Je e-mail is verstuurd.

Waarom wordt de inhoud van mijn website na een redirect niet meer weergegeven?

Als je met een domeinomleiding werkt, worden de relatieve paden gewijzigd. Afbeeldingen die je hebt bewaard onder je eerste domein (bijvoorbeeld jestratodomein.eu) kunnen dus niet worden gevonden. Je roept in de browser immers het tweede domein (bijvoorbeeld jestratodomein-1.eu) op.

Heb je bijvoorbeeld in de hoofddirectory een directory "images" waarin je je afbeeldingen hebt bewaard, dan wordt deze gevonden bij het oproepen van https://www.jestratodomein.eu/faq/images/afbeelding.gif gevonden.

Bij het aanmaken van je pagina's heb je als relatieve link "/faq/images/afbeelding.gif" aangegeven. Wanneer je in je browser het tweede domein oproept, verandert het relatieve pad "/faq/images/afbeelding.gif" in https://www.jestratodomein-1.eu/faq/images/afbeelding.gif.

Daar kan het beeld niet worden gevonden, want dat bevindt zich op https://www.jestratodomein.eu/faq/images/afbeelding.gif.

Er zijn nu twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

Of je maakt in de directory waarnaar je voor het tweede domein een redirect hebt gemaakt, een directory aan waarin je de afbeeldingen en grafieken voor je tweede domein kunt bewaren; of je werkt bij het aanmaken van je pagina´s met absolute padaangaven (aangeraden). Dit betekent dus dat als je een afbeelding of iets dergelijks wilt invoegen, je als URL niet "/directory/grafik.gif" op maar https://www.jestratodomein.eu/directory/afbeelding.gif invoert.

Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 9bf720445a06bdb29a79ee16abf5f1de0fe9a597