Je e-mail is verstuurd.

Zo gebruik je de statistiekfunctie van je hostingpakket

In de meeste van onze hostingpakketten kan je gebruik maken van de statistiekfunctie. Hiermee kan je bijvoorbeeld bekijken hoe vaak je pagina's bekeken worden en welke pagina's het meest worden opgevraagd. In dit artikel vind je informatie over de belangrijkste functies en begrippen.
Als je pakket geen ondersteuning heeft voor deze functie, of als je nog uitgebreidere informatie over het gebruik van je website wilt, dan kan je hiervoor bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken. Een ander alternatief is Piwik, dat je via de website-apps in hostingpakketten kunt installeren.
 
De belangrijkste functies
Om de statistieken in te zien ga je eerst naar je klantenlogin en open je je hostingpakket. Hier ga je naar het menupunt Databases en webspace > Statistiek.
Aantal bezoekers op de website-1.png
De overzichtpagina wordt als eerste geopend. Hier zie je een beknopt overzicht, weergegeven per dag, van het aantal pageviews, sessions, hits en welke files het meest zijn opgevraagd.
Bij Pageviews vind je een gedetailleerd overzicht van het aantal pageviews. Ook vind je hier een overzicht met het aantal pageviews per weekdag.
Aantal bezoekers op de website-2.jpg
Onder Logfiles kan je de logfiles voor je hostingpakket downloaden. Logs met opgetreden fouten, zogenaamde errorlogs, kan je hier separaat downloaden. IP-adressen en hostnames in de logfiles worden geanonimiseerd opgeslagen, meer details daarover vind je aan het eind van dit artikel.
Aantal bezoekers op de website-3.jpg
Bij Session-URLs vind je een overzicht van de meest opgeroepen pagina's/bestanden op je webspace. Ook vind je hier een overzicht van niet gevonden items: bestanden waarnaar verwezen wordt maar die niet (meer) op je webspace staan.
Aantal bezoekers op de website-4.jpg
De meest gebruikte browsers die gebruikt worden om jouw site te bekijken vind je onder Browser.
Aantal bezoekers op de website-5.jpg
Onder Terugblik staan maandelijkse samenvattingen van de belangrijkste statistieken.
Aantal bezoekers op de website-6.jpg
Achtergrondinformatie:
Een webserver noteert elke afzonderlijke oproep van een element (bijvoorbeeld een HTML-bestand of een afbeelding) binnen je webspace. Ook mislukte of geweigerde bezoeken (bijvoorbeeld wegens wachtwoordbeveiliging) worden genoteerd. De server schrijft in een zogenaamd logbestand vanaf welk domein het bezoek plaatsvond, op welk tijdstip en welk element (bijvoorbeeld welke pagina of afbeelding) bezocht werd. Onze server noteert ook met welke browser het element werd bezocht. Om redenen van gegevensbeveiliging worden in de logbestanden de hostnaam en het IP-adres van de cliënt die de website oproept, geanonimiseerd. De weergave van alle andere invoer blijft ongewijzigd.
De eerste 9 bits van het IP-adres van de invoer worden omgezet in een Hash-waarde. Op die manier kan van het IP-adres 123.123.123.123 het "anonieme" IP-adres 123.123.122.243 worden gemaakt. Een geanonimiseerd IP-adres is maximaal 24 uur geldig. Daarna wordt aan het oorspronkelijke IP-adres een ander "anoniem" IP-adres toegekend.

Voorbeeld van het anonimiseren van een hostnaam
Als in het logbestand een hostnaam vermeld wordt, blijft het domeingedeelte behouden.
Al het andere wordt vervangen door de tekenreeks "anon-123-123-122-243.domain.tld".
Dat betekent dat uit:
ascend-tk-p66.rhrz.kun.nl - - [15/Jan/2016:12:28:23 +0100] "GET /vakantie-met-mij.gif HTTP/1.1"200 8032 "http://www.uwstratodomein-1.nl/vakantie/ibiza.html" "Mozilla/5.0 .... enz;

wordt:
anon-123-123-122-243.kun.nl - - [15/Jan/2016:12:28:23 +0100] "GET /vakantie-met-mij.gif.gif
HTTP/1.1" 200 8032 "http://www.zomaareennaam-1.nl/vakantie/ibiza.html" "Mozilla/5.0 .... enz .

Hieruit kan worden afgeleid dat vanaf een server van de Katholieke Universiteit Nijmegen op
15 januari 2016 om 12.28 uur met een Mozilla-Browser versie 5.0 de pagina "ibiza.html" in de map "vakantie" werd bezocht. De weergave van het IP-adres dat door uw website werd aangeroepen, blijft echter geanonimiseerd.
Voorbeeld van niet-herleidbare IP-adressen
Als in het logbestand een IP-adres wordt aangegeven omdat de hostnaam niet herleid kon worden, dan wordt overeenkomstig het volgende schema een hostnaam aangemaakt: "anon-123-456-165-41.invalid". Ook hier staat de tekenreeks "anon" voor "anoniem" en de cijfergroepen representeren de geanonimiseerde IP-adressen. Het top-level-domein ".invalid" wordt toegevoegd omdat dat nooit als echte TLD wordt toegewezen en alleen bedoeld is voor dergelijke toepassingen.

uit:
123.456.789.001 - - [15/Jan/2016:12:28:23 +0100] "GET /vakantie-met-mij.gif HTTP/1.1" 200 8032
"http://www.zomaareennaam-1.nl/pagina.htm" "Mozilla/5.0 .... enz. ;
wordt:
anon-123-456-165-41.invalid - - [15/Jan/2016:12:28:23 +0100] "GET /vakantie-met-mij.gif HTTP/1.1"
200 8032 "http://www.zomaareennaam-1.nl/pagina.htm" "Mozilla/5.0 .... enz. .
Uit dit voorbeeld kan worden afgeleid dat het bezoek van een server kwam die zich binnen het IP-bereik 123.456.000.01 tot 123.456.255.99 bevindt. De precieze weergave van het desbetreffende IP-adres blijft echter anoniem.
----
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: c59925afc23284f8d57dad5070113ff73ba79a4d