Je e-mail is verstuurd.

Kan ik ook met een SSH-key inloggen?


Ja, je kunt ook in je HiDrive klantgedeelte een SSH-sleutel opslaan om zo de gegevensoverdracht naar je STRATO HiDrive extra te beveiligen.

Merk op dat het in dit artikel beschreven SSH-protocol niet als inclusieve dienst beschikbaar is in elk HiDrive-pakket. Optioneel kun je het protocolpakket bij je bestelling toevoegen.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Wat is SSH?


SSH (Secure Shell) verwijst naar zowel een netwerkprotocol als programma’s met behulp waarvan je op een veilige wijze een versleutelde netwerkverbinding met een pc op afstand tot stand kunt brengen.

Het voordeel van SSH (ook van bijvoorbeeld SFTP) is, in tegenstelling tot FTP of Telnet, het feit dat de authentificatie van user en server en de gegevensoverdracht volledig versleuteld wordt. Een potentiële aanvaller kan geen wachtwoorden en gegevens onderscheppen, die bijvoorbeeld bij FTP in gewone tekst worden overgebracht.

OpenSSH stelt tools beschikbaar om veilig toegang te krijgen tot machines op afstand. De commando‘s rlogin, rsh, rcp en telnet kunnen worden vervangen door OpenSSH. Daarnaast kunnen andere TCP/IP-verbindingen veilig door SSH verder worden geleid (getunneld).

Uitvoerige informatie en hulp vind je op: https://www.openssh.com/

SSH-implementaties waren oorspronkelijk uitsluitend beschikbaar bij Unix, maar zijn inmiddels ook voor andere platforms verkrijgbaar.

Een sleutel genereren met een SSH-client


Bij Windows gebruik je de tool Puttygen voor key-management. Dit kun je op de website van Putty downloaden:  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html.

Om een key te genereren, kies je onderaan het keytype (meestal SSH2, RSA of DSA) en de sleutellengte in bits. Vervolgens klik je op de button Generate.
Door middel van muisbewegingen worden hierbij toevalswaarden verzameld. Dat betekent dat de "genereringsbalk" uitsluitend wordt gevuld wanneer je de muis beweegt.

Als de key gegenereerd is, geef dan in het veld Key passphrase nog een persoonlijk wachtwoord in, dat in het veld Confirm passphrase moet worden bevestigd.

Puttygen+passphrase

FileAuth-methode

Je hebt ook de mogelijkheid tot gebruik van de zogenaamde FileAuth-methode. In dit geval is het aan te bevelen dat je geen passphrase (wachtwoord) gebruikt. De private key moet in dit geval via de optie "Conversions -> Export OpenSSH key" worden opgeslagen.

Puttygen-Keyexport

De via de optie "Save private key" opgeslagen variant dient uitsluitend via de Putty Pageant te worden gebruikt.

Download Pageant

De gegenereerde key kan dan worden gebruikt voor de AuthInfo-methode bijvoorbeeld voor rsync of sftp.
 

Voorbeeld:

sftp -oIdentityFile=/pad naar het keyfile/ gebruikersnaam@sftp.hidrive.strato.com

sftp -oIdentityFile=/home/gebruiker/private.ppk gebruikersnaam@sftp.hidrive.strato.com

Als de keyfile niet correct is, wordt het reguliere wachtwoord opgevraagd voor je HiDrive gebruikersaccount.
Ook bij Linux kan de FileAuth-methode worden gebruikt. In ons voorbeeld gebruiken wij ssh-keygen, hetgeen bij de meeste Linuxdistributies reeds aanwezig is. Houd er rekening mee dat de aangegeven paden van de door jou gebruikte Linux-distributie aangepast moeten worden.

Invoer:
ssh-keygen

Uitvoer:
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):

Voer hier de plaats in waar je de key wilt opslaan.

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Het is aan te bevelen geen wachtwoord te gebruiken. Dit zou dan bij het opbouwen van de verbinding worden opgevraagd, maar we willen het invoeren van een wachtwoord met de FileAuth methode omzeilen.

Enter same passphrase again:
Als je hebt beslist om geen wachtwoord toe te kennen, druk dan op deze plaats eveneens alleen maar op Enter. Sla de public-key id_rsa.pub nu op je HiDrive gebruikersaccount op zoals aan het begin omschreven.

Je genereert een testverbinding via SFTP als volgt:
sftp -oIdentityFile=/home/PAD-NAAR DE-KEY/KEY-FILE gebruikersnaam@sftp.hidrive.strato.com

Testverbinding met Rsync:
rsync -av -e ssh /map/die/overgebracht/moet/worden/ gebruikersnaam@rsync.hidrive.strato.com:/users/gebruikersnaam

Aanwijzing:
Geef je HiDrive gebruikersnaam bij alle soorten verbindingen en bij de login in de klantenlogin volledig in kleine letters aan.

Ondersteunde typen SSH-sleutels

Naast de SSH2-types ssh- rsa en ssh-dsa / ssh-dss ondersteunen we ook:
- ssh-ed25519
- ecdsa-sha2-nistp256
- ecdsa-sha2-nistp384
- ecdsa-sha2-nistp521

HiDrive Public Keys

AlgorithmusPublic Key
DSA1024MD5:ff:b4:b9:d9:45:88:77:9e:0e:ca:bb:cc:cb:b0:32:fb
DSA1024SHA256:PzyN6BqDI3TMaOqhujNaUXLCImMps7c3Kh6EdMw9Ky0
ECDSA256MD5:86:19:6b:08:be:38:41:f9:de:0e:59:40:c7:bc:28:9b
ECDSA256SHA256:nMzqtMicxgSJMPkDASkKzWebzGNnT200ipaAxwER03k
ECDSA384MD5:f7:87:6d:19:a1:1a:1c:87:26:15:6e:ac:9d:43:93:38
ECDSA384SHA256:/1JwbRlNG+5+qUC/GYDoh6DbLH+7qr4WnbmsL9W8oXc
ECDSA521MD5:b5:d8:3e:eb:f0:d4:93:e4:92:76:99:90:fc:8f:b9:2e
ECDSA521SHA256:ZHIGecNpRMQzdO5gDnO2FPM3YM9H+PAkPFn/+28nnKc
ED25519MD5:bb:67:bc:c8:ba:80:ba:a3:04:b3:f6:7c:82:82:7d:2a
ED25519SHA256:RZwN5ypH59Jssd3qVhuAnCn3fEtveYCrF24igD8QDBs
RSA1024MD5:2a:7d:3a:04:bd:df:02:7f:05:4b:ea:8b:32:00:47:91
RSA1024SHA256:FEq+NKLciheDUUoeKGUxofLtx59sHMdxNai/I2zwBOk

SSH-sleutel in het HiDrive-account plaatsen

Nadat je je bij HiDrive hebt aangemeld, klik je onder Instellingen>Account op het gewenste account waarvoor een sleutel moet worden opgeslagen.


Ga dan links naar het menupunt Open-SSH. Met een klik op SSH-sleutel opslaan kun je een sleutelbestand uploaden en opslaan.

SSH-sleutel opslaan

Gebruik met FileZilla

Je kunt ook via het FTP-programma FileZilla met een SSH-key verbinding maken met je STRATO HiDrive. Door een SSH-key te gebruiken is de gegevensoverdracht naar je STRATO HiDrive via FileZilla extra beveiligd.

Log in via de Klantenlogin en klik je onder Instellingen, Accountbeheer op het account waaraan je een versleuteling wilt toevoegen. Vervolgens ga je in het linker gedeelte naar het menu-onderdeel OpenSSH-sleutel. Hier kun je met behulp van de knop Bladeren een keybestand (public.pkk) uploaden en opslaan. Dit bestand wordt gegenereerd via het programma PuTTYgen.

Het is belangrijk dat bij de passphrase, ook wel wachtwoordzin genoemd, het veld leeg wordt gelaten, zodat de verbinding met FileZilla alleen door middel van het SSH-keybestand wordt gemaakt. Als je toch een passphrase instelt, moet je deze elke keer dat je verbinding maakt met je STRATO HiDrive-station invoeren.

Puttygen

De stappen zijn dan vergelijkbaar met de FileAuth-methode procedure hierboven.

De instellingen van FileZilla moeten worden opgeroepen om de SSH-key ook in FileZilla te kunnen gebruiken.

De ingestelde private key wordt in FileZilla geladen onder Instellingen via SFTPBeachte auchSleutelbestand toevoegen.

Private key selecteren

Nadat de private key is geladen, zou deze er zo uit moeten zien. Nu is de SSH-key aan FileZilla gekoppeld. De instellingen van FileZilla kunnen nu worden afgesloten.

Inloggen op de STRATO HiDrive server

In deze stap wordt de aanmelding bij de STRATO HiDrive-server beschreven.

Je hebt de volgende gegevens nodig om verbinding te kunnen maken:

InvoerIn te voeren gegevens
SFTP-STRATO-HiDrive-serversftp.hidrive.strato.com
HiDrive-gebruikersnaamJe HiDrive-gebruikersnaam
WachtwoordLeeg laten, hier wordt de keyfile gebruikt
Poort22

Wanneer je jouw gegevens hebt ingevoerd en de verbinding tot stand is gebracht, heb je toegang tot je STRATO HiDrive-station, precies zoals je gewend bent. Het enige verschil is dat de verbinding nu beveiligd is met een SSH-keyfile.

Heeft dit artikel je geholpen?