FAQ #2609
Artikel editieren
Artikel weiterleiten

Wat schreef de website-configurator in het .htaccess-bestand en hoe kun je dit wijzigen?

Tot voor kort kon je met de website-configurator diverse instellingen voor je website configureren. Deze functie voldeed echter niet meer aan onze veiligheidseisen. Daarom hebben we de website-configurator uitgefaseerd. 

 

Heb je nog .htaccess-bestanden op je webspace? Dan blijven die ongewijzigd bestaan.

 

In dit FAQ-artikel lees je hoe je deze bestaande .htaccess-bestanden voortaan zelf kunt wijzigen en wat je ermee kunt doen.


Elk .htaccess-bestand dat je met de webconfigurator van STRATO aanmaakt, heeft een header die er ongeveer zo uitziet:

#######################################################################
#                          Deze .htaccess is door STRATO-Webservermanager gemaakt                   #
#######################################################################

 

.htaccess-bestand voor eigen foutpagina


In de hoofdmap of desbetreffende submap van je webspace vind je het .htaccess-bestand. Met deze inhoud bepaal je foutpagina's:

 

Voorbeeld
ErrorDocument 401 ""text, 401""
ErrorDocument 403 403.html
ErrorDocument 404 404.html
ErrorDocument 500 500.html


Je kunt hier voor elke foutcode een afzonderlijke tekst opslaan of een html-bestand aanwijzen. Zet hiervoor de tekst of de bestandsnaam tussen aanhalingstekens.

 

.htaccess-bestand om mappenopties te configureren


Voor elke map die je aanmaakt wordt een .htaccess-bestand in je webspace opgeslagen. Dit .htaccess-bestand is alleen vindbaar indien je vooraf de opties voor de map juist hebt geconfigureerd:

 

Voorbeeld
Options –Indexes
DirectoryIndex index.php

 
DirectoryIndex bepaalt hierbij welk bestand als index-bestand moet worden gezien.


Options -Indexes betekent dat de inhoud van de map niet wordt weergegeven als er geen index-bestand wordt gevonden. Is het opgegeven index-bestand niet aanwezig? In dat geval is een foutpagina zichtbaar wanneer slechts je domein of je map is ingevoerd (bijvoorbeeld www.jouwstratodomein.nl/geenpagina).


Options +Indexes zorgt juist voor het tegenovergestelde. Wanneer je niet expliciet een bestand hebt aangewezen dat als index-bestand voor het domein, de map, of de DirectoryIndex dient, ziet de bezoeker de complete inhoud van de map.

 

.htaccess-bestand om mappen te beveiligen

 

Voorbeeld
AuthUserFile /mnt/rid/21/76/57202176/htdocs/.htuser

AuthName "Beveiligd deel"
AuthType Basic

require valid-user


Het .htaccess-bestand bevindt zich altijd in de hoofdmap. Per submap kun je een wachtwoordbeveiliging inschakelen. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn versleuteld in het bestand opgeslagen. Wil je ook andere mappen beveiligen? Dan moet je het .htaccess-bestand naar die mappen kopiëren.


Om de wachtwoordbeveiliging weer uit te schakelen, hoef je alleen maar het .htaccess-bestand in de desbetreffende map te verwijderen.

 

.htaccess-bestand om IP-adressen te blokkeren

 

Het .htaccess-bestand bevindt zich op je webspace in de map die je wilt beschermen.

 

Voorbeeld
Order deny,allow
deny from all
allow from 127.0.0.1

 
Je kunt vervolgens de toegang tot deze map voor individuele adressen blokkeren. In het voorbeeld hierboven worden alle IP-adressen geblokkeerd, behalve het IP-adres 127.0.0.1. In het onderstaande voorbeeld is het precies omgekeerd:

 

Voorbeeld
Order deny,allow
deny from 127.0.0.1


 

×