Je e-mail is verstuurd.

Een SMB-verbinding maken met je HiDrive-account met gebruik van het commando net use

Je kunt met een Windows-besturingssysteem de verbinding met je HiDrive-account ook tot stand brengen via de opdrachtregel van Windows. Met 'net use' bind je je HiDrive-account in als netwerkstation (SMB-protocol).

Houd er rekening mee dat een WebDAV-vrijgave met net use alleen vanaf Windows Vista en Windows7 mogelijk is.

Open de opdrachtregel van Windows via StartBeachte auchUitvoeren, en voer het commando ’cmd’ in. Door ’net use’ in te voeren en vervolgens op Enter te drukken, krijg je een overzicht van alle netwerkstations die op dit moment zijn verbonden.

Wanneer je een HiDrive-account als netwerkstation wilt verbinden, voer je de volgende opdracht in en bevestig je de invoer met Enter. In het voorbeeld wordt voor het station de letter S gekozen.

net use S: \\jouwgebruikersnaam.smb3.hidrive.strato.com\root jouwhidrive-wachtwoord /persistent:yes

Als in Windows een systeemfout wordt gemeld, kun je alternatief proberen:

net use S: \\jouwgebruikersnaam.smb3.hidrive.strato.com\root /user:jouwgebruikersnaam jouwhidrive-wachtwoord /persistent:yes

Door de toevoeging /persistent:yes wordt het netwerkstation bij systeemstart automatisch verbonden met de netwerkomgeving. Wanneer je de toewijzing bij een nieuwe aanmelding niet wilt herstellen, kun je /persistent: no aan de opdracht toevoegen. Het netwerkstation wordt dan automatisch losgekoppeld wanneer je je computer afsluit.

In Windows Explorer worden je HiDrive-account en de mappen public en users weergegeven in het overzicht van het netwerkstation met de door je gekozen letter.

Heeft dit artikel je geholpen?
Info: afc83265eb80a4ea05023d19c95e314d26bb4083