Op deze juridische dingen moet je letten in je webshop

Op deze juridische dingen moet je letten in je webshop

Dit is een gastbijdrage van ICTRecht.

Sinds de coronacrisis zijn we met z’n allen massaal online aan het shoppen. Wanneer iemand iets koopt in jouw webshop, geniet deze extra bescherming. Ook in deze hectische tijd. In dit blog frissen wij je geheugen even op.

Informatieverplichting

Online shoppen is natuurlijk anders dan winkelen in een fysieke zaak. Consumenten moeten daarom vooraf goed geïnformeerd worden over het (digitale) product zelf, maar ook over het bedrijf achter de webshop. Het is van belang dat consumenten weten bij wie zij hun producten kopen. Verder moet het duidelijk zijn hoe de websitebezoeker een bestelling kan plaatsen, hoe de verzending precies werkt en hoe hij het product eventueel kan retourneren. Wanneer er verkeerde informatie wordt verschaft, kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk.

Voorbeeld: een webshop belooft dat de levertijd altijd maximaal 24 uur is, maar kan dit niet waar maken. De consument ontvangt het product pas na een week. Wanneer de consument op basis van de korte levertijd voor die specifieke webshop heeft gekozen, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van webshops bevatten de rechten en plichten van zowel de verkoper als de klant. Het is belangrijk dat de voorwaarden zijn toegespitst op de producten of diensten die je levert aan consumenten of aan zakelijke klanten. Vaak zijn algemene voorwaarden lange, juridische documenten die niet altijd begrijpelijk zijn voor consumenten. Daarom worden consumenten extra beschermd en mogen bepalingen in de algemene voorwaarden niet ‘onredelijk bezwarend zijn’.

In de wet staan een aantal voorwaarden van bepalingen die onredelijk bezwarend (kunnen) zijn. Dit zijn de zogeheten zwarte en grijze lijsten. Wanneer een bepaling in de zwarte lijst staat, is deze altijd onredelijk bezwarend. Van de bepalingen die in de grijze lijst staan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.

Voorbeeld van een onredelijk bezwarend beding: “Verkoper is bevoegd de afgesproken prijs binnen drie maanden te verhogen. Consument is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden na een prijsverhoging.’’

Herroepingsrecht

Een consument die online iets bestelt, kan zich niet op eenzelfde manier laten informeren en kan het product niet zo beoordelen als in een fysieke winkel. Daarom heeft de consument een recht van ontbinding van 14 dagen, uitzonderingen daargelaten. Dit recht, beter bekend als het herroepingsrecht, geldt zelfs na verwijdering van de beschermfolie van een matras.

De informatie over dit recht moet op een duidelijke plek op de website vindbaar zijn.  Vergeet je een deel van de informatie, of is de informatie wettelijk onjuist, dan krijgt de consument een retourtermijn van 12 maanden en kan hij of zij nooit gehouden worden de waardevermindering te vergoeden. Normaal gesproken mag de verkoper wél waardevermindering inhouden op het geretourneerde product indien de consument verder is gegaan dan nodig voor het beoordelen van het product. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dragen van een shirt en/of het veroorzaken van vlekken hierop. Het is dus belangrijk de informatie op orde te hebben. Hier kun je meer lezen over het herroepingsrecht.

Verwerking persoonsgegevens

Een webshop kan een bestelling niet versturen zonder dat deze beschikt over bepaalde informatie van de consument, denk bijvoorbeeld aan de adresgegevens. In dit geval verwerk je persoonsgegevens, waardoor de AVG van toepassing is. Dit houdt in dat je als webshop enkel de persoonsgegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst, tenzij de consument hier toestemming voor heeft gegeven.

Als eigenaar van een webshop moet je in een privacyverklaring onder andere omschrijven welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag dit gebeurt. Wanneer je op de website van cookies gebruikmaakt, moet je de de bezoeker hier ook over informeren.

Nieuwsbrief

Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief is er uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger nodig. Een uitzondering hierop is het versturen van nieuwsbrieven aan consumenten die een product of dienst in de webshop hebben gekocht. Om gebruik te maken van deze uitzondering moet de webshop zich wel aan het volgende houden:

  • De nieuwsbrief mag alleen producten/diensten bevatten die soortgelijk zijn aan wat de consument heeft gekocht;
  • De consument moet op de hoogte zijn gebracht dat hij na aankoop een nieuwsbrief gaat ontvangen;
  • De consument moet voordat hij de aankoop heeft afgerond de mogelijkheid hebben gehad om zich te verzetten tegen het ontvangen van de nieuwsbrief.

Dit kan bijvoorbeeld door in een bestelproces van een webshop een vooraf aangevinkt vakje toe te voegen, welke de betrokkene kan uitvinken.

Conclusie

Wanneer je producten/diensten verkoopt aan consumenten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Doe je dat niet? Dan kan dat vervelende gevolgen hebben zoals een boete van de toezichthoudende autoriteit.

Dit gastartikel werd geschreven door Fleur Biegstraaten.

Delen

Je kunt pas een reactie plaatsen nadat je ons privacybeleid en cookies hebt geaccepteerd. Om privacyredenen mogen wij jouw persoonsgegevens anders niet verwerken.

Klik onderaan de pagina op de blauwe button OK. Nadat je de pagina opnieuw hebt geladen, kun je een reactie achterlaten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor onder andere Google Analytics. Deze melding verdwijnt zodra je de cookies hebt geaccepteerd. Meer informatie