Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #1814

Zo eenvoudig kun je je klantnummers samenvoegen

Het komt vaak voor dat klanten verschillende klantnummers hebben, en deze vanwege een gemakkelijker beheer willen samenvoegen. Daarom bieden wij jede mogelijkheid dit zelf vanuit de klantenlogin te doen.

Meld je hiervoor met klantnummer en wachtwoord in de STRATO klantenlogin aan. Gebruik hierbij het klantnummer dat je wilt behouden.

 

Wanneer je bent ingelogd, kies je voor het menupunt Contract wijzigen > Klantnummers samenvoegen.

 

klantnummers samenvoegen-1.jpg

 

Op de pagina die nu verschijnt, vul je onder Klantnummer overnemen het klantnummer in dat je wilt samenvoegen. Je hebt ook het wachtwoord nodig dat bij dit klantnummer hoort.

 

klantnummers samenvoegen-2.jpg

 

Nadat je op Verder hebt geklikt, worden de klantgegevens van beide klantnummers met elkaar vergeleken. Wanneer deze identiek zijn, kun je nogmaals op Verder klikken om de twee klantnummers samen te laten voegen.

 

Let op:

Per keer kun je slechts twee klantnummers samenvoegen. Wanneer je nog meer klantnummers wilt toevoegen, kun je dit doen nadat de eerste opdracht voltooid is.

 

 

Fout bij het vergelijken van de klantnummers

 

Wanneer wordt vastgesteld dat de velden Bedrijfsnaam, Naam, en/of het IBAN en BIC nummer niet identiek zijn, is het niet mogelijk de klantnummers samen te voegen. Om misbruik te voorkomen, hebben we voor het wijzigen van deze gegevens een (juridisch) document nodig. Hiertoe kun je het formulier Contractwijziging - contractoverdracht invullen. Stuur ons een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier middels ons contactformulier toe. Een online wijziging is niet mogelijk.

 

klantnummers samenvoegen-3.jpg

 

Wanneer wordt vastgesteld dat de velden Straatnaam en huisnummer, Postcode, Plaats, Telefoon, Mobiel en/of E-mailadres niet identiek zijn, worden deze gekleurd gemarkeerd. Onderaan de pagina wordt de button Gegevens overnemen getoond. Wanneer hier je hierop klikt, blijven de gegevens van het eerste klantnummer behouden. Hierna heb je nog de mogelijkheid verdere klantnummers samen te voegen.

 

Wanneer je geen verdere klantnummers wilt samenvoegen, kies je voor Opdracht versturen. Je opdracht wordt dan verstuurd en uitgevoerd.

 

×