Je e-mail is verstuurd.

S3 HiDrive als primaire opslag in NextCloud configureren

NextCloud kan Object Storage als primaire opslag gebruiken. Je kunt dan onbeperkt gegevens opslaan in je persoonlijke cloud.
 

Eerste stappen met HiDrive S3

Als je Object Storage als primaire opslag instelt op een bestaande NextCloud-instantie, worden alle aanwezige bestanden op die instantie ontoegankelijk. Daarom is het aan te bevelen om Object Storage op een nieuwe installatie te configureren.

1. Maak eerst via de HiDrive S3 beheerconsole het vereiste key-paar aan, bestaande uit Access Key en Secret Key.

2. Open het NextCloud-configuratiebestand in een teksteditor (bv. nano):

nano /var/www/nextcloud/config/config.php

3. Voeg als volgt een configuratieblok toe voor de HiDrive S3-opslag:

'objectstore' =>

array(

  'class' => '\\OC\\Files\\ObjectStore\\S3',

  'arguments' => array(

  'bucket' => 'De naam van je Bucket',

  'autocreate' => true,

  'key'  => 'ACCESS-KEY',

  'secret' => 'SECRET-KEY',

  'hostname' => 's3.hidrive.strato.com',

  'port' => 443,

  'use_ssl' => true,

  region' => 'eu-central-1',

  'use_path_style' => true,

  ),

),

Die Konfigurationsdatei sollte nach der Änderung wie im folgenden Beispiel aussehen:

<?php

$CONFIG = array (

'instanceid' => 'instanceid',

'passwordsalt' => 'hashedpassword',

'secret' => 'secret',

'trusted_domains' =>

array (

  0 => 'Je-Nexcloud-instantie',

),

'objectstore' =>

array(

'class' => '\\OC\\Files\\ObjectStore\\S3',

  'arguments' =>

  array(

  'bucket' => 'De naam van je Bucket',

  'autocreate' => true,

  'key'  => 'ACCESS-KEY',

  'secret' => 'SECRET-KEY',

  'hostname' => 's3.hidrive.strato.com',

  'port' => 443,

  'use_ssl' => true,

  region' => 'eu-central-1',

  'use_path_style' => true,

  ),

),

'dbtype' => 'mysql',

'version' => '16.0.3.0',

'overwrite.cli.url' => 'https://je-nexcloud-hostname/nextcloud',

'dbname' => 'nextcloud',

'dbhost' => 'localhost',

'dbport' => '',

'dbtableprefix' => 'oc_',

'dbuser' => 'nextcloud',

'dbpassword' => 'databasepassword',

'installed' => true,

);

4. Sla het configuratiebestand op, sluit de teksteditor en open de NextCloud-webinterface in een browser. NextCloud gebruikt voortaan HiDrive S3 als opslagdoel.

 S3 als primaire opslag in NextCloud-1.png

Belangrijk: de eerste toegang tot de webinterface kan even duren, omdat NextCloud de bucket op de achtergrond configureert.
Heeft dit artikel je geholpen?
Info: b9585ecb72c7d2239a3cbcc52c329879f060b671