Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #145

Zo schakel je handmatig om op PHP-versie

Bij STRATO zijn nieuwe PHP-versies ingevoerd. Daarom kunnen we de toepassing van oude PHP-versies op de lange termijn niet meer ondersteunen. Het is niet meer mogelijk om van versie te wisselen via de menupunt PHP-versie instellen binnen de Klantenlogin. Daarom raden we je aan de nieuwe PHP-versies te gebruiken die STRATO je aanbiedt. Het gebruik van PHP 5.6 raden we af.

 

Als je PHP 5.6 tóch nog wilt gebruiken, kun je deze versie voorlopig nog via een .htaccess-configuratiebestand selecteren. Dit functioneert tot het moment waarop we versie 5.2 definitief stopzetten. Je maakt het .htaccess-bestand door de hierna genoemde stappen te volgen.

 

Een .htaccess-bestand aanmaken

Standaard horen .php-bestanden bij een bepaalde PHP-versie. Om versie PHP 5.6 te kiezen, maak je een bestand aan met de naam ‘.htaccess’. Dit bestand krijgt de volgende inhoud:

 

AddType application/x-httpd-php56 .php

 

Je kunt het bestand bijvoorbeeld in Windows met Notepad aanmaken.

 

Je kunt ook extra opdrachtregels voor je websiteconfiguratie invoegen. Vervolgens sla je het .htaccess-bestand op. Kijk voor meer informatie over .htaccess-opdrachten op:

 

Het bestand per SFTP naar je webspace kopiëren

Plaats het zojuist aangemaakte .htaccess-bestand op je webspace. Dit doe je met je eigen SFTP-programma, b.v. Filezilla.

 

Je kunt hier bestanden of complete mappen tussen je webspace en je lokale systeem kopiëren. Om het .htaccess-bestand naar je webspace te kopiëren, kies je in het rechtervenster de map waar je dit bestand wilt plaatsen. Kies vervolgens de kopieermethode ASCII. Selecteer het .htaccess-bestand in het linkervenster en klik vervolgens in de onderste balk op de pijl die naar rechts wijst.

 

Het .htaccess-bestand moet in de hoofdmap worden geplaatst waar de PHP-wijziging van toepassing moet zijn. De wijziging heeft ook betrekking op alle submappen van deze hoofdmap.

 

De handmatige wijziging naar de actuele PHP-versie is nu voltooid.

 

×