Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #2264

Hoe wijzig ik de PHP-instellingen in mijn pakket?

INHOUD

 

PHP Boost activeren

De basisinstellingen van PHP

Parameter: register globals off

Looptijd-configuratie

 

 

In de klantenlogin heb je de mogelijkheid een andere PHP-versie te kiezen en PHP Boost te activeren. Selecteer eerst je pakket en vervolgens de de menupunten Databases en webspace > PHP-versie instellen.

 

Op de volgende pagina kun je de PHP-versie instellen.

 

PHP-versie wijzigen, PHP Boost-1.png

 

Na het instellen van je keuze zie je de volgende bevestiging.

 

PHP-versie wijzigen, PHP Boost-2.png

 

PHP Boost activeren

De optie PHP Boost vind je in de klantenlogin ook via Databases en webspace en PHP-versie instellen.

 

PHP-versie wijzigen, PHP Boost-3.png

 

PHP Boost activeert een cachegeheugen voor programmacode. Dit zorgt ervoor dat PHP-scripts tot 100% sneller draaien. Als PHP Boost actief is, draait PHP in de FastCGI-modus. 

 

 

Let op: PHP Boost heeft alleen betrekking op de php.ini in je hoofdmap, plus de bijbehorende submappen.

De basisinstellingen van PHP

Hier vind je een overzicht van de basisinstellingen van verschillende PHP-versies in hostingpakketten.

 

PHP 5.3.x – config

Parameter

Waarde

Beschrijving

display_errors

On

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

60 seconden CPU-tijd.

120 seconden absolute script-looptijd.

De maximale tijdsduur voor het uitvoeren van een script

memory_limit

128 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

48 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Off

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

32 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

zend.ze1_compatibility_mode

Off

Schakelt de compatibiliteit met de zend 1 engine uit

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire

180

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

PHP 5.6.x – config

Parameters

Waarde

Belang

display_errors

Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

60 seconden CPU-tijd.

120 seconden absolute script-looptijd.

De maximale tijdsduur voor het uitvoeren van een script

memory_limit

128 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

48 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Off

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

32 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire

180

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

PHP 7.x – config

Parameters

Waarde

Belang

display_errors

Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

60 seconden CPU-tijd.

120 seconden absolute script-looptijd.

De maximale toegestane tijdsduur voor het uitvoeren van scripts

memory_limit

128 MB -> 256 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

48 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Off

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

32 MB -> 64 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire

180

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

PHP 7.1.x – config

Parameters

Waarde

Belang

display_errors

Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

60 seconden CPU-tijd.

120 seconden absolute script-looptijd

De maximale toegestane tijdsduur voor het uitvoeren van scripts

memory_limit

256 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

76 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Niet meer bestaand

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

64 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire

180

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

PHP 7.2.x – config

Parameters

Waarde

Belang

display_errors

Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

240 seconden

De maximale toegestane tijdsduur voor het uitvoeren van scripts

memory_limit

256 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

76 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Niet meer bestaand

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

64 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire

180

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

 PHP 7.3.x – config

Parameters

Waarde

Belang

display_errors

Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads

On

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time

240 seconden

De maximale toegestane tijdsduur voor het uitvoeren van scripts

memory_limit

256 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

76 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Niet meer bestaand

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

64 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire 180 Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

PHP 7.4.x – config
Parameters Waarde Belang
display_errors Off

Toont scriptfouten in de browser

file_uploads on

Maakt het uploaden van bestanden mogelijk

max_execution_time 240 seconden

De maximale toegestane tijdsduur voor het uitvoeren van scripts

memory_limit

256 MB

Het maximaal toegestane geheugengebruik voor een script

post_max_size

76 MB

De maximale bestandsgrootte die door PHP met POST verstuurd kan worden

register_globals

Niet meer bestaand

Maakt het mogelijk gebruik te maken van POST & GET data via arrays

safe_mode

Off

Schakelt de safemode van PHP uit

upload_max_filesize

64 MB

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

session.gc_maxlifetime

1440

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

session.cache_expire 180 Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten

 

Vanaf PHP 7.2.x  is de intl-extensie geactiveerd.

 

Parameter: register globals off

Vanaf versie 4.4.x is in PHP register_globals uitgeschakeld. Dit betekent dat een PHP-script via globale variabelen geen toegang meer kan krijgen tot informatie die bv. via GET- of POST-formulieren wordt verstuurd.  De verstuurde bestanden worden via zogenaamde "Arrays" gelezen. Dit betekent dat variabelen die via GET worden verstuurd, met $_GET["bestandsnaam"] bereikbaar zijn. POST-bestanden zijn zo via $_POST["bestandsnaam"] op te halen.

 

Deze vernieuwing dient de beveiliging en structuur binnen de PHP-scripts en kan aan de hand van het volgende voorbeeld eenvoudig worden overgenomen:

 

Voor:

<?PHP ( jouwdomein.eu/test.php?test=bericht )

$text = $test; echo $text; ?>

Resultaat: bericht

 

Na:

<?PHP ( jouwdomein.eu/test.php?test=bericht )

$test = $_GET["test"]; $text = $test; echo $text; ?>

Resultaat: bericht

 

Looptijd-configuratie

Met de update naar de PHP-versie 5.3.22 is er een nieuwe limiet voor het maximale aantal velden bij een POST-request, dat op 1.000 is gesteld. Deze waarde kan je handmatig via een eigen php.ini-bestand wijzigen, door bijv. de waarde max_input_vars = 2000 in te voeren.

 

Een uitvoerige beschrijving kan je hier nalezen: http://php.net/manual/en/info.configuration.php

 

Hoe kom je erachter welke PHP- of MySQL-versies er draaien

 

Bepaalt de maximale bestandsgrootte van uploads

Bepaalt wanneer er een PHP sessie-timeout optreedt, in seconden

Limiteert de geldigheidsduur van session cache, in minuten
×