Representatief onderzoek over e-mailgebruik STRATO onderzoekt mailgebruik onder verschillende generaties

Naar de resultaten

Onderzoeksresultaten

Hoeveel e-mailadressen hebben Nederlanders gemiddeld? Hoe openen ze hun e-mails en hoe vaak doen ze dat? En: zijn Nederlanders bereid om te betalen voor hun e-mail?

Op deze en andere vragen wilden we antwoord. Daarom ondervroegen we 1.053 personen van 18 jaar en ouder met een eigen e-mailadres. Daarnaast wilden we weten: zijn er verschillen tussen de generaties? Om die reden hebben we ook 211 mensen van 16 tot 24 jaar gepeild en de resultaten vergeleken. We noemen ze "Generation Z", of kortweg Gen Z.

Hier zijn alle resultaten van het onderzoek in grafische vorm.

Hoeveel e-mailadressen hebben Nederlanders gemiddeld? (1/11)

Hoeveel e-mailadressen heb je?

Infographic: 71% van de Nederlanders heeft meer dan één e-mailadres

Welke toegangsmogelijkheden gebruiken Nederlanders voor e-mail? (2/11)

Welke toegangsmogelijkheden gebruik je voor e-mail?

Infographic: 82% van de 16- tot 24-jarigen gebruikt een e-mailprogramma of app

De meeste mensen gebruiken dagelijks e-mail (3/11)

Hoe vaak gebruik je e-mail voor privédoeleinden?

Infographic: 33% van de ondervraagden checkt 4 keer per dag of vaker zijn of haar e-mail

Voor het ontbijt: e-mails en social media (4/11)

Welke van onderstaande dingen doe je in de regel voor het ontbijt?
(meerdere antwoorden toegestaan)

Infographic: 54% van de 18- tot 55-jarigen checkt e-mails voor het ontbijt

Probleem: mailbox vol (5/11)

Heb je ooit geen e-mails kunnen verzenden of ontvangen omdat je postvak vol was?

Infographic: 14% van de Nederlanders heeft ooit geen e-mails kunnen verzenden of ontvangen omdat het postvak vol was

Zijn Nederlanders bereid om voor e-mail te betalen? (6/11)

Betaal je op dit moment voor je e-mailadres(sen)?

Infographic: slechts 9% van de Nederlanders betaalt voor e-mail

Zijn Nederlanders bereid om voor e-mail te betalen? (7/11)

Kun je je voorstellen te betalen voor je e-mailadres(sen)?

Infographic: 21% van de 16- tot 24-jarigen kan zich voorstellen voor e-mail te betalen

Zijn Nederlanders bereid om voor e-mail te betalen? (8/11)

Wat zouden voor jou redenen zijn om te betalen voor je e-mailadres(sen)?
(meerdere antwoorden toegestaan)

Infographic: betere bescherming tegen spam en virussen is voor Nederlanders de belangrijkste reden om te betalen voor een e-mailadres

Een e-mailadres met een eigen domein (9/11)

Bij sommige e-mailproviders bepaal je zelf wat er na het @-teken in je e-mailadres staat (e-mail met je eigen domein). Heb je ooit van deze mogelijkheid gehoord?

Infographic: 51% van de ondervraagden kent de mogelijkheid om te e-mailen met je eigen domeinnaam

Een e-mailadres met een eigen domein (10/11)

Kun je je voorstellen dat je een e-mailadres gebruikt waarbij je ook de tekst na het @-teken kunt bepalen (e-mail met je eigen domein)? Of gebruik je al een e-mailadres met je eigen domein?

Infographic: binnen Gen Z heeft 22% een e-mailadres met een eigen domein

Domein, mail en website (11/11)

Naast een e-mailadres met een eigen domeinnaam kun je ook een website maken die via hetzelfde internetadres beschikbaar is. Kun je je voorstellen om met de naam van je mailadres een eigen website te maken?

Infographic: 57% van de ondervraagden kan zich voorstellen een website aan hun domeinnaam te koppelen

Nieuwe resultaten: 80 procent van de Nederlanders wil reclame via nieuwsbrief

80 procent van de Nederlanders met een eigen e-mailadres wil gepersonaliseerde reclame via mail ontvangen. E-mail is dan ook het populairste kanaal voor reclame in alle leeftijdsgroepen.

Bij de andere marketingkanalen zien we wel degelijk verschillen per leeftijdsgroep. Van de respondenten van 18 jaar en ouder wil 15 procent reclame per post ontvangen en nog eens 17 procent via social media. In Gen Z (16 tot 24 jaar) scoort social media met 37 procent opvallend hoog, veel hoger dan reclame per post met slechts 8 procent. De Nederlanders staan minder open voor reclame via Facebook Messenger of WhatsApp: 5 procent van de ondervraagden van 18 jaar en ouder en 6 procent van Gen Z wil aanbiedingen op maat ontvangen via chat.

Lang niet iedereen die gepersonaliseerde reclame via mail ontvangt, koopt een product. Maar: 38 procent van de respondenten heeft al eens een aankoop gedaan als gevolg van een nieuwsbrief. In Gen Z is het aantal lager met 28 procent. Uit het onderzoek blijkt dat social media ook een sterk marketingkanaal is: van Gen Z heeft al 37 procent eens aankoop gedaan die geïnspireerd was door reclame op social media. Bij de respondenten tussen de 18 en 55 jaar is dat 26 procent.

Overigens zijn reclamefolders en brochures niet volledig uitgestorven: 10 procent van de ondervraagden van 18 jaar en ouder heeft al eens iets gekocht naar aanleiding van foldermateriaal per post. Bij Gen Z is dat 8 procent.

4 op de 5 Nederlanders willen via mail gepersonaliseerde reclame ontvangen (1/2)

Hoe wil je gepersonaliseerde reclame ontvangen van bedrijven waaraan je toestemming hebt gegeven om commerciële inhoud aan jou te versturen? (meerdere antwoorden toegestaan)

Infographic: 80% van de Nederlanders ontvangt graag gepersonaliseerde reclame via e-mail

4 op de 5 Nederlanders willen via mail gepersonaliseerde reclame ontvangen (2/2)

Heb je ooit een aankoop gedaan op basis van een gepersonaliseerde advertentie via één van onderstaande contactmethodes? (meerdere antwoorden toegestaan)

Downloads

Infographics
liggend formaat

(PDF/3,98 MB)
Printkwaliteit

Download PDF

Infographics
staand formaat

(PDF/1,61 MB)
Printkwaliteit

Download PDF

Infographics
liggend formaat

(PNG zip/1,05 MB) Webresolutie

Download zip

Infographics
staand formaat

(PNG zip/785 KB) Webresolutie

Download zip

Het printen en online reproduceren is gratis onder vermelding van de bron "STRATO". Bewerking van de infographics alleen met schriftelijke toestemming.

Ben je journalist en heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via pers@strato.com.

Het persbericht over het onderzoek is te vinden op www.strato.nl/pers.

Twee jonge collega's geven elkaar een boks

Gen Z: hoge bereidheid om te betalen voor e-mail

De belangrijkste bevinding van het onderzoek: bij alle generaties blijft e-mail het belangrijkste communicatiemiddel in de online wereld. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft meer dan één e-mailadres. Toch betalen maar weinigen voor een e-mailservice. Maar wat niet is, kan nog komen: zoals uit het onderzoek blijkt, bestaat er wel degelijk belangstelling voor betaalde e-maildiensten. Met name voor Generatie Z is het gebruik van een betaalde e-maildienst denkbaar.

Drie foto's van mensen met een mobiel apparaat

Waar zouden e-mailgebruikers voor betalen?

Hoog op het verlanglijstje staat verbeterde bescherming tegen spam en virussen. Dat geldt ook voor mailen met een eigen domeinnaam. Hoewel actueel slechts een kleine groep voor een mailadres met een eigen domein betaalt, zien velen hier de meerwaarde van in. Op een gedeelde derde plek staan meer opslagruimte voor e-mails en bijlagen, en gratis klantenservice via e-mail, telefoon en social media.

Claudia Frese, CEO van STRATO

E-mail blijft de basis van alle online communicatie

“Hoe jonger mensen zijn, hoe meer wegen voor online communicatie ze kennen. Toch blijft het eigen e-mailadres de basis van alles. Of het nu gaat om solliciteren, praten met de docent, online winkelen of aanmelden voor een (online) dienst - niets werkt zonder een eigen e-mailadres en dat zal niet snel veranderen", benadrukt Claudia Frese, CEO van STRATO. Ze voegt toe: "Je eigen inbox is de betrouwbare opslag van alle berichten, bestanden en documenten die je verstuurt of ontvangt en kan dat tientallen jaren blijven.”

Claudia Frese, CEO van STRATO

Symboolbeeld: toetsenbord van laptop met verschillende interneticons

Onderzoeksmethode

De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op een online enquête van YouGov, waaraan in december 2022 1053 mensen deelnamen. De resultaten zijn gewogen en representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn 211 mensen tussen de 16 en 24 jaar volgens dezelfde methodiek bevraagd.