Je e-mail is verstuurd.

Kan een domeinforward ook naar een enkele pagina (bestand) verwijzen?

Met de functie voor het instellen van een domeinforward in de klantenlogin kan je niet naar een specifieke pagina (bestand) verwijzen. Een omleiding naar een enkele pagina of enkel bestand, zoals bijvoorbeeld het adres:


externer Link http://www.domein.nl/home/recepten.html,

is alléén via een frameset-redirect mogelijk.

Een frameset-redirect is een HTML-bestand dat bij het oproepen ervan een pagina op een andere domeinnaam laadt. Je kunt de volgende voorbeeldcode gebruiken om zelf een frameset-redirect in te stellen.

In de HTML-code ziet je in regel 9 en 11 het doeladres. Vul hier het complete adres in waarnaar je wilt omleiden. Je kunt ook de paginatitel zelf instellen.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Paginatitel</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="ROBOTS" content="NOINDEX,FOLLOW">
</head> <frameset rows="100%,*" border="0">
<frame name="main" src="Doeladres" scrolling="auto" frameborder="0">
<noframes> <body lang=en> Your browser does not support framesets.
<a href="Doeladres">Please click here to be redirected to the final page.</a>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
Sla de aangepaste code op met een teksteditor zoals Notepad en noem het bestand "index.html". Vervolgens upload je het "index.html"-bestand naar de hoofdmap van het domein dat je door wilt sturen.
Het verschil tussen een domeinomleiding en een frameset-omleiding is, dat alle domeinaanvragen pas vanuit je webruimte doorgestuurd worden en niet op DNS-niveau.
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: 548bf2f1c60009ed96afc41e0a3122832a2e0154