:

  • het bestand /tmp/warn
  • het bestand /tmp/dmesg
  • het bestand dat de bootmeldingen van je server bevat

Voeg deze bestanden toe aan het contactformulier. Beschrijf bovendien uitvoerig wat er gebeurd is (na welke actie trad de crash op? Heb je derde-partij software geïnstalleerd en zo ja, welke? etc.) en citeer eventuele foutmeldingen, als je deze te zien krijgt.

Heeft dit artikel je geholpen?