Je e-mail is verstuurd.

Netwerkconfiguratie met netplan - voor dedicated servers met Ubuntu 18.04

De netwerkconfiguratie wordt niet langer gecontroleerd door het bestand /etc/network/interfaces, maar door bestanden in de map /etc/netplan.
Meer informatie ‘netplan’ vind je onder meer op deze site:

manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man5/systemd.network.5.html
netplan.io/examples
 
Zelfs een kleine fout in de netwerkconfiguratie kan ertoe leiden dat je server niet meer bereikbaar is via de openbare netwerkinterface. Daarom raden we je aan om de configuratie alleen via de seriële console te wijzigen. Je kunt jezelf dan niet per ongeluk ‘buitensluiten.

Als je de server voor het eerst in gebruik neemt, krijgt hij een IPv4-adres via DHCP toegewezen. Het bestand /etc/netplan/01-netcfg.yaml ziet er daarom als volgt uit:

# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
     eth0:
       dhcp4: yes
     eth1:
       dhcp4: yes

Voorbeelden van handmatige netwerkconfiguratie van je Ubuntu 18.04-installatie

Voorbeeld 1: een extra IPv4-adres en een IPv6-adres installeren
In de serverlogin zie je de IP-adressen die je voor jouw server kunt gebruiken. Kijk hiervoor in de menuoptie -> Netwerk en belasting onder IP-adressen.


Je ziet dan bijvoorbeeld deze gegevens in de serverlogin:
Deze IP-adressen zijn op dit moment geconfigureerd voor je server:

AdrestypeAdresStatus
Primair IPv4-adresklaar ingericht
Aanvullend IPv4-adresklaar ingericht
Primair IPv6-adres2a01:238:42dd:dddd:aaaa:cccc:yyyy:xxxxklaar ingericht


Het bestand /etc/netplan/01-netcfg.yaml moet dus als volgt worden bewerkt.

Let op: het bestand moet het zogeheten yaml-formaat hebben. Dit formaat kent strenge regels.

Lees ook op Wikipedia.

Is het bestand geschreven en opgeslagen? Dan kun je het met de opdracht ‘netplan --debug apply’ laten controleren. Zijn de syntaxis en de inhoud van het bestand correct? Dan wordt de configuratie direct toegepast:

# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
     eth0:
       dhcp4: no
       dhcp6: no
       addresses:
        - 81.169.XXX.YY/32
        - 81.169.YYY.XXX/32
        - "2a01:238:42dd:dddd:aaaa:cccc:yyyy:xxxx/128"
       gateway4: 81.169.1YY.XX
       gateway6: fe80::1
       nameservers:
        adresses: [81.169.163.106, 85.214.7.22, 81.169.148.34]
       routes:
       - to: 0.0.0.0/0
        via: 81.169.1YY.XX
        on-link: true

 

Voorbeeld 2: configuratie zoals in voorbeeld 1 en een extra configuratie van de netwerkaansluiting op de tweede netwerkinterface (ProNet VLAN).

ProNet VLAN is een extra artikel. Je kunt er de communicatie tussen twee of meer servers mee uitvoeren, via een tweede netwerkinfrastructuur.

Untagged VLAN

# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
     eth0:
       dhcp4: no
       dhcp6: no
       addresses:
        - 81.169.XXX.YY/32
        - 81.169.YYY.XXX/32
        - "2a01:238:42dd:dddd:aaaa:cccc:yyyy:xxxx/128"
       gateway4: 81.169.1YY.XX
       gateway6: fe80::1
       nameservers:
        adresses: [81.169.163.106, 85.214.7.22, 81.169.148.34]
       routes:
       - to: 0.0.0.0/0
        via: 81.169.1YY.XX
        on-link: true
     eth1:
       dhcp4: no
       dhcp6: no
       addresses:
        - 10.29.yyy.xxx/24
      routes:
        - to: 10.48.0.0/16
        via: 10.29.yyy.1
        on-link: true
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: f7ad1d761b2b257b770abccb49be365a11a87624