Overzicht van beschikbare diensten

Webserver
HTTP Basis monitoring webserver
Mailserver
POP3, IMAP, SMTP Monitoring van versturen en ontvangen van mail
Databases
MySQL Status check van MySQL services
Server
PING Alive-check via ICMP
SSH Monitoring van admin-toegang op de server via Secure Shell
FTP Monitoring van FTP-services
TCP Algemene check van een TCP-poort
DNS Monitoring van een DNS-service
Server parameter Monitoring van lokale parameters (storage, harde schijf, load etc.) via HTTP