Je e-mail is verstuurd.

Zo schakel je handmatig om op PHP-versie

Met de invoering van actuele PHP-versies wordt het gebruik van verouderde PHP-versies op termijn niet meer door ons ondersteund. Zo is het ook al niet meer mogelijk om de versie te wijzigen via het menu-item PHP-versie instellen binnen je STRATO klantenlogin. Wij raden je in principe aan om de nieuwste door ons aangeboden PHP-versie te gebruiken en adviseren je om geen oudere PHP-versies te gebruiken.

Om zonodig toch oudere PHP-versies te kunnen gebruiken, staan deze versies tot de definitieve deactivering via een zelfgemaakt .htaccess configuratiebestand tot je beschikking. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

Een .htaccess-bestand aanmaken

Standaard horen .php-bestanden bij een bepaalde PHP-versie. Om versie PHP 8.0 te kiezen, maak je een bestand aan met de naam .htaccess. Dit bestand krijgt de volgende inhoud:

AddType application/x-httpd-php80.php

Je kunt het bestand bijvoorbeeld aanmaken in Windows met Notepad. MacOS gebruikers kunnen hiervoor bijvoorbeeld het programma TextEdit gebruiken.

Je kunt de huidige PHP-versie voor je webruimte op deze manier configureren.

Als je nog scripts draait met oudere en niet meer ondersteunde PHP versies (bijv. 8.0) op je webruimte en om die reden de betaalde STRATO PHP Extended Support in je pakket is geactiveerd, kun je ook de verouderde PHP-versies op deze manier configureren.

Als je een verouderde PHP-versie configureert die bij STRATO niet meer beschikbaar is, gebruikt STRATO automatisch de laagst beschikbare versie voor je.
Let op: het wijzigen van de PHP-versie via .htaccess werkt alleen als er een lagere versie wordt gebruikt dan de versie die is vastgelegd in de klantenlogin.

Hier kun je ook nog extra opdrachtregels voor je websiteconfiguratie invoegen. Vervolgens sla je het .htaccess-bestand op. Kijk voor meer informatie over .htaccess-opdrachten op:

Het bestand per SFTP naar je webspace kopiëren

Plaats het zojuist aangemaakte .htaccess-bestand op je webspace. Dit doe je met je eigen SFTP-programma, bijvoorbeeld Filezilla.

Je kunt hier bestanden of complete mappen tussen je webspace en je lokale systeem kopiëren. Om het .htaccess-bestand naar je webspace te kopiëren, kies je in het rechtervenster de map waar in je dit bestand wilt plaatsen. Kies vervolgens de kopieermethode ASCII. Selecteer het .htaccess-bestand in het linkervenster en klik vervolgens in de onderste balk op de pijl die naar rechts wijst.

Het .htaccess-bestand moet in de hoofdmap worden geplaatst waar de PHP-wijziging van toepassing moet zijn. De wijziging heeft ook betrekking op alle submappen van deze hoofdmap.

De handmatige wijziging naar de actuele PHP-versie is nu voltooid.

Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 6358019d99efb30a5c4b7e036b1b7c9a16ca03db