Wat zijn statuscodes en wanneer worden ze gebruikt?

Het internet bevat meer dan één miljard webpagina’s. Wanneer je als internetgebruiker tussen dit grote aanbod een bepaalde website wilt vinden, heb je daarvoor het internetadres van de desbetreffende website nodig. Dit adres lokaliseert de gewenste website op de betreffende server op het internet. De overdracht van de opgevraagde gegevens op de lokale computer worden met behulp van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) uitgevoerd. De webbrowser, in dit geval de aanvrager, dient een verzoek in bij de webserver, die hier op zijn beurt op reageert met een HTTP-statuscode bestaande uit drie cijfers. De webserver geeft met deze statuscode aan de browser door of een verzoek succesvol is verwerkt, er een fout is opgetreden of verificatie vereist is. De HTTP-statuscode is dus een essentieel onderdeel in de reactie van de webserver en wordt door de server automatisch in de header van elke http-reactie toegevoegd. Normaal gesproken worden HTTP-statuscodes in de vorm van een automatisch gegenereerde HTML-website alleen weergegeven wanneer het verzoek van de aanvrager niet uitgevoerd kan worden, en er dus geen overdracht van data heeft plaatsgevonden.


http statusgroepen

HTTP-statusgroepen

HTTP-statuscodes zijn in principe in vijf verschillende groepen opgedeeld, waarbij het eerste getal van de driecijferige code de groep aangeeft. Deze indeling is aan de hand van de betekenis en de functie van de statuscodes samengesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:

 • Statusgroep 1xx – Mededelend - Verschijnt een HTTP-statuscode 1xx, dan meldt de server aan de aanvrager dat het huidige verzoek nog in behandeling is. Deze statusgroep omvat alle codes die informatie geven over de verwerking en worden tijdens het verzoek verstuurd.
 • Statusgroep 2xx - Succes - Een 2xx-code meldt een succesvolle actie. Wordt een 2xx-code weergegeven, dan is het verzoek van de aanvrager door de server ontvangen, verzonden en geaccepteerd. 2xx-codes van de server worden vaak tegelijk met de gewenste gegevens van de website verzonden. Over het algemeen wordt dan alleen de opgevraagde website weergegeven.
 • Statusgroep 3xx - Omleiding - Een 3xx-code geeft aan dat het verzoek door de server is ontvangen. De aanvrager dient echter nog verdere stappen te ondernemen om verzekerd te zijn van een succesvolle verwerking. 3xx-codes komen meestal voor bij omleidingen en doorverwijzingen.
 • Statusgroep 4xx – Aanvraagfout - Een 4xx-code duidt op een aanvraagfout. De server heeft het verzoek ontvangen, maar kan deze niet uitvoeren. De reden hiervoor is meestal een foutief verzoek. De internetgebruiker wordt hierover op de hoogte gesteld door middel van een automatisch gegenereerde HTML-pagina.
 • Statusgroep 5xx - Serverfout - De 5xx-code wijst op een interne serverfout. De 5xx server errorcodes geven aan dat het verzoek tijdelijk, of helemaal niet mogelijk is. Ook hier wordt in de meeste gevallen een HTML-foutpagina getoond.

http statuscodes

Overzicht van belangrijke HTTP-statuscodes

HTTP-statuscodes spelen voor webmasters of SEO-specialisten een belangrijke rol, omdat deze een grote invloed kunnen hebben op de customer journey. De statuscodes waar internetgebruikers het meest mee te maken krijgen zijn aanvraagfouten als 404 (niet gevonden) of serverfouten als 503 (dienst niet beschikbaar). Dat komt omdat deze statuscodes vaak als automatisch gegenereerde HTML-websites worden weergegeven in de browser. Daarnaast zijn er veel statuscodes die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn en alleen door middel van speciale tools, zoals Google Analytics, en browserextensies door beheerders opgevraagd kunnen worden. Het is aan te raden om fouten vast te stellen én op te lossen, zodat de gebruikerservaring op de website verbetert en de zoekmachine ranking optimaliseert. Het volgende overzicht toont een selectie van de meest voorkomende statuscodes. Het volledige overzicht van alle statuscodes is onder andere in het Drupal Handboek te vinden.

 • Statuscode 200 – geslaagd - De statuscode 200 geeft aan dat het verzoek succesvol is verwerkt. Alle opgevraagde gegevens zijn op de webserver gevonden en naar de aanvrager verstuurd. Deze code is over het algemeen niet zichtbaar.
 • Statuscode 301 – permanent verplaatst - De statuscode 301 geeft aan dat de pagina die je zocht zich niet meer op het opgevraagde adres bevindt, maar permanent verhuisd is. De huidige locatie van de opgevraagde pagina wordt in de statusmelding opgenomen, waardoor de webbrowser direct het nieuwe adres kan opvragen. Het oude adres is niet langer geldig. Ook de 301 statuscode is vaak niet zichtbaar; alleen de URL in de adresbalk verandert.
 • Statuscode 302 – tijdelijk verplaatst - De statuscode 302 geeft net als statuscode 301 een verhuizing aan. Het verschil is alleen dat bij statuscode 302 de opgevraagde pagina tijdelijk naar een ander adres is verhuisd. In de 302-statusmelding wordt het nieuwe adres van de pagina opgenomen, zodat je automatisch doorverwezen wordt. Het oude adres blijft geldig, in tegenstelling tot statuscode 301.
 • Statuscode 403 – verboden - De statuscode 403 laat weten dat de aanvrager geen toegang heeft tot deze pagina. Zonder vereiste aanmelding kan de server het verzoek van de aanvrager niet doorvoeren.
 • Statuscode 404 – niet gevonden - Wordt de statuscode 404 weergegeven, dan kon de opgevraagde pagina niet op de server worden gevonden. Dit betekent over het algemeen dat het webadres niet meer bestaat of de inhoud is verplaatst, zonder dat het nieuwe adres is doorgegeven. Wanneer een 404-statusmelding verschijnt, is het aan te raden om het adres in de adresbalk te controleren. Links die naar niet meer bestaande websites als deze verwijzen, worden ‘dode’ links genoemd.
 • Statuscode 500 – interne serverfout - De statuscode 500 geeft een onverwachte serverfout aan. Deze statuscode verschijnt automatisch bij de aanvrager op het moment dat een serverfout het ophalen van gegevens verhindert. Daarnaast genereert de webserver een intern foutprotocol. Deze dient door de webmaster geanalyseerd te worden, zodat de serversoftware gerepareerd kan worden.
 • Statuscode 503 – service niet beschikbaar - De statuscode 503 geeft aan dat de desbetreffende webserver overbelast is. In sommige gevallen bevat de statuscode informatie over wanneer het verzoek op zijn vroegst verwerkt kan worden. Een 503-melding betekent meestal dat beheerders werken aan het probleem en de server op een later tijdstip weer beschikbaar is.
 • Statuscode 504 – gateway timeout - De 504-fout geeft aan dat er een probleem is met een tussenliggende server of een netwerkinterface niet op tijd reageert op het browserverzoek.

webmasters_statuscodes

Hoe gaan webmasters met HTTP-statuscodes om?

Om websitebezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden, dienen automatisch gegenereerde foutpagina’s tot een minimum te worden beperkt. Dit geldt met name voor grote websites zoals webshops of nieuwswebsites, waarvan het assortiment of het informatieaanbod sterk fluctueert. Op het moment dat een website verdwijnt en een bezoeker deze probeert te openen, wordt doorgaans de statuscode 404 (niet gevonden) weergegeven. Dit is voor veel gebruikers een reden om de gewenste informatie ergens anders op het web te zoeken, mogelijk bij een concurrent. Een goedwerkende website is dus van groot belang voor webmasters om bezoekers op hun website te houden. Het vergt veel inspanning van een webmaster om de 404-foutmelding te identificeren. De webmaster tools van Google kunnen dan erg van pas komen; hiermee kunnen statistieken over crawlfouten worden opgevraagd. De 404-foutmeldingen kunnen mooi omzeild worden door omleidingen naar de juiste pagina te maken. Daarnaast kunnen ook handmatig ingestelde foutpagina’s zorgen voor een daling van het aantal bezoekers dat de website weer verlaat.


301 code

404-foutmelding naar alternatief aanbod omleiden met 301-code

Op het moment dat een 404-foutmelding wordt weergegeven als gevolg van een verwijderde pagina, kan er gebruik worden gemaakt van een omleiding via statuscode 301 (permanent verplaatst) naar een soortgelijke pagina. De bezoeker vindt dan niet het product of de informatie waar hij naar zocht, maar wordt door het alternatieve aanbod toch aangemoedigd om op de website te blijven. Het is hierbij wel van belang dat de alternatieve pagina gerelateerd is aan het oorspronkelijke verzoek, en een toegevoegde waarde aan de bezoeker biedt. Het is ook mogelijk om 404-pagina’s automatisch via statuscode 301 om te leiden naar bijvoorbeeld de homepage. Het handmatig uitzoeken van passende landingpages voor de omleiding, is echter effectiever en zorgt ervoor dat bezoekers minder snel naar een andere website overstappen.


alternatieve foutpagina

Alternatieve foutpagina’s verbeteren de gebruikerservaring

Een 404-foutmelding is zelfs bij een goed onderhouden website niet onvermijdelijk. Vandaar dat het raadzaam is om in plaats van de door de server automatisch gegenereerde foutpagina, een persoonlijk bericht toe te voegen. Dit is mogelijk in het .htaccess configuratiebestand. Alternatieve 404-meldingen zijn meestal aangepast aan het design van de website en bieden naast de statuscode doorgaans nog informatie over vergelijkbare pagina’s of een overzicht van het huidige aanbod.


Invloed van http-statuscodes op zoekmachine optimalisatie

Sommige statuscodes spelen ook bij zoekmachine optimalisatie een grote rol, bijvoorbeeld statuscode 404. Deze code vertelt ons dat de opgevraagde pagina niet gevonden kon worden, maar ook dat zoekmachines de inhoud niet kunnen crawlen. Echter laten ook zoekmachinebots zich, net zoals menselijke bezoekers, naar de inhoud van een nieuwe pagina verwijzen. Voor zoekmachine optimalisatie is het gebruik van statuscode 301 ook erg belangrijk. De statuscode 301 zorgt er namelijk niet alleen voor dat de crawler van een zoekmachine naar de nieuwe pagina wordt geleid, maar zal in de omleiding ook de bestaande SEO waarde van de oude pagina naar de nieuwe overbrengen. De SEO waarde van de oude pagina gaat dus niet verloren. Bovendien zal de ongeldige, oude pagina uit de zoekindex worden verwijderd. Relevant bij statuscode 301 is dus voornamelijk dat de inkomende links die de oude pagina heeft opgebouwd, naar de nieuwe pagina worden overgebracht. In tegenstelling tot statuscode 302, waar de SEO waarde van elke backlink niet wordt overgedragen. 

Ben je geprikkeld door het onderwerp? Lees bij ons ook alles over bijvoorbeeld de 502-statuscode of de err-ssl-error.