APK bestand

In Google Play een app uploaden: meerdere stappen

In dit artikel leggen wij uit hoe je een app kan publiceren in een appstore. Omdat het uploaden van een applicatie in de Google Play Store anders werkt dan bij de App Store van Apple, hebben we een apart artikel over hoe je een eigen iOS-app publiceert. Deze handleiding gaat dus specifiek over hoe je in Google Play een app uploadt en waar je rekening mee moet houden in verband met de publicatie, met name het APK-bestand.

Maar voor je je app aanbiedt – hetzij in de Play Store of de App Store – moet je, net als bijvoorbeeld je website testen op responsiviteit, de applicatie natuurlijk zo goed mogelijk op fouten en weergaveproblemen hebben getest. Zodra de laatste hand is gelegd aan de applicatie is het tijd om deze te publiceren. In de volgende paragrafen leggen we stap voor stap uit hoe je een Android-app in de Play Store kunt publiceren en waar je rekening mee moet houden wat betreft de voorbereiding, registratie en instellingen.


Een Android-app publiceren: welke stappen zijn nodig?

Om je eigen app bij Google Play te kunnen publiceren, moet je je registreren bij verschillende services: naast een Google-account heb je ook een betaalde toegang nodig tot het Google Play Developer Console platform (belangrijk vooraf: betalen kan alleen met creditkaart). Wij leggen hieronder uit hoe je de noodzakelijke accounts maakt en hoe je daarmee je Android-app uploadt. Het is aan te raden om eerst de app te formatteren en hem zo voor te bereiden voor de aanmelding in de Play Store.


ondertekenen APK

Wat is APK en waarom is een signed APK-bestand nodig?

Een app moet beschikbaar zijn in het APK-formaat (afkorting voor “Android Package”) om te kunnen worden geïnstalleerd op een device met een Android-besturingssysteem. Het APK-bestand bevat alle componenten van een applicatie in gecomprimeerde vorm. Bovendien moet dit bestand ook worden ondertekend – de digitale handtekening bewijst wie de auteur van een app is en is ook voor het installeren in Android nodig. Dit wordt het “signed APK” genoemd. Goed om te weten: je hoeft niet voor elke app een nieuwe handtekening te creëren, maar kan een eerder gemaakte ook gebruiken voor andere Android-applicaties.

De APK van een Android-applicatie kan op verschillende manieren worden ondertekend. Het kan bijvoorbeeld relatief eenvoudig met behulp van Android Studios. Hieronder beschrijven wij stap voor stap hoe je je app én een handtekening kan vertalen naar het APK-formaat.

 • Open je app-project in Android Studio en klik onder de tab “Build” op “Generate Signed APK”.
 • In het nieuw geopende scherm definieer je nu een zogenaamd keystore path (de opslagplaats voor de app-handtekening of de key). Als je al een path hebt gemaakt voor de opslag van eerdere Android-applicaties kan je die gewoon weer gebruiken. Wanneer je nog nooit een keystore path hebt gemaakt of voor deze app een nieuwe wilt maken, maak dan een opslaglocatie inclusief wachtwoord aan (noteer dit keystore path voor het geval je het ook voor toekomstige apps wilt gebruiken). Voer vervolgens onder “Alias” de naam van de key in en daarna het wachtwoord. Je moet ook nog de geldigheid van de handtekening instellen (minstens 25 jaar is aanbevolen) en minstens een ander gegeven invoeren in het certificaat (bijvoorbeeld je voor- en achternaam of de bedrijfsnaam).
 • Nadat je een nieuw path voor de handtekening hebt gemaakt of een al bestaand path hebt uitgekozen en de wachtwoorden hiervoor hebt ingevoerd, open je het volgende invoerscherm door op “Next” te klikken. Daar stel je de doelmap in voor de gesigneerde APK-bestanden en geef je aan of het gaat om een testversie van de app (“debug”) of een voltooide app (“release”). Zodra je de releaseversie onder “Build Type” kiest, moet je in het veld daaronder nog aangeven of je een gratis of betaalde applicatie wilt publiceren. Als je zowel een gratis als een betaalde versie van je app wilt aanbieden, kan je ook beide opties selecteren (ctrl-toets bij Windows en Linux; command-toets bij Mac). Nadat je alles hebt ingesteld, bevestig je het door op “Finish” te klikken. Nu wordt het gesigneerde APK-androidbestand in de door jou gekozen map gegenereerd en kan het als App in de Play Store worden gepubliceerd.

De app uploaden in Google Play: registreren bij Google

Voor je je app kan uploaden in Google Play Store, heb je meerdere accounts nodig bij Google.

 • De basis voor de volgende stappen vormt een algemeen Google-account. Als je nog geen Google-account hebt of je bestaande (privé) account niet wilt gebruiken voor het beheer van de app maak je eerst een nieuw account aan via de registratiepagina van Google.
 • Eenmaal aangemeld met dit Google-account bezoek je de Google Play Developer Console en registreer je je daar: een registratie op dit platform heb je nodig om apps te kunnen inzenden in de Play Store. Het lidmaatschap van Google Play Developer kost eenmalig $25 (ongeveer 21 euro) en moet met een creditkaart worden betaald. Nadat de betaling is afgerond, moet je alleen nog de gevraagde informatie geven en je persoonlijke Developer Console is klaar voor gebruik. De “developer naam” zal later in de Google Play Store worden aangegeven als de auteur van de app – die kan je later probleemloos veranderen.
 • Als je een betaalde Android-app uploadt of op een andere manier geld wilt verdienen met de applicatie (bijvoorbeeld via in-app-aankopen, abonnementen enz.), heb je ook nog een Google payments verkopersaccount nodig. Dit kan ook snel worden aangemaakt: hiervoor klik je in het menu van de Google Play Developer Console op de tab “Rapporten” en selecteer je daar “Financiële rapporten”. Nu kies je “Nu een verkopersaccount instellen” uit en voer je de gegevens van je bedrijfsaccount in het invoerscherm in.

handleiding app uploaden

In Google Play een app uploaden: een handleiding

Nadat je je hebt geregistreerd bij alle noodzakelijke Google-services kan je je app uploaden in Google Play Store. De geüploade applicatie is niet meteen beschikbaar in de Google Play Store, want elke app die is ingediend wordt voor publicatie gecontroleerd door Google. De tijdsduur van die controle varieert, maar meestal is de ingediende app na enkele uren beschikbaar in de Play Store.

Het uploaden van je app gebeurt met de Google Play Developer Console. Nadat je bent ingelogd op het platform klik je in het menu onder “Alle apps” op de knop “Nieuwe app toevoegen”. Daar geef je de taal van de applicatie aan en voeg je een naam van de app toe (die gegevens kan je later nog wijzigen). Door op “APK uploaden” te klikken, kom je in een nieuw menu dat de naam heeft van jouw app. Aan de linkerkant zie je verschillende menuonderdelen (“APK”, “Store listing”, “Content rating”, etc.), waaraan je nu langzamerhand meer tijd kan gaan besteden.

Tip!
Terwijl je de afzonderlijke onderdelen invult, is het altijd mogelijk om de actuele stand van zaken op te slaan door op de button “Save design” te klikken. Je kan ook met de daarboven staande link “Waarom kan ik niets publiceren?” bekijken welke gegevens nog noodzakelijk zijn om je app bij Google te kunnen uploaden.


APK android

In dit menu kan je het ondertekende APK-bestand, het signed APK, van je app uploaden en kiezen uit verschillende mogelijkheden:

 • Als jouw applicatie zich nog in de testfase bevindt, kan je een alfa- of bètatest voor de app opzetten. Hierbij kan je kiezen tussen een gesloten of open test. Bij een gesloten test bepaal je zelf welke gebruikers je app testen – je nodigt ze per e-mail uit voor de test (de testpersonen hebben hiervoor een Google-account of een Google Apps-account nodig). Een open test daarentegen voer je meestal uit met een grotere groep gebruikers, omdat elke Play Store-gebruiker jouw applicatie kan testen en je een privéfeedback kan sturen (openbare evaluaties van je app zijn er bij beide testvarianten niet).
 • Als jouw app al getest is en je zo snel als mogelijk je Android-app wilt publiceren, gebruik je de optie “Upload new APK to production”.

Of je nu een testversie of een finale versie van je Android-app wilt indienen: in beide gevallen moet je je app uploaden in de vorm van een signed APK die je met Android Studio hebt gemaakt. Hoewel de app nu in je Developer Console zit, is hij nog niet beschikbaar in de Google Play Store of geregistreerd voor publicatie in de App Store. Hiervoor moeten er nog meer gegevens worden ingevuld in de andere menuonderdelen.


Winkelvermelding

Eerst kijk je naar de winkelvermelding van je app – hierin staat alle informatie die gebruikers later kunnen gebruiken om je app te vinden in de Google Play Store.

 • In het gedeelte “Productdetails” kan je de taal en titel van de app veranderen. Daarnaast moet je een korte introductie en een uitgebreide beschrijving van de app geven – beide teksten zijn na de publicatie te zien op de gedetailleerde pagina van de app in de Play Store.
 • Verder moet elke app in de Play Store een bepaald aantal “grafische items” hebben. Zo moet je minstens twee screenshots uploaden die je app weergeven in de Play Store. De beelden moeten een bepaald formaat hebben: minimaal 320 pixels en maximaal 3.840 pixels. De screenshots mogen ook alleen worden geüpload als JPEG- of 24-bits PNG-bestanden en de beeldverhouding mag niet groter zijn dan 2:1.
 • Naast de screenshots zijn ook een pictogram in hoge resolutie (als 32-bits PNG met 512 x 512 pixels) en een functieafbeelding (1.024 pixels breed en 500 pixels hoog – als 24-bits PNG) verplicht. Of je ook nog een promoafbeelding, een banner voor Android-tv-devices of een promovideo toevoegt, mag je zelf beslissen.
 • Na het uploaden van de beeldbestanden wordt de inhoud van de app nu verder begrensd onder “Categorisatie”. In het veld app-type selecteer je of jouw Android-app een game is of een andersoortige applicatie. In de sectie categorie kan je vervolgens het themagebied van de app verder bepalen.
 • Daarna moet je onder Beoordeling van inhoud proberen in te schatten, of je app een leeftijdsgrens nodig heeft. Je kan kiezen tussen vier verschillende niveaus (“alle”, “laag”, “gemiddeld”, “hoog”). Onder de categorie “alle” valt app-content die veilig is voor alle gebruikers. Je moet echter ook specificeren wanneer je app onderwerpen aanbrengt die ongeschikt zijn voor jongere gebruikers. Meer informatie over het basis classificatiesysteem van app-content kan je vinden op de Help-pagina van de Google Play Developer Console.
 • Vroeger werd app-content enkel in die vier niveaus ingedeeld. Inmiddels heeft Google een nieuwe classificatie voor content toegevoegd. Hierin zijn de vereiste instellingen veel gedetailleerder en de beoordeling van de app gebeurt door het beantwoorden van een vragenlijst. Er wordt nu grote waarde gehecht aan deze wijze van classificatie van de app-content en daarom vind je hiervoor een apart menu aan de linkerkant in het overzicht van de Developer Console.
 • Met de vragenlijst kan je ook later nog preciezer zaken uitleggen – voor nu is het belangrijk dat je via het vervolgkeuzemenu de content van jouw applicatie indeelt in een van de vier niveaus.
 • Bij “Contactgegevens” is het noodzakelijk om je e-mailadres door te geven – het doorgeven van een website en telefoonnummer is optioneel.
 • Het gedeelte “Privacybeleid” is het laatste veld in de winkelvermelding. Informatie over gegevensbescherming is vooral raadzaam als je app toegang vraagt tot vertrouwelijke gebruikers- of devicegegevens. Over het algemeen moet elke app informatie bevatten over de opslag en het gebruik van persoonlijke data – ook als er nauwelijks persoonlijke data verzameld worden.
 • Het privacybeleid van de app zet je op een website en de URL van die pagina voer je in het daarvoor bestemde veld in. Wanneer je geen eigen website hebt waarop je de verplichte pagina over privacybescherming kan posten, heb je de keuze uit een groot aantal alternatieven. Je kan zo’n website bijvoorbeeld aanmaken via gratis services van Google Docs of Google Sites.
 • De referentietekst voor een applicatie lijkt grotendeels op het privacybeleid van een website – toch zijn bepaalde app-specifieke aanpassingen noodzakelijk (je moet bijv. weten wat de toegangsrechten van de app en de duur van de opslag van data zijn). Een goed overzicht van de privacyverklaring voor apps vind je op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nu je alle noodzakelijke instellingen in de winkelvermelding hebt ingevoerd, sla je ze op door op de knop helemaal bovenaan de pagina te klikken. Daarna kan je beginnen met de classificatie van je app-content.


Inhoudsclassificatie

In dit menu wordt via de al ingevulde vragenlijst vastgesteld of er een leeftijdsbeperking moet gelden voor de app of bepaalde content moet worden geblokkeerd of gefilterd voor bepaalde regio’s. Voor je begint met het evalueren van de app-content geef je opnieuw een e-mailadres aan voor eventuele vragen.

 • Onder “App-categorie selecteren” kies je het themagebied van je app dat je eerder al hebt geselecteerd in de winkelvermelding en vul je de vragenlijst in. Neem hiervoor de tijd en let erop dat je de vragen volledig correct beantwoordt. Google kan een app blokkeren of verwijderen uit de Play Store wanneer de inhoud van de app niet waarheidsgetrouw wordt ingegeven.
 • Als alle vragen zijn beantwoord, klik je op “Vragenlijst opslaan”. Daarna kan je met een klik de leeftijdsgeschiktheid oproepen: de leeftijdsgeschiktheid wordt op basis van jouw antwoorden vastgesteld voor de verschillende landen waar jouw app beschikbaar is.
 • Als je geen bezwaar maakt tegen de beoordeling van je app accepteer je de classificatie en sluit je het menu af.

Prijzen en distributie

Voor je je app kan indienen, heeft Google meer informatie nodig over het prijsbeleid.

 • Als je een gratis Android-app wilt publiceren, kan je dit onderwerp snel afhandelen: in dat geval vermeld je gewoon dat je app gratis zal worden aangeboden. Daarnaast geef je ook aan in welke landen je app beschikbaar zal zijn om te downloaden. Nadat je “Inhoudsbeoordeling” en “Exportwetgeving van de VS” (Google is natuurlijk een Amerikaans bedrijf) hebt aangevinkt sla je de ingevoerde informatie nogmaals op en ben je klaar met de installatie van je app.
 • De status van een gratis app kan achteraf trouwens niet worden veranderd naar een betaalde versie. Daarvoor moet je de app als nieuw project indienen.
 • Als je een betaalde app in de Play Store wilt publiceren, is er meer informatie nodig. Behalve de standaardprijs voor het downloaden van de app, moet je bijvoorbeeld ook aangeven of je de prijs in andere landen automatisch wilt laten omrekenen en aanpassen of je de prijs voor elk land handmatig wil vaststellen. Google vraagt per transactie trouwens 30% van de netto-omzet.
 • Ondertussen is duidelijk geworden dat een vaste prijs voor het kopen van een app een te grote hindernis vormt voor veel Android-gebruikers. Vooral bij nieuwe, nog onbekende apps is het beter als de gebruikers zich eerst een beeld kunnen vormen van de applicatie voor ze ervoor moeten betalen. Daarom zijn freemium-apps een goed alternatief voor de klassieke betaalde apps – hier is de basisapplicatie gratis, maar zijn bijkomende features alleen beschikbaar tegen betaling.

Nadat je je app als gratis of betaald hebt ingesteld, sla je deze instellingen nogmaals op. Als je geen van de verplichte gegevens bent vergeten in te voeren in dit of een ander menuonderdeel (de vinkjes naast de menuonderdelen in de linker kolom zijn dan groen) klik je op de knop “App publiceren”.


Optionele instellingen en het uploaden van de app

Voor je je app publiceert, kan je ook nog aanvullende instellingen uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld de hierboven besproken in-app-aankopen configureren in de Google Play Developer Console. Naast het aanbieden van in-app-producten kan je ook advertenties of een automatische vertaling instellen van de beschrijving van de app in de App Store en van de app-content. Deze en andere configuraties kunnen bij de menuonderdelen “In-app-producten” en “Diensten en API’s” worden ingesteld. Het invullen van deze menuvelden is, in tegenstelling tot de andere menuvelden, niet verplicht om de app te kunnen publiceren.

Zodra alle gegevens en configuraties compleet zijn, kan je je app in de Play Store uploaden door simpelweg te klikken op “App publiceren”.


winkelvermelding

Na de release van de app in de Play Store

Zoals gezegd duurt het na het indienen van het verzoek meestal een paar uur voor de app wordt gepubliceerd in de Play Store. Maar dan is het eindelijk zover: je eigen app zit in de Google Play Store en kan van nu af aan worden gedownload door alle Android-users. Je moet echter wel aandacht aan de app blijven besteden – ook na de release heeft een app nog een bepaalde mate van onderhoud nodig.

Je moet de app goed onderhouden en updaten. In tegenstelling tot een webapp die gewoon via de browser benaderbaar is, is het bij native Android-apps door de enorme hoeveelheid verschillende Android-apparaten bijna onmogelijk om een volledig foutloze applicatie te ontwikkelen. Maar ook hier kan de Developer Console van Google helpen: het is bijvoorbeeld mogelijk om bij 'Crashes en ANR’s' (ANR staat voor application not responding / app reageert niet) foutmeldingen te zien die gebruikers via een in de app geïntegreerd invoerveld hebben gerapporteerd aan de Developer Console. Gebruikers moeten actief instemmen met de rapportage van foutmeldingen, daarvan ben je dus afhankelijk om te kunnen weten of je app bij een gebruiker is gecrasht.

Wanneer je gemelde bugs in de app oplost, kan je een geüpdatete versie publiceren – met de Developer Console kan je eenvoudig een nieuwe versie van een al gepubliceerde app uploaden. Vergeet niet om de versie een passende naam te geven (op versie 1.0 kan bijvoorbeeld versie 1.0.1 volgen).

Naast het verbeteren van de app-functies en- inhoud zou je ook moeten overwegen om appstore optimalisatie voor je app in de Google Play Store toe te passen. Er zijn verschillende manieren om de ranking van je app in een appstore te verbeteren. Het belang van een hoge ranking in een app-store kan eigenlijk niet overschat worden: hoe prominenter een app aanwezig is in de app-store, des te meer potentieel nieuwe gebruikers je app kan bereiken.