Klikfraude herkennen en tegengaan

 • Wat is klikfraude en wat kun je er tegen doen?
Hosting aanbiedingen bekijken

Betalen per klik: niet altijd betrouwbaar

Een groot deel van de advertenties op internet wordt afgerekend aan de hand van het aantal kliks, wat je onder andere ziet bij affiliate marketing. Adverteerders betalen dus alleen voor reclamebanners of advertentieteksten in de zoekmachine (Search Engine Advertising, SEA) als een potentiële klant daadwerkelijk op het reclamemiddel klikt. Zo prijzen de exploitanten van grote reclamenetwerken als Google Ads of Bing Ads dit businessmodel tenminste aan. Maar adverteerders stellen telkens weer vast dat hun advertenties, ondanks hoge klikfrequenties, niet het gewenste resultaat hebben. Een reden daarvoor is ‘click fraud’ (klikfraude).


waarom klikfraude gepleegd wordt

Waarom wordt klikfraude gepleegd?

‘Click fraud’ of klikfraude is de doelgerichte manipulatie van reclame-afrekeningssystemen door middel van kunstmatig gegenereerde kliks op reclamebanners, advertentieteksten of links naar affiliates. Daarbij maken bedriegers meestal gebruik van het afrekeningssysteem ‘Pay-per-Click’, waarbij omzet gegenereerd wordt doordat gebruikers actief op een reclamemiddel klikken. Als deze interactie kunstmatig plaatsvindt, en zonder interesse in het aanbod, dan heeft dit (afhankelijk van het doel van de klikfraude) negatieve gevolgen voor de adverteerder of voor de publisher op wiens website de advertentie verschijnt. Terwijl de adverteerder door klikfraude geld verliest, omdat hij betaalt voor nutteloze kliks, lijkt de eigenaar van de website op het eerste gezicht van de klikfraude te profiteren: hoe meer kliks, hoe hoger de provisie. Maar eigenaars van websites waarop klikfraude is vastgesteld, lopen het risico door marketingcoöperaties te worden uitgesloten. Er bestaan dus de volgende drijfveren om kliks te simuleren:

 • het illegaal genereren van inkomsten
 • het verkrijgen van een concurrentievoordeel

Als de klikfraude van de publisher uitgaat, is het doel meestal het genereren van hogere inkomsten. Publishers hanteren dan verschillende handmatige of door software ondersteunde klikfraudemethodes om het aantal kliks van advertenties op de eigen website te verhogen. Daarnaast wordt klikfraude vaak gebruikt om advertenties met bepaalde keywords van extra kliks te voorzien, om zo de advertentieprijzen rondom bepaalde thema’s op te drijven. In beide gevallen gaat de klikfraude ten koste van de adverteerder. Maar ook voor de exploitanten van grote reclamenetwerken als Google Ads of Bing Ads is klikfraude problematisch, omdat de doelgerichte manipulatie van de afrekeningssystemen op lange termijn het vertrouwen van adverteerders schaadt. Daarom zijn de sancties voor publishers die klikfraude plegen niet mild.

Het manipuleren van het aantal kliks wordt dan ook zelden uitgevoerd door de marketingpartners zelf, maar eerder door concurrenten die een betere positie willen verwerven. Dat kunnen andere adverteerders zijn, die klikfraude gebruiken om het reclamebudget van concurrenten onnodig te belasten of zelfs volledig uit te putten. Hiermee willen ze concurrerende advertenties uit de zoekmachine of van relevante websites verdringen. Maar ook publishers proberen soms om advertenties op concurrerende websites te manipuleren door middel van kunstmatig gegenereerde kliks. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat de concurrent door de exploitant van het reclamenetwerk wordt uitgesloten.

Een andere vorm van klikfraude heeft geen betrekking op betaalde advertenties, maar is gericht op het genereren van kunstmatige views op videoportalen als YouTube, Vimeo en Dailymotion. Het doel van deze methode is om een videoclip kunstmatig te pushen, zo het bereik van deze video te vergroten en daarmee de reclame-inkomsten te verhogen. Ook op sociale netwerken als Facebook en Twitter wordt klikfraude toegepast. Daarbij gaat het voornamelijk om gekochte likes.


click fraud technieken

Klikfraude-technieken

Klikfraude wordt ofwel handmatig uitgevoerd of geautomatiseerd met behulp van software. Gangbare methodes zijn:

 • Handmatig aanklikken - Relatief weinig effect bereiken fraudeurs door het handmatig aanklikken van advertenties. Daarbij klikt de dader zelf of hij laat dit doen door vrienden, familieleden of medewerkers.
 • Click farms’ - Als het aanklikken van reclamebanners, tekstadvertenties, video’s of posts op sociale netwerken aan een groot aantal, meestal slecht betaalde medewerkers wordt uitbesteed, noemt men dat ‘click farms’. Zulke massaal gegenereerde kliks kunnen aanzienlijke schade aanrichten.
 • Click bots’ - Een ‘click bot’ is software die geprogrammeerd is om automatische kliks te genereren. Daardoor is het handmatig klikken door menselijke internetgebruikers overbodig.
 • Botnetten - Als meerdere click bots worden ondergebracht op servers, die door middel van hijacken zijn overgenomen, spreekt men van een botnet. Met een botnet kan een groot aantal kliks via verschillende IP-adressen worden gegenereerd.

Daarnaast worden kliks op advertenties of posts soms door campagnes op sociale netwerken of internetfora gegenereerd. Daarbij worden gebruikers doelgericht aangezet tot klikfraude om content te pushen of onnodige reclamekosten te veroorzaken.


maatregelen tegen klikfraude

Maatregelen om klikfraude tegen te gaan

Mechanismen die klikfraude tegen moeten gaan vind je op alle grote reclameplatforms. Exploitanten als Google en Microsoft investeren daarmee niet alleen in het vertrouwen van hun klanten, maar beschermen zichzelf ook tegen de klachten van adverteerders die veel te hoge rekeningen ontvangen. Adverteerders die niet alleen op deze filtermechanismen willen vertrouwen, kunnen echter ook zelf opvallende kliks controleren.


filters voor klikfraude

Filters voor klikfraude

Om klikfraude te voorkomen, worden meestal zowel automatische als handmatige controles uitgevoerd. Zo biedt Google bijvoorbeeld een online filter, dat alle kliks op advertenties in het netwerk controleert en deze bij een verdachte combinatie van tijdstip, datum en IP-adres onderschept. Deze kliks worden vervolgens door medewerkers van Google handmatig gecontroleerd. Gebruikers van AdWords hebben bovendien de mogelijkheid opvallend klikgedrag zelf te rapporteren. Als na een controle wordt vastgesteld dat het om klikfraude gaat, wordt de adverteerder schadeloosgesteld.


klikfraude handmatig controleren

Opvallende kliks handmatig controleren

Om ongeldige kliks op te sporen, gebruiken adverteerders meestal de tracking-methodes waarmee ook het succes van advertenties kan worden gecontroleerd. Zo biedt Google met Analytics een server-implementatie die gebruikt kan worden om het succes van een reclamecampagne en schommelingen in het aantal kliks in de gaten te houden. Wanneer ondanks uitblijvende conversie het aantal bezoekers sterk is gestegen, kan dit op klikfraude duiden. In dit geval is het raadzaam opvallende kliks te vergelijken met de logboekbestanden van de webserver. Relevante informatie is met name:

 • het IP-adres
 • het tijdstempel van de klik
 • het tijdstempel van een actie op de website
 • de user agent

Het IP-adres van een websitebezoeker geeft aan vanaf welke server de vermoedelijke klikfraude gepleegd is. Het vergelijken van de tijdstempels helpt om kliks op te sporen die weliswaar via een advertentie naar de website leiden, maar daar niet in een conversie eindigen. Als er voor een bepaald IP-adres opvallend vaak klik-tijdstempels, maar geen actie-tijdstempels zijn, duidt dit met hoge waarschijnlijkheid op klikfraude. Via de identificatie van de gebruikte user agent kunnen adverteerders bovendien vaststellen of kliks via een bepaald IP-adres van meerdere gebruikers stammen, of dat deze op hetzelfde apparaat terug te voeren zijn.

Als er via een bepaald IP-adres opvallend veel kliks geregistreerd zijn, moeten adverteerders controleren of dit adres mogelijk bij een proxyserver hoort. Zulke communicatie-interfaces worden vaak gebruikt via openbare internet-hotspots (die bijvoorbeeld door cafés, universiteiten of luchthavens ter beschikking worden gesteld) en kunnen leiden tot een groot aantal websitebezoekers met hetzelfde IP-adres. Klikfraude wordt soms via proxyservers gecamoufleerd. Daarom helpt een analyse van het gebruikersgedrag op de website waaraan de advertentie gekoppeld is. Als er in plaats van een natuurlijke variatie terugkerende patronen te zien zijn, duidt dit op klikfraude.

IP’s die als uitgangspunt voor klikfraude ontmaskerd zijn, kunnen via de exploitant van het reclamenetwerk worden geblokkeerd. De gebruikers met het desbetreffende adres krijgen de advertenties dan niet meer te zien, waardoor ze deze ook niet meer kunnen voorzien van valse kliks. Een veilige manier om klikfraude te omzeilen is bovendien het inzetten van een remarketing-campagne. Daarbij worden advertenties alleen aan gebruikers getoond die de desbetreffende website al hebben bezocht en daar eventueel al bepaalde acties hebben uitgevoerd.