Artikel weiterleiten
Artikel editieren
Afdrukweergave
FAQ #382

Instellen van een domeinforward

Je kunt per domein instellen of het verkeer moet worden omgeleid naar een andere website, ook kan je instellen welke map op je webruimte als hoofdmap voor een domein moet gelden. In dit artikel lees je welke opties je precies kunt gebruiken.

 

Wat is het doel van een domeinforward

Zo gaat het stap voor stap

Externe forward

Interne forward

Forward verwijderen

Gebruik van speciale karakters

Wat is het doel van een domeinforward

Het doel van een domeinforward is dat een bezoeker van een bepaalde domeinnaam wordt verwezen naar een ingestelde locatie, dit kan een andere website zijn of juist een map op je webspace. Bij het instellen van een domeinforward kan je kiezen tussen "intern" en "extern":

 

Interne forward Instellen welke map als hoofdmap voor een domein moet gelden. Als je meerdere domeinnamen hebt kan je hiermee verschillende websites in je pakket hosten.
Externe forward Bezoekers van je domeinnaam omleiden/doorsturen naar een andere domeinnaam. Hiermee kan je een website via meerdere domeinnamen beschikbaar maken.

Zo gaat het stap voor stap

Selecteer in de klantenlogin je pakket en vervolgens het menupunt domeinen -> domeinbeheer. Aan de rechterkant zie nu je in het domeinoverzicht de domeinen in je pakket. Klik bij het domein waarvoor je een forward wilt instellen op configureren.

 

Instellen van een domeinomleiding-1.jpg

 

Op de volgende pagina kies je voor forward instellen om de opties voor het instellen van een een domeinomleiding te openen.

 

Externe forward

Met de externe forward kan je je domein naar ieder internetadres bij een online dienst, andere provider of naar een adres in een ander STRATO pakket laten verwijzen.

 

Voorbeelden van externe omleidingen:

  • http://strato.nl/hidrive
  • http://blog.jedomein.nl/
  • http://www.jedomein.nl/je/map

 

Bij het instellen van een externe forward kan je niet verwijzen naar speciefieke bestanden/pagina's. Een forward naar bijvoorbeeld www.strato.nl/index.html gaat dus niet, terwijl www.strato.nl als doeladres wel mogelijk is.

 

Instellen van een domeinomleiding-2.jpg

 

De volgende omleidingstypes zijn mogelijk:

 

Proxy Proxy betekent dat je domein via een STRATO proxyserver naar een extern doel wordt omgeleid. Het brondomein blijft daarbij in de adresbalk van de browser zichtbaar. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer het doeldomein zelf nog omgeleid wordt. Deze manier van omleiden kan betere zoekresultaten geven bij zoekmachines.
Frame Bij de frame-omleiding wordt in de adresbalk van de browser het actuele domein, en niet het omleidingsdoel getoond. De inhoud van het doeldomein wordt bij dit type van omleiding via een iframe geïntegreerd.
HTTP Bij de HTTP-omleiding gebeurt het omleiden naar het doeldomein via HTTP-Redirect (statuscode 302). Gebruik dit omleidingstype wanneer je je domein slechts tijdelijk naar een extern doel wilt verwijzen.

Share Gallery

Gebruik dit type van omleiden wanneer je je domein naar een Share Gallery wilt laten verwijzen. Informatie over HiDrive Share Gallery vind je hier: Wat is HiDrive Share Gallery?

Interne forward

Met de interne omleiding kan je een domein of subdomein naar een willekeurige map op de webserver laten verwijzen. Wanneer het domein wordt opgeroepen, worden de bestanden getoond die indeze map op de webserver zijn opgeslagen.

 

De verwijzing "/" staat voor de rootdirectory van je webserver. De rootdirectory is de hoofdmap in je hostingpakket. Wanneer je via FTP bestanden uploadt, dan kan je deze bestanden enkel in deze map of in een submap opslaan. De "/" map wordt automatisch gecreëerd voor alle niet anders geconfigureerde omleidingen. Als je meerdere domeinen in je pakket hebt, en je hebt nog geen interne forwards ingesteld, dan wordt dus op alle domeinen altijd de inhoud van de hoofdmap getoond.

 

Je kan een domein of subdomein ook doelgericht naar submappen laten verwijzen. Als je bijvoorbeeld een submap /shop/ hebt aangemaakt, dan kan je heel eenvoudig een van je domeinen naar deze map laten verwijzen.

 

Voorbeelden van interne omleidingsdoelen:

  • /shop/
  • /blog/

 

Als je meerdere websites in één hostingpakket wilt draaien, dan moet je voor ieder domein een interne forward naar de map voor de juiste website instellen.

 

Om een interne forward in te stellen kies je eerst voor intern. Daarna kies je de gewenste map uit die aan het domein gekoppeld moet worden.

 

Instellen van een domeinomleiding-3.jpg

 

Klik nu op forward activeren om de instellingen te activeren.

 

Omleiding verwijderen

Als je een ingestelde forward weer wilt verwijderen, gebruik je in het domeinbeheer de functie forward verwijderen.

 

Instellen van een domeinomleiding-4.jpg

 

Gebruik van speciale karakters

Denk eraan dat in de mapnamen geen speciale karakters kunnen worden gebruikt. Wij raden je daarom aan enkel letters, cijfers en "-", "_", "~" te gebruiken. Met het "/"-teken kan je de namen van verschillende submappen van elkaar scheiden.

 

Let erop dat de hoofdletters en kleine letters in het ingegeven adres identiek zijn met die in de mapnaam.

Forwards zijn hoofdlettergevoelig. Wanneer je in de omleiding "/jouwmap" ingeeft, moet de naam van deze map op de server ook werkelijk klein zijn geschreven. Als dit niet het geval is, verschijnt er een foutmelding.

 

De reden daarvoor is dat het besturingssysteem Unix, dat op onze server draait, hoofdletters en kleine letters als verschillende tekens behandelt. Denk er ook aan dat je alleen naar "mappen" kunt verwijzen en niet naar bestandsnamen. Een omleiding naar bijvoorbeeld "http://jouwstratodomein.eu/map/bestand.html" zal een foutmelding als gevolg hebben. De juiste omleiding zou er in dit geval als volgt uitzien: "http://jouwstratodomein.eu/map/". Getoond wordt dan het startbestand (gewoonlijk "index.html") dat in deze map ligt.

 

 

X
X

Voorbeelden van interne omleidingsdoelen:

  • /shop/
  • /blog/
×
Heeft dit artikel je geholpen?    ja / nee