Je e-mail is verstuurd.

Google AdWords Woordenlijst – Uitleg van veel gebruikte vaktermen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ad Impression
Ad Impressions zijn de meetbare reclamekontakten. Ze geven de hoeveelheid door de gebruikers opgeroepen reclameboodschappen weer.


Advertentiegroepen
Samenvoeging van advertenties die zich op één enkel product of één enkele dienstverlening concentreren. Per campagne zijn er maximaal 100 advertentiegroepen mogelijk.


AdWords API
Directe Google-aansluiting voor al diegenen die hun trefwoorden met eigen software beheren.


AdWords Campagnebeheer
Web-tool waarmee de reclamemaker de gehele AdWords-marketing kan beheren.


AdWords Editor
Gratis accountbeheer-software, waarmee AdWords-campagnes offline beheerd kunnen worden en vervolgens weer aan Google kunnen worden doorgegeven.


AdWords Standard-Edition
Gratis accountbeheer-software, waarmee AdWords-campagnes offline beheerd kunnen worden en vervolgens weer aan Google kunnen worden doorgegeven.


AdWords Starter-Edition
Vereenvoudigde versie van een Google AdWords-account. Speciaal voor nieuwe gebruikers is dit aan te bevelen. Een overstap naar de Standard-Edition is te allen tijde mogelijk.

Campagne
Een campagne bestaat uit één of meerdere groepen advertenties. De advertenties van een bepaalde campagne hebben hetzelfde dagelijks te besteden budget, dezelfde taal- en landsgrenzen, dezelfde einddata en worden op dezelfde partner-websites vertoond.


Conversion
Wanneer een gebruiker op uw website een handeling uitvoert, bijvoorbeeld het bestellen van een product of het aanvragen van een offerte.

Conversion Tracking
Gratis tool voor het directe meten van de mate van succes van Google AdWords-advertenties.


CPC – Cost-per-Click
Kosten-per-klik. Bedrag dat degene die reclame maakt bereid is te betalen voor een klik op diens advertentie.


CPM – Cost-per-Mille
De prijs voor 1000 impressies van een reclamemiddel.

Display-advertenties
Foto-advertenties in verschillende gestandaardiseerde formaten, bijvoorbeeld in banner-formaat.

Geo-Targeting
Het opzetten van een campagne aan de hand van geografische aspecten zoals taalstreken, landen, regio’s, steden en naar believen gedefinieerde gebieden.


Google Account
Een Google-account fungeert als Google-master-login en bestaat uit een email-adres en een paswoord. U kunt een Google-account maken om U bij ondersteunende Google diensten aan te melden, zoals bijvoorbeeld Google Groups, Google Mail en Google Product Search.

Google AdSense
Programma voor website-eigenaren die AdWords op hun sites willen hebben en daardoor extra inkomsten uit reclame kunnen verkrijgen.

Google AdWords 
Geregistreerd merk en naam van het Google Zoekwoord-marketingprogramma. Google AdWords omvat nu het gehele marketing-aanbod van Google, inclusief foto- en videoadvertenties.


Google Analytics
Gratis website-analyse-programma dat informatie geeft over hoe de bezoekers van een website die website gebruiken.


Google Index

Alle websites, die door Google bij het zoeken in acht worden genomen.


Inhoudsnetwerk
Duizenden websites, waaronder nieuwsportalen, thematische websites en blogs, waarop Google-advertenties worden vertoond, wanneer de trefwoorden van advertenties bij de inhoud van de desbetreffende sites passen.

Lokaal bedrijvencentrum
Bedrijvenoverzicht van Google – de basis voor de intekening van bedrijven op Google Maps.

Pay-Per-Click (PPC)
De prijsstructuur die door sommige Online-Channels wordt gebruikt om alle klikken op advertenties van hun klanten in rekening te brengen. Dit bedrag wordt normaalgesproken door de klanten en niet door de Channels vastgelegd. Ook wel bekend onder de naam Cost-Per-Click (CPC).


Positioneringsbod
Met een positioneringsbod kan bij een AdWord account worden bepaald welke positionering een advertentie temidden van andere AdWords advertenties op een bepaalde pagina in dient te nemen.

QS - Quality Score
De kwaliteitsfactor van uw campagne. Deze wordt door Google bepaald aan de hand van de hoeveelheid trefwoord-klikken, de relevantie van de tekst van uw advertentie, de kwaliteit van de website waarnaar de advertentie verwijst en nog andere factoren.

Trefwoorden
Zoektermen (woorden en woordcombinaties) die door een reclamemaker of bedrijf gericht worden uitgezocht zodat deze diens advertenties te voorschijn laten komen.


Trefwoord-gerelateerde campagne
Advertenties komen te voorschijn wanneer gebruikers bij het Zoeknetwerk aan de hand van specifieke trefwoorden zoeken, of wanneer gebruikers bij het Inhoudsnetwerk op pagina’s met bijpassende inhoud surfen.

Uitgebreide tekstadvertentie
Advertentie bestaande uit een tekst die een advertentiekolom volledig in beslag neemt. Deze wordt niet in één groep met andere advertenties getoond.


URL - (Uniform Resource Locator)
Het internetadres van een website of een file.

Website-gerelateerde Campagne
Advertenties komen te voorschijn zodra gebruikers websites bezoeken die voor het Google-reclamenetwerk geselecteerd zijn.


Zoeknetwerk

Google-zoekfunctie als onderdeel van partner-sites zoals trouw.nl, parool.nl, auto.nl, beautynieuws.nl, smulweb.nl en tweakers.net.

Heeft dit artikel je geholpen?